WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đơn đề nghị của bà Dương Hà

Kính thưa Quý báo,

Sáng náy, 14/6/2013, Luật sư Trần Vũ Hải, Trưởng VPLS Trần Vũ Hải và Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Trưởng VPLS Cù Huy Hà Vũ đã đến Tổng Cục Cảnh sát hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8) đề nghị được cấp Giấy giới thiệu vào gặp và làm việc với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hiện đang tuyệt thực sang ngày thứ 19 tại Trại giam số 5 – Bộ Công an – Yên Định – Thanh Hóa. Sau khoảng 20 phút chờ đợi, cả hai luật sư đều được bộ phận tiếp dân của TC 8 trả lời như vẫn thường trả lời cho Ls Dương Hà trước đây là hiện lãnh đạo đi họp vắng!

Gia đình TS Cù Huy Hà Vũ được biết, chiều nay, Ls Trần Vũ Hải và Ls Dương Hà tiếp tục lại đến TC 8 xin Giấy giới thiệu để được vào làm việc với TS Vũ sớm nhất có thể.

Đề nghị Quý báo cho đăng Đơn đề nghị của hai Văn phòng luật sư kể trên để những ai quan tâm tới vụ án của Ts Cù Huy Hà Vũ được rõ.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Gia đình TS Cù Huy Hà Vũ

SCAN_2_DON_DE_NGHI_CAP_GGT_CHO_LS_HAI_VÀ_DH_VAO_GAP_TS_CH HV

1 Phản hồi cho “Đơn đề nghị của bà Dương Hà”

  1. Diệt Cộng Phỉ says:

    Chốc chốc lại mang cái lá mít ” Tiễn Sĩ ” hù du kích Củ Chi !

    Cụ Hồ chẳng nói, trí thức như cục phân, hay sao?

    (Hy sinh đời bố củng cố đời con ? Quả báo tội ăn cướp Miền Nam rồi!)

Phản hồi