WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:49:pm 25/06/13 Đăng ngày “June 25th, 2013”

Người Việt ở Âu Châu

Người Việt ở Âu Châu

trước đây cứ nghĩ người Việt hải ngoại ” lề trái ” nhiều lắm. Giờ mới biết con số đó không nhiều.

02:49:pm 25/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giáo phận Vinh cầu nguyện cho LS Quân

Giáo phận Vinh cầu nguyện cho LS Quân

Thánh lễ cầu bình an và Công lý cho Ls Lê Quốc Quân có sự tham gia của hàng trăm giáo dân.

11:53:am 25/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

‘Nếu một ngày tôi phải vào tù’

‘Nếu một ngày tôi phải vào tù’

Sau khi blogger Trương uy Nhất bị bắt, có kẻ từ trước đến nay im re bỗng rú lên mừng rỡ: Rồi sẽ đến lượt chúng mày!

05:18:am 25/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quốc Gia, cộng sản và cuộc hòa giải

Quốc Gia, cộng sản và cuộc hòa giải

Cho đến 30-4-1975, hoặc giả, đến nay, mỗi khi nói đến từ Quốc Gia, cộng sản, người ta thường nghĩ ngay đến hai thế lực chính trị đối đầu nhau ở hai miền của đất nước. Nên khi nói đến chuyện hoà giải, người ta nghĩ ngay đến việc hoà giải giữa hai đối tác [...]

04:56:am 25/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đừng lũng đoạn luật pháp

Đừng lũng đoạn luật pháp

Một người em gái, chị Nguyễn thị Oanh, mang thai ở tháng thứ ba đã bị tuột mất đứa con đầu lòng sau mấy tháng giam giữ.

04:36:am 25/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình viên Từ Anh Tú bị bắt

Biểu tình viên Từ Anh Tú bị bắt

Cập nhật: Vào lúc 18h cùng ngày, Từ Anh Tú đã được ra khỏi đồn công an, khỏe mạnh và tinh thần vững vàng

03:58:am 25/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »