WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:39:pm 30/06/13 Đăng ngày “June 30th, 2013”

Vị đắng khi lệ thuộc vốn vay Trung Quốc

Vị đắng khi lệ thuộc vốn vay Trung Quốc

Nhiều dự án của Việt Nam phải thuê nhà thầu Trung Quốc bởi một lý do “bất khả kháng”: nguồn vốn vay từ chính Trung Quốc. Và khi dự án có vấn đề về chất lượng thì các chủ đầu tư Việt Nam chỉ còn nước “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Cái khó xử khi [...]

05:39:pm 30/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam: Hàng vạn người hưởng ứng phong trào “Công lý cho Ls Lê Quốc Quân”

Việt Nam: Hàng vạn người hưởng ứng phong trào “Công lý cho Ls Lê Quốc Quân”

Ls Lê Quốc Quân bị bắt vào tù lần này là lần thứ 3. Hai lần trước ông bị quy tội “hoạt động lật đổ nhà nước” và “gây rối trật tự công cộng”.

05:03:pm 30/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Các blogger nói về chuyện ‘nhập kho”

Các blogger nói về chuyện ‘nhập kho”

Tôi đã rất nhiều lần phải làm việc với cơ quan an ninh điều tra, khoảng hơn ba chục lần gì đó tôi không nhớ rõ cụ thể, mỗi lần vài ba ngày

04:22:pm 30/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vùng lên nhân dân VN anh hùng

Vùng lên nhân dân VN anh hùng

04:08:pm 30/06/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mong manh và Trường cửu

Mong manh và Trường cửu

Nhân dân là cội nguồn của sức mạnh và các cuộc cách mạng xã hội. Họ sẽ tạo nên cho mình một xã hội xứng đáng để sống, để dựng xây và bảo lưu các giá trị văn hóa rực rỡ mà mình sáng tạo ra.

05:57:am 30/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tù nhân trại Xuân Lộc nổi dậy

Tù nhân trại Xuân Lộc nổi dậy

Anh em tù nhân đang làm chủ tình hình bên trong, công an không thể vào được bên trong phân trại 1, trại giam Xuân Lộc.

05:41:am 30/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quân đội của ai?

Quân đội của ai?

Quân đội nhân dân VN đang bị đảng CS trói tay và biến thành công cụ đàn áp nhân dân, có nghĩa là quân đội đã bị đảng CS sĩ nhục.

01:34:am 30/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [4]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [4]

Anh chở tôi về nhà, tôi vào buồng thấy bố đang nằm. Lúc chạm vào người bố thấy lạnh và cứng nhắc tôi mới bật khóc òa.

12:00:am 30/06/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »