WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quốc hội Việt Nam nên lập 1 bản lộ trình dân chủ

The 11th National Congress of Vietnam's Communist Party

Quốc Hội Việt Nam hiện nay nên thảo luận để lập cho được 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ. Đúng ra Bản Lộ Trình Dân Chủ nên để cho đảng cọng sản Việt Nam soạn ra vì họ sẽ là cơ quan thi hành và họ cũng cần có nó để được tồn tại, được đồng hành cùng dân và tránh cho họ  cái chết nhục nhã có thể sẽ xảy ra trong nay mai. Nhưng nếu đảng cọng sản Việt Nam soạn ra thì chỉ thể hiện được ý đảng mà không thể hiện được ý dân nên Quốc Hội Việt Nam nên thảo luận soạn ra thì đúng hơn vì trong Quốc Hội dù có nhiều đại biểu đảng viên cọng sản nhưng lại có thêm ý kiến của đại biểu thiên về ý của dân nên Bản Lộ Trình Dân Chủ do Quốc Hội lập ra sẽ như một mệnh lệnh đưa ra cho đảng cọng sản thi hành để đưa đất nước vào con đường ngang tầm cùng thế gìới vượt qua khỏi mọi bế tắc.

Sự sụp đổ của khối cọng sản Đông Âu, cách mạng Hoa Lài trong thế giới Á Rập đã cho người cọng sản biết được rằng một tương lai u tối đang đón chờ. Lừa phỉnh sẽ không còn thành công trong một thế giới thu nhỏ với lượng thông tin đến với nhau nhanh như vũ bảo. Bạo lực không làm con người sợ hãi mà lại là đòn bẩy nâng cao sự hận thù. Sự khôn ngoan và lòng yêu nước của tập đoàn độc tài quân phiệt Miến Điện là một bài học và một con đường cho Quốc Hội Việt Nam và đảng cọng sản Việt Nam bàn luận mà noi theo. Mọi suy nghĩ về việc cứ tiếp tục bán nước hại dân, tiếp tục đàn áp đối lập sẽ được trường tồn là sai và không có tầm nhìn xa vì không đánh giá được sự diễn biến hòa bình có một yếu tố không bao giờ lường trước được là sự diễn biến chính trong nội bộ đảng cọng sản hay còn gọi là tự diễn biến hay đảo chánh. Khi có việc đảo chánh thì sẽ có máu chảy thịt rơi và máu chảy thịt rơi đó chắc chắn không phải của 90 triệu dân Việt Nam mà là là máu chảy thịt rơi của 4 triệu đảng viên cọng sản và kể cả phần đông những người đang ngồi trong Quốc Hội.

Trong mọi cách để tránh cho dân tộc thêm một lần nửa chảy máu là Quốc Hội Việt Nam nên bàn luận và soạn cho được 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ. Bản Lộ Trình Dân Chủ do Quốc Hội lập ra dù không phù hợp với chủ trương đường lối của đảng cọng sản nhưng đảng cọng sản phải thi hành vì quốc hội dù có là bù nhìn đi nửa nhưng trên danh nghĩa vẫn là cơ quan chỉ huy cao nhất trong quốc gia và cơ quan đại diện cho dân, thể hiện ý dân thì có tầm cao hơn ý đảng. Bản án của vua Lê Thánh Tôn “ Kẻ nào đem một tấc đất của tổ tiên để lại dâng cho giặc sẽ bi tru di tam tộc “đang được toàn dân treo trên đầu người cọng sản để cho kẻ đủ khôn ngoan trong Quốc Hội và trong nội bộ đảng cọng sản biết rằng mình phải thành tâm để tránh cho mình và tránh cho dân một cuộc tắm máu. Quốc hội nên ghi vào trong Bản Lộ Trình Dân Chủ những điểm cần thực hiện một cách rõ ràng, có thời hạn thực hiện khi thực hiện phải thành công. Suy tính làm sao cho việc trao trả tự do cho toàn dân sẽ tạo được ổn định xã hội, đưa đất nước vào con đường dân chủ và đưa đảng cọng sản về lại với dân để cùng dân tồn tại chống ngoại xâm giữ gìn bờ cõi.  Sự lươn lẹo phỉnh gạt nhau là trò ngu dốt sẽ sinh ra những thãm họa bi đát cho Quốc Hội, cho đảng cọng sản và có khi cho cả toàn dân tộc. Việc soạn cho được 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ làm thỏa mãn gây được niềm tin cho nhân dân là một việc hệ trọng liên quan đến sinh tồn không những cho  đảng cọng sản mà cho cả những người đang ngồi trong Quốc Hội.

Khi thảo luận lập Bản Lộ Trình Dân Chủ sẽ có nhiều đại biểu đảng viên cọng sản dùng chữ “ Thế Lực Thủ Địch “như một mối đe dọa vô hình để lừa phỉnh và tạo ra những điểm để tìm cách bảo vệ sự độc quyền cai trị của đảng cọng sản. Danh từ “Thế Lực Thù Địch” thường nhắm vào 4 triệu Người Việt Hải Ngoại nằm dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Dùng chữ Thế Lực có lẽ không đúng lắm vì những con người từng chiến đấu chống cọng sản dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ trẻ nhất ngày nay chỉ có được cái “Thế” ngồi cô đơn trong căn nhà loãng ra khắp 5 châu rộng lớn để chuẩn bị đi thăm “ Bà Sáu”. “Lực” của họ là Lực bất tòng tâm. Họ có nổ Lực cùng các chính quyền địa phương làm vài nghị quyết cấm người cọng sản vào những thành phố nơi họ cư ngụ để nói cho đảng cọng sản biết họ ghét sư độc ác man trá và dạy con cái họ tránh xa những người cọng sản muốn đến gần họ để giỡ giọng lừa phỉnh.

Đảng cọng sản Việt Nam có Thế Lực Thù Địch hay không ? Có. Thế Lực Thù Địch của đảng cọng sản Việt Nam chia ra làm 3 thành phần như sau :

1.- Nhân dân Việt Nam, Thế Lực Thù Địch này đang tìm cách vùng lên thoát khỏi sư cai trị độc tài của đảng cọng sản. Thế Lực Thù Địch này là một thế lực hung dữ đầy hận thù đang chực chờ bắt đảng cọng sản trả món nợ bằng máu và nước mắt đã gây ra cho toàn dân. Họ sẽ đem từng tên cọng sản ra lột từng chiếc áo cái quần và có thể họ sẽ chơi trò mở tòa án nhân dân như người cọng sản đã sử dụng trước đây để tiêu diệt cha ông họ.

2.- Các băng lợi ích nhóm khác nhau trong đảng cọng sản. Thế Lực Thù Địch này thường gọi là Thế Lực trâu buộc ghét trâu ăn. Thế lực này nổi cộm đấu đá nhau trong những ngày vừa qua cho thấy tới một lúc nào đó sẽ có một nhóm kết nối với nhân dân yêu nước bùng lên tiêu diệt đảng cọng sản. Điều này không trước thì sau sẽ xảy ra vì đại sư phụ của đảng cọng sản là Các Mác đã từng tiên tri và vào 200 năm trước  “ chính phủ cọng sản sẽ tiến đến tự tiêu” và điều tiên tri của y đã xảy ra cho Liên Xô và Đông Âu lẽ nào không xảy ra cho Việt Nam Cọng Sản.

3.- Nhóm Tay Sai Tàu. Thế lực Thù Địch này là một thế lực dấu mặt đang nằm quá nhiều quá sâu trong bộ chính trị đảng CSVN được sự hậu thuẩn to lớn của Bắc Kinh hay của cục tình báo Hoa Nam. Thế Lực này thường mang quốc tịch Trung Cọng mà làm quan Việt Cọng, tài sản chuyển ra nước ngoại để co giò chạy nhanh khi có biến cố, chúng thường có những hành động ném đá giấu tay, xúi đảng CSVN hại dân Việt Nam, tách đảng CSVN ra khỏi dân, dùng đảng CSVN như một ổ tình báo để cai trị Việt Nam rồi từng bước dâng đất dâng biển cho Tàu, đồng hóa dân Việt thành Tàu và biến nước Việt Nam thành một tỉnh của Tàu. Thế Lực Thù Địch này càng mạnh thì sự sụp đổ của đảng cọng sản càng nhanh vì lòng dân yêu nước và lòng đảng viên cọng sản yêu nước sẽ gặp nhau trong một đêm tối trời nào đó sáng ra thấy mọi vật mọi người đều thay đổi.

Ba Thế Lực Thù Địch này sẽ tiến đến việc tiêu diệt đảng CSVN bằng 3 hình thức khác nhau nếu hiện trạng của Việt Nam hiện nay không chịu thay đổi. Cách thay đổi đã có Miện Điện dẫn đường Quốc Hội Việt Nam chỉ cần bắt chước làm theo thì sẽ được bình yên. Đã đến lúc Quốc Hội Việt Nam cần phải biết nghe tiếng nói của dân, phải biết thể hiện cho được quyền hạn và nhiệm vụ mình đang có, phải tự tìm con đường đưa đất nước bước qua cơn nguy. Cách thể hiện lòng thành và chận đứng máu của đảng CSVN và của cả Quốc Hội Việt Nam chảy là : Bản Lộ Trình Dân Chủ.

© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

T.B. Có 4 trường hợp có thể xảy ra cho Việt Nam trong tương lai :

1.- Cách Mạng Hoa Lài

2.- Thiên An Môn

3.- Sụp đổ như Đông Âu

4.- Tàu khựa chiếm Việt Nam

Trường hợp nào xảy ra cũng tạo bi đát cho dân và cho đảng cọng sản. Tại sao Quốc Hội Việt Nam không chọn con đường “Lộ Trình Dân Chủ” ?

10 Phản hồi cho “Quốc hội Việt Nam nên lập 1 bản lộ trình dân chủ”

 1. Nhân Dân says:

  * Liệu Quốc Hội Việt Nam có vượt lên xứng đáng đại diện cho dân tộc của 100 triệu dân hay chỉ là công cụ phục dịch cho một băng đảng tham nhũng tận gốc?

 2. Cù Nhầy says:

  Sự thật, thưa, là đây :

  Ngày 11 tháng Bảy năm 1995, TT Bill Clinton ra tuyên bố v/v Hoa Kỳ chánh thúc
  bang giao với VNCS, khi đó ông Võ văn Kiệt làm thũ tướng.

  Một câu văn chánh trong thống cáo việt, ” Với sự tiếp xúc Hoa Kỳ và Viẹt Nam,
  Hoa kỳ sẽ GIÚP ĐỠ ViệtNam đi trên con đường mà Liên sô và Đông Âu đã đi.”

  Do đó, từ 1995 đến nay, HK không tỏ ra yểm trợ bất cứ một lực lượng, phong
  trào, đảng phái hay cá nhân chống CS Việt Nam nào, ngoài những nhân vật
  CS xuất thân từ Nam Kỳ. ( Mong xừ Vũ và nhóm Trung- Bắc Kỳ hiểu ra, nhá!)

 3. noileo says:

  Cái lô gồ “cờ búa liềm nằm trên, cờ đỏ sao vàng nằm dưới” cùng với cái tuọng bán thân cụ Hồ chí Minh, nhà phản quốc vĩ đại, chuyên gia đón giặc Pháp & rước giặc Tàu vào VN, the serial killer, thủ phạm khủng bố thảm sát hành trăm ngàn, hàng triệu người nVN, dựng nên & thực thi tại VN chế độ cộng sản độc tài toàn trị, theo chủ thuyết Mác Lê tội ác, trên con đường “vô sản chuyên chính” phi nhân phản dân tộc,
  còn chính ình trong “phòng họp của quốc hội nước CHHCNVN” thế kia, mà nói gì đến cái “lộ trình dân chủ” ?

 4. Mot y kien that hay va dung luc. Lan nay ma bon CSVN khong lam thi chi co mot con duong duy nhat la : ” TU SAT ” ma thoi.

 5. Khách qua đường says:

  Lịch sử sẽ lập lại y như ngày 30/4/1975 . Dầu QH VN hiện nay có lập 1 bản lộ trình dân chủ cũng chẳng khác nào lực lượng ba thành phần được thành lập cuối thời VNCH .

  Đã vào thế triệt buộc , không còn lựa chọn , VN không cưỡng được vận mệnh đã an bài của luật tạo hoá nhân quả . Cái quả CS đã do HCM gieo vào VN thuộc ý trời , ngày hôm nay sắp chín mùi , ắt phải gặt lấy mà thôi .

  Hãy lấy tinh thần Bác ái dân tộc để đói xử với nhau , may ra mới giảm bớt được kiếp nạn thống khổ trong những ngày sắp đến .

 6. NGÀN SAO says:

  LỘ TRÌNH DÂN CHỦ !

  Lộ trình phải có người đi
  Lộ trình vắng vẻ lấy chi lộ trình
  Đầu tiên phải phác con đường
  Kế là xây đắp mới mong hình thành !

  Nhưng ai người phác con đường ?
  Ai người xây đắp để xong lộ trình ?
  Ai người trên đó bước đi ?
  Quả bao câu hỏi nhiều khi vỡ đầu !

  Những ai “theo gót” Bác Hồ
  Lẽ nào quay ngược lại đường trần gian
  Bởi đường dẫn tới Địa đàng
  Há màng “dân chủ” há màng “tự do” !

  Địa đàng ưu việt hay ho
  Sá gì “dân chủ, tự do” tầm thường
  Mác Lê dẫn tới Thiên đường
  Con đường “tư sản” dễ thường sánh sao !

  Bây giờ cũng hết đôi co
  Chiến tranh nóng lạnh đã hầu tan đi
  Liên Xô cũng có còn chi
  Quay về thế giới chung nhau thị trường !

  Dầu sao Đảng vẫn hàng đầu
  Quý gì Quốc hội cầu âu mơ màng
  Cốt vào giữ ghế xênh xang
  Dễ nào đầu óc chẳng màng hư danh !

  Cho nên đừng nói loanh quanh
  Lộ trình “dân chủ” gập gành khó đi
  Chừng nào Đảng lấy bút phê
  Mới mong Quốc hội dễ bề hành tung !

  Thế nên mơ mộng thêm khùng
  Quyền hành đã nắm dễ bung ra à
  Lập trường kiên định nơi ta
  Đừng hòng lớ ngớ có mà queo râu !

  Vậy thôi đừng nói tầm phào
  Lộ trình “dân chủ” có hầu ai tin
  Mác Lê phải giữ niềm tin
  Không tin cũng phải nắm luôn chính quyền !

  ĐẠI NGÀN
  (11/6/13)

 7. quang minh says:

  Tôi không thể chấp nhận thời đại nầy mà còn để người nầy cai trị người kia như thời xa xưa mà mỗi người đều bình đẳng về quyền lợi,do đó cũng không ai lãnh đạo ai,ngoại trừ được người đó được ủy nhiệm.Đảng CSVN tự xưng lãnh đạo là vô lý vì đâu có ai ủy quyền cho đảng đâu.Thời đại nầy là thời đại dân chủ,người dân Việt Nam cũng đã dân nhận ra thế nào là dân chủ thì đảng CSVN đừng hy vọng lừa mị gì được nữa.Chủ nghĩa CS sẽ bị dân ném vào sọt rác nay mai.Nếu đảng CSVN còn chút gì nghĩ đến vận mệnh quốc gia,việc đầu tiên là tuyên bố đem chôn CNCS&học thuyết Mac-Lê cùng lúc thành lập một đảng mới không phải CS.Chỉ bước đầu tiên nầy tinh thần dân tộc chắc chắn sẽ vươn cao,hòa giải,hòa hợp tụ nhiên đến một cách êm đẹp,tiềm lực quốc gia được tổng hòa tạo thành sức mạnh có thể đương đầu với mọi nguy cơ,kể cả xung đột quân sự.Muốn làm được việc nầy trước hết phải triệt hạ cho được đám tình báo và nội ứng cho Bắc Kinh.Đừng nên e ngại Trung Cộng kéo quân qua như Tiếp Khắc xưa kia.Thời đại nầy đã khác rồi.

 8. Cu Tý says:

  SAO KHÔNG HƯỚNG.

  1.
  Sao không hướng Lộ Trình Dân Chủ,
  Đảng rêu rao cổ hủ Mác Lê.
  Lợi quyền riêng giử một bề,
  GIA VONG QUỐC PHÁ thói lề hồ tinh.
  Nết kiêu binh riêng mình hảnh tiến,
  Cờ buá liềm xảo biện cướp công.
  Mở đường dẩn lối Biển Đông,
  Tơ Mao Chùm Gởi nối dòng dây leo.

  2.
  Sao không hướng thẳng lèo tiến bước,
  Đảng cường quyền ngổ ngược dọc ngang.
  Tưạ hồ trổ nết bạo tàn,
  Nuôi ong tay áo dọn đàng tơ mao.
  Sao mở lối sóng trào biển lấn,
  Đảng bầy ong ăn bẩn khắp nơi.
  RUỘNG SÂU nhơ nhớp rợp trời.
  Dân hờn người oán đất trời hổ ngươi.

  3.
  Sao không hướng tình người mở rộng,
  Đảng Mác Lê hầu họng reo vang.
  Vô nghì kình thói dọc ngang.
  Rống rồng rổng rỗng rộng tràn hư không.
  Khắp trong ngoài riêng lòng tư ý,
  Rợ Tần kia thoả chí lấn dần,
  Buôn dân bán nước tranh phân,
  Ấy cơ tiêu diệt mòn lần Rồng Tiên.

  4.
  Sao không hướng nhân quyền dân chủ,
  Đảng lợi riêng cổ hủ Mác Lê.
  Buá liềm hồ tặc nương kề,
  Lú sang khuynh đảo khó bề vẹn nguyên.
  Đường Lưỡi Bò tự biên tự diễn,
  Thói rợ Tần độc biến độc hành.
  Nhân quyền dân chủ quyết tranh,
  Cuộn cờ theo gió điềm lành chuyển xoay.

  Lộ trình dân chủ lộ bày !!!

 9. Haile says:

  “Quốc-Hội Việt-Nam” ? 90% là 100% Việt cọng+ 10% là Việt gian kiếm ăn. Quốc-Hội Việt cọng lập một bản lộ-trình Dân-chủ !!!! (?) Nên gọi thành-phần Dân chưởi nầy là : QUỐC-HỘi VIỆT CỌNG mới chính danh đúng nghĩa .

 10. nGƯỜI GÓP Ý says:

  Nhân dân VN thật ra chỉ có 1 ước mơ duy nhất có cơm ăn áo mặc,được nói những gì mình suy nghĩ và tránh được sự phiền hà khi đến cơ quan công quyền những điều này Đảng đều có thể làm được nhưng tại sao đến tận bây giờ nhân dân chưa được hưởng mà chỉ có 1 nhóm người có được những quyền này.Mọi sự đều do độc đảng và sự bao che lẫn nhau mà ra, thêm vào đó nạn chạy chức chạy quyền nên tham nhũng có cơ hội hoành hành hết thuốc chữa như hiện nay ,ăn thiệt làm dối xảy ra mọi nơi,mọi cấp ,chính nhờ thế người anh em phương Bắc có cơ hội vào thao túng đất nước ,hà hiếp ngư dân VN trong khi đó những kẻ có chức quyền lo thu tóm chuẩn bị cơ ngơi ở nước ngoài.Hình như hiện nay việc dân việc nước đang bị bỏ ngỏ như lục bình trôi ,cuối cùng nhân dân lãnh đủ hậu quả do chánh sách của Đảng để lại nếu một mai ra đi.Tương lai đất nước ,dân tộc chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Phản hồi