WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:10:pm 20/06/13 Đăng ngày “June 20th, 2013”

Lê Quốc Quân và cuộc truy đuổi vòng quanh

Lê Quốc Quân và cuộc truy đuổi vòng quanh

Chúng ta hãy chờ xem nền pháp lý Xã hội Chủ nghĩa biểu diễn như thế nào để thể hiện tính ưu việt “không cần tam quyền phân lập” như TBT Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố.

04:10:pm 20/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cảm nhận về việc tuyệt thực của luật sư Cù Huy Hà Vũ

Cảm nhận về việc tuyệt thực của luật sư Cù Huy Hà Vũ

Tôi cũng nhìn ra được nét đẹp hạnh phúc của gia đình anh chị Công vì bên cạnh anh Công là chị Jane Tiên Dỗ Bùi và hai con của họ.

12:47:pm 20/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bắt 5 người VN trốn trong cốp xe vào Ba Lan

Bắt 5 người VN trốn trong cốp xe vào Ba Lan

Những người này có thể sẽ bị kết tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Còn các “hành khách’ bất đắc dĩ sẽ phải nhập trại dành cho những di dân trái phép.

03:48:am 20/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những màn kịch cuối cùng

Những màn kịch cuối cùng

Người dân thở dài ngao ngán, họ biết rằng đó là những màn kịch cuối cùng của chế độ trước khi lùi vào bóng tối của lịch sử.

03:02:am 20/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ bỏ quốc tịch

Từ bỏ quốc tịch

Có thể nhiều DN sẽ chưa sẵn sàng với cơ hội, nhưng ít nhất họ phải biết là cơ hội vẫn chờ đợi ngoài khung cửa.

02:38:am 20/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »