WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phóng sự ảnh và tin tức về cuộc tuyệt thực tại San Francisco 14-6-2013

Lời kêu gọi – Ngày 14 tháng 6 năm 2013

Suốt chiều dài của lịch sử, nhân loại không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng. Điều này chính là những định mệnh đã và đang diễn ra đối với những nhà bất đồng chính kiến tại Việt nam, đang bị cường quyền đàn áp và chà đạp lên những quyền căn bản của con người.

Vì vậy, chúng tôi hôm nay hiện diện nơi đây, cất cao tiếng nói thay cho những anh chị em tại Việt nam, đang bị bắt, bị đày đọa trong ngục tù vì dám lên tiếng đòi tự do và công lý, để bày tỏ tình liên đới của chúng tôi qua cuộc tuyệt thực trong im lặng.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi cư dân thành phố tươi đẹp San Francisco, và công dân toàn thế giới hãy lắng nghe và ủng hộ chúng tôi.

Hay hỗ trợ chúng tôi! Hãy giúp đỡ chúng tôi! Hãy cầu nguyện và đến với chúng tôi.

Xin Ơn Trên Ban Phước Lành cho đất nước Hoa Kỳ

Xin Ơn Trên Ban Phước Lành cho Tự Do của đất nước Việt Nam

Và bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc tuyệt thực trong im lặng.

***

Opening Statement June 14, 2013

During the course of human history, not all citizens are treated with respect and dignity by their own goverments who claim to represent and serve them. That is the fate of the people of Vietnam under the current communist regime.

We come here today to raise our united voice in a hunger strike in solidarity with our beloved brothers and sisters’ dissidents in Vietnam who have been arrested, detained , tortured, illegally prosecuted, sentenced and convicted for having their voice to demand justice and liberty.

We solemnly called on the citizens of this beautiful City of San Francisco, and all people around the world to hear and support our call.

Please help us, support us, pray for us and with us.

God Bless America

God Bless the Free People of Vietnam

We will now commence our silent hunger strike.

Từ trái: nhà văn Tưởng Năng Tiến, Trần Khải Thanh Thủy, thẩm phán Phan Quang Tuệ, nhà tranh đấu nhân quyền Đỗ Thành Công. Ảnh: Đàn Chim Việt

Từ trái: nhà văn Tưởng Năng Tiến, Trần Khải Thanh Thủy, thẩm phán Phan Quang Tuệ, nhà tranh đấu nhân quyền Đỗ Thành Công. Ảnh: Đàn Chim Việt

14-6-13 Tuyet thuc SF 1

14-6-13 Tuyet thuc SF 2

14-6-13 Tuyet thuc SF 6

14-6-13 Tuyet thuc SF 7

14-6-13 Tuyet thuc SF 8

14-6-13 Tuyet thuc SF 3

14-6-13 Tuyet thuc SF 4

14-6-13 Tuyet thuc SF 5

14-6-13 Tuyet thuc SF 21

14-6-13 Tuyet thuc SF 22

14-6-13 Tuyet thuc SF 24

14-6-13 Tuyet thuc SF 25

14-6-13 Tuyet thuc SF

14-6-13 Tuyet thuc SF 4

14-6-13 Tuyet thuc SF 3

14-6-13 Tuyet thuc SF 25

14-6-13 Tuyet thuc SF 24

28 Phản hồi cho “Phóng sự ảnh và tin tức về cuộc tuyệt thực tại San Francisco 14-6-2013”

 1. tin tuc says:

  Thật bổ ích xin cảm ơn

 2. DâM TiêN says:

  Thật là tan hàng không cố gắng. Ai dìa nhà nấy…nghe vợ hứ hứ.., con chê chê…..

  Thực ra, bà Khải Thủy, vì ân nghĩa giang hồ, nên bạo dạn nhận mình là đảng viên
  Việt Tân. Còn mấy ông kia, trong cái bụng đầy bơ và phó mát, riêu cua, chẳng
  ưa gì chàng Cù Vũ xa xôi vô vị đâu. Mấy ông bà này hy sinh trơ tráo mang Cờ Vàng
  ra làm lá bùa cho mục đích riêng của mấy ông bà đó mà chớ. Mượn gió bẻ măng.

  Nay chẳng có măng mà bẻ, tẽn tò, ê mặt, lỉnh kỉnh vác ô dù đi dìa chon cũ, tìm con
  mồi khác, ta lại hè nhau mượn gió. Nhưng xin ông bà chớ đụng tới lá Cờ Vàng
  linh thiêng của Miền Nam, Bình Long, Kontum, Cổ Thành đầy hy sinh xương máu
  chiến sĩ ngày xưa. Cấm! Cấm ! Không lạm dung Cờ Vàng một cách bất lương!.

Phản hồi