WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:45:am 11/06/13 Đăng ngày “June 11th, 2013”

Ngày 9/7/2013, Luật sư Lê Quốc Quân ra tòa

Ngày 9/7/2013, Luật sư Lê Quốc Quân ra tòa

Gia đình luật sư Lê Quốc Quân cho biết đã được thông báo Tòa án Hà Nội sẽ đưa Luật sư Lê Quốc Quân sẽ được đưa ra xử vào ngày 9/7/2013. Thông tin do thư ký Tòa gọi điện báo cho luật sư Hà Huy Sơn là người bào chữa cho bị cáo. Chủ [...]

12:45:am 11/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thường Sơn & Thụy My: Thoái khẩu nghị trường

Thường Sơn & Thụy My: Thoái khẩu nghị trường

Không còn mang ý nghĩa sống động như những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của dân chúng, cũng không thể hiện được giao cảm cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, các nghị sĩ và báo chí sẽ ra sao trong nỗi bức bách thoái cảm và thoái khẩu? Song [...]

12:20:am 11/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyễn Thế Hùng – Nếu ngày mai anh Cù Huy Hà Vũ chết vì tuyệt thực?

Nguyễn Thế Hùng – Nếu ngày mai anh Cù Huy Hà Vũ chết vì tuyệt thực?

Đọc thư anh Hà Vũ đăng trên BVN và thư kêu cứu của vợ anh, chị Dương Hà, kỷ niệm trong tôi lại hiện về: “vài ngày trước khi anh Hà Vũ bị bắt, tôi có dịp ăn cơm tối tại nhà anh chị, sau đó chúng tôi cùng đến thăm anh PT (lúc đó [...]

12:02:am 11/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tâm sự của người không quen biết gởi tù nhân Cù Huy Hà Vũ: Thà bị giết chết chứ không tự chết

Tâm sự của người không quen biết gởi tù nhân Cù Huy Hà Vũ: Thà bị giết chết chứ không tự chết

Theo dõi trên mạng, tôi biết không nhiều về cuộc đấu tranh của anh, nhưng khi đọc thư tuyệt mệnh của anh về cuộc tuyệt thực mà anh đang tiến hành trong tù, tôi thật sự xúc động. Vì là người cũng đã trải qua tù đày, nên tôi hiểu và tin lời lẽ trong [...]

12:01:am 11/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đỗ Hoàng người đi nhặt lại hồn thơ cũ

Đỗ Hoàng người đi nhặt lại hồn thơ cũ

Họ Đỗ nhà tôi ít có người tài, nên người làm quan không nhiều, viết văn làm thơ lại càng quí hiếm. Hôm rồi đại hội họ toàn quốc, nghe nói, có bác muốn hướng một số cháu thi vào trường viết văn, tương lai trở thành nhà văn, nhà thơ để cân bằng với [...]

12:01:am 11/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »