WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:05:pm 15/06/13 Đăng ngày “June 15th, 2013”

3 người tuyệt thực trong đêm khuya trước LSQ CSVN tại San Francisco

3 người tuyệt thực trong đêm khuya trước LSQ CSVN tại San Francisco

Dưới cái lạnh quanh năm của San Francisco và luôn luôn kèm theo gió mạnh nhất là vào ban đêm, nhưng trước Lãnh sự quán CSVN San Francisco trong đêm khuya 14/6/2013 nhóm tuyệt thực vẫn tiếp tục. Ba người ngồi bất động trên ghế trên vỉa hè đối diện với LSQ CSVN/SF để phản [...]

12:05:pm 15/06/13 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đinh Nhật Uy bị bắt giam 3 tháng

Đinh Nhật Uy bị bắt giam 3 tháng

Đinh Nhật Uy cũng là một Facebooker được nhiều người biết đến với sự tự do bày tỏ quan điểm.

06:09:am 15/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Học giả tuyệt thực trong tù

Học giả tuyệt thực trong tù

Trong một bức thư kêu cứu, bà mô tả là sức khoẻ của ông rất yếu.

01:56:am 15/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phóng sự ảnh và tin tức về cuộc tuyệt thực tại San Francisco 14-6-2013

Phóng sự ảnh và tin tức về cuộc tuyệt thực tại San Francisco 14-6-2013

Lời kêu gọi – Ngày 14 tháng 6 năm 2013 Suốt chiều dài của lịch sử, nhân loại không phải lúc nào cũng được đối xử công bằng. Điều này chính là những định mệnh đã và đang diễn ra đối với những nhà bất đồng chính kiến tại Việt nam, đang bị cường quyền [...]

01:38:am 15/06/13 | Đăng tại MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »