WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:12:pm 05/06/13 Đăng ngày “June 5th, 2013”

Hãy vớt tôi lên từ ác mộng

Hãy vớt tôi lên từ ác mộng

Xin các anh hùng hôm nay

Xin các nhà thơ hôm nay

Hãy nhảy lên diễn đàn quốc hội

Cứu lấy Biển Đông sắp chết đuối

Cứu lấy Sông Hồng sắp chết đuối

01:12:pm 05/06/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ luật sư ở Việt Nam’

‘Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ luật sư ở Việt Nam’

Ngày 30/5/2013 – Ủy hội Luật gia quốc tế đã trình bày với
Hội Đồng Nhân Quyền và Báo Cáo Viên Đặc Biệt về sự độc
lập của thẩm phán và luật sư, liên quan đến việc cần thiết
phải bảo vệ các luật sư ở Việt Nam.

12:14:pm 05/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ra đi và trở về

Ra đi và trở về

RA ĐI  Ngày 4/6/2009, không hiểu sao do một sự sắp đặt ngẫu nhiên nào mà một người bạn lại rủ tôi uống cà phê ở quán Rita đường Nguyễn Văn Cừ ngay đối diện xéo với khu bộ công an. Trong đó có trại tạm giam an ninh điều tra B34 của bộ Công [...]

12:25:am 05/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tóm tắt phỏng vấn cụ Đặng Văn Việt của Đài Việt ngữ SBTN (tại Mỹ)

Tóm tắt phỏng vấn cụ Đặng Văn Việt của Đài Việt ngữ SBTN (tại Mỹ)

Tôi chống những sai lầm để sự lãnh đạo của Đảng ngày càng sáng suốt đi vào lòng dân, hợp với quy luật phát triển của xã hội, để làm tăng uy tín của Đảng và duy trì được sự lãnh đạo của Đảng.

12:15:am 05/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »