WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:00:am 02/06/13 Đăng ngày “June 2nd, 2013”

Những người biểu tình tiếp tục bị trấn áp

Những người biểu tình tiếp tục bị trấn áp

Gần 30 người đã bị bắt đi sáng nay trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hồ Gươm. Theo ghi nhận của nhân chứng, có chừng vài trăm người với băng rôn, biểu ngữ và những thông điệp tự tạo bằng những tờ giấy A-4. Họ tụ tập ở khu vực nhà hàng Cá Mập và đi về hướng tượng đài Lý Thái Tổ.

07:00:am 02/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Thư của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

ngày 1 tháng 6 năm 2013 gửi từ Trại tù số 5 – Bộ Công an tại Yên Định, Thanh Hóa Tôi, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, bị Tòa án nước CHXHCN Việt Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt [...]

01:00:am 02/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không thỏa hiệp

Không thỏa hiệp

Thỏa hiệp với ĐCSVN vào thời điểm này là tiếp tay cho bạo quyền tiếp tục thống trị đồng bào, tiếp tục cắt xén đất nước cho ngoại bang.

12:12:am 02/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một con đường cải tổ

Một con đường cải tổ

Vận động để nhóm cấp tiến trong nội bộ ĐCS lên nằm quyền và tiến hành cải tổ có
thể là lựa chọn sáng suốt nhất trong tình hình hiện nay.

12:01:am 02/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đánh phủ đầu vào người yêu nước

Đánh phủ đầu vào người yêu nước

Hãy tự hỏi : số phận các người sẽ về đâu? Quay về với dân tộc là thượng sách!

12:01:am 02/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Radio Chân Trời Mới công bố kết quả thăm dò ý kiến về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992

Radio Chân Trời Mới công bố kết quả thăm dò ý kiến về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992

- 63% ý kiến rất quan tâm đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992. – 97% ý kiến muốn thay đổi nội dung Hiến pháp 1992. – 79% ý kiến muốn bỏ điều 4 Hiến pháp 1992. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của [...]

12:01:am 02/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »