WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:16:pm 14/06/13 Đăng ngày “June 14th, 2013”

Đơn đề nghị của bà Dương Hà

Đơn đề nghị của bà Dương Hà

Kính thưa Quý báo, Sáng náy, 14/6/2013, Luật sư Trần Vũ Hải, Trưởng VPLS Trần Vũ Hải và Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Trưởng VPLS Cù Huy Hà Vũ đã đến Tổng Cục Cảnh sát hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8) đề nghị được cấp Giấy giới thiệu vào gặp và làm [...]

03:16:pm 14/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đàng nào thì cũng “Tín nhiệm”

Đàng nào thì cũng “Tín nhiệm”

Cứ theo cách thông thường đó thì tội “Bỏ phiếu Tín nhiệm” là để tìm cách “đối phó” sự mất uy tín trầm trọng của Đảng và nhà nước đối với nhân dân, cho nên đây là một tội rất nghiêm trọng!

03:12:pm 14/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Sự chia tay này sẽ là tất yếu, vì khi Bộ Chính trị đã coi dân là thù để đàn áp, đa số đảng viên CS ở cơ sở sẽ ngả về phía nhân dân .

03:01:pm 14/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tuyên bố của Họp Mặt Dân Chủ 2013

Tuyên bố của Họp Mặt Dân Chủ 2013

Họp Mặt Dân Chủ (HMDC), ra đời từ năm 2002, tập họp những người hoạt động cho nền dân chủ pháp trị tại Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, mỗi năm tổ chức Tĩnh Hội để gặp nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm hoạt động, và hỗ trợ nhau trong cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam.

02:36:am 14/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí

Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí

©Đàn Chim Việt

01:14:am 14/06/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quét rác

Quét rác

`tác của blog pro&contra. Bây giờ tôi ân hận về sự dễ dãi đó. Ngôi nhà của tôi vẫn tiếp tục rộng mở cho bất kì ai muốn ghé thăm, song kể từ nay tôi sẽ mời tất cả những phát ngôn rác rưởi về với nhau trong đặc khu của chúng : thùng rác. [...]

12:10:am 14/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »