WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:48:pm 10/06/13 Đăng ngày “June 10th, 2013”

Quốc Hội chất vấn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

Quốc Hội chất vấn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

 

10:48:pm 10/06/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tôi cũng sẽ tuyệt thực để ủng hộ

Tôi cũng sẽ tuyệt thực để ủng hộ

Ngày 10/6/2013, người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã bước sang ngày thứ 15 tuyệt thực trong nhà tù – Trại giam số 5 Thanh Hóa – để phản đối việc nhà chức trách “xâm phạm quyền lợi hợp pháp” đối với ông. Bạn bè và người thân của ông Vũ cho biết: [...]

10:36:pm 10/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy để mở khả năng giáng trả hành động xâm lấn biển đảo của ta

Hãy để mở khả năng giáng trả hành động xâm lấn biển đảo của ta

Tôi rất không hài lòng với những câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Chí Vịnh trên báo Tuổi trẻ  hôm 03 tháng 6 năm 2013, vài ngày trước khi ông này lên đường đi “Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc”. Nói “không hài lòng” là cách nói né [...]

11:10:am 10/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy Tuyệt Thực Cùng Cù Huy Hà Vũ

Hãy Tuyệt Thực Cùng Cù Huy Hà Vũ

Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực hơn 13 ngày, mỗi ngày trôi qua là một giai đoạn thử thách. Trong hoàn cảnh bị áp bức, phẩn nộ và đối đầu với cơ chế bạo quyền, chọn một thái độ thách đố với chế độ toàn trị bằng cả mạng sống của mình [...]

03:01:am 10/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tôi tuyệt thực để ủng hộ

Tôi tuyệt thực để ủng hộ

Ngày 08/06/2013 khi vụ tuyệt thực của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã bước sang ngày thứ 13 trong nhà tù – Trại giam số 5 Thanh Hóa – để phản đối những hành xử phi pháp và phi nhân của nhà chức trách, tác giả Từ Linh đã đưa ra nhiều [...]

02:59:am 10/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quốc hội Việt Nam nên lập 1 bản lộ trình dân chủ

Quốc hội Việt Nam nên lập 1 bản lộ trình dân chủ

Quốc Hội Việt Nam hiện nay nên thảo luận để lập cho được 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ. Đúng ra Bản Lộ Trình Dân Chủ nên để cho đảng cọng sản Việt Nam soạn ra vì họ sẽ là cơ quan thi hành và họ cũng cần có nó để được tồn tại, được [...]

02:55:am 10/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »