WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:40:pm 21/06/13 Đăng ngày “June 21st, 2013”

Thư cảm ơn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Thư cảm ơn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của tôi đến toàn thể nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước …

12:40:pm 21/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuyên bố chung hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung hai nước Việt Nam và Trung Quốc

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013. Trong thời [...]

12:30:pm 21/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bao giờ em sẽ dẫn con về thăm nhà?

Bao giờ em sẽ dẫn con về thăm nhà?

Em bảo đem thằng “Oẳn tà roằn” về Quảng Bình, cha mạ ra đường không dám nhìn ai nữa.

05:05:am 21/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tự do báo chí kiểu Việt Nam

Tự do báo chí kiểu Việt Nam

Riêng trong hai năm 2011 và 2012, trên cả nước đã xảy ra hàng chục vụ phóng viên bị đánh. Thủ phạm là lưu manh côn đồ, bảo vệ, vệ sĩ, công an, và cả dân thường.

04:38:am 21/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trận Điện Biên Phủ [1]

Trận Điện Biên Phủ [1]

Trên các tuyến đường giao thông, xe vận tải chạy ngày đêm mặc dù bị thiệt hại do máy bay oanh kích nhưng không quân Pháp thiếu thốn nhiều.

04:21:am 21/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoan nghênh và đáng tiếc cho luật KH & CN Việt Nam

Hoan nghênh và đáng tiếc cho luật KH & CN Việt Nam

Nếu đạo luật về KH&CN như bản dự thảo hiện nay được công bố, thì đây là một thảm họa cho nền khoa học Việt Nam, bởi vì nó thể hiện một sự thiểu năng trí tuệ tột cùng của nhà nước cộng sản Việt Nam.

03:47:am 21/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »