WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:45:am 12/06/13 Đăng ngày “June 12th, 2013”

Ông Tổng thống của tôi hay đặc thù xã hội chủ nghĩa

Ông Tổng thống của tôi hay đặc thù xã hội chủ nghĩa

  Ai cũng biết Ông Tổng thống của nước Pháp là Ông François Hollande đắc cử tháng 6 năm rồi . Nay ông cai trị nước Pháp được 9 tháng. Kết quả thăm dò dư luận trong gần đây phổ biến trên nhiều báo ở Paris và còn  lưu giữ trên Atlantico.fr, có tới 60% [...]

08:45:am 12/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai mươi năm sau

Hai mươi năm sau

Trước đây hai mươi năm, tôi có đề nghị một chương trình có mục đích giúp Việt Nam có thể tiến tới một đời sống thật sự tự do, dân chủ, và hạnh phúc. Chương trình đó sẽ do chính đảng cộng sản Việt Nam, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, [...]

08:34:am 12/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình tại Ottawa (Canada) ủng hộ tuổi trẻ trong nước

Biểu tình tại Ottawa (Canada) ủng hộ tuổi trẻ trong nước

Theo đúng mục đích yểm trợ các hoạt động tranh đấu đòi hỏi dân chủ trong nước Việt Nam, Uỷ Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto đã phối hợp với các hội đoàn Toronto, Ottawa, Montreal, tổ chức cuộc biểu tình vào trưa Thứ Bảy 8-6-2013 tại tiền đình Quốc hội [...]

02:28:am 12/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tuyệt thực: Đồng hành với Ts. Cù Huy Hà Vũ đến công lý và tự do (Nguyễn Văn Dũng)

Tuyệt thực: Đồng hành với Ts. Cù Huy Hà Vũ đến công lý và tự do (Nguyễn Văn Dũng)

Tôi – Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 7/5/1977, chứng minh thư số 131324416, số điện thoại 0974468775, hộ khẩu thường trú: tổ 4A, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ – thông báo tuyệt thực trong bốn ngày, bắt đầu từ 0h ngày 12/6/2013 đến 24h ngày 15/6/2013, nhằm [...]

01:00:am 12/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »