WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:06:pm 01/06/13 Đăng ngày “June 1st, 2013”

Ngư dân và vẹt Ba Đình

Ngư dân và vẹt Ba Đình

02:06:pm 01/06/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Radio Chân Trời Mới công bố kết quả thăm dò ý kiến về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992

Radio Chân Trời Mới công bố kết quả thăm dò ý kiến về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992

- 63% ý kiến rất quan tâm đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992. – 97% ý kiến muốn thay đổi nội dung Hiến pháp 1992. – 79% ý kiến muốn bỏ điều 4 Hiến pháp 1992. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của [...]

01:49:pm 01/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện thường ngày

Chuyện thường ngày

Con người chỉ thay đổi khi họ thực sự muốn thay đổi. Và cuộc đời sẽ thực sự thay đổi khi chúng ta nhìn nhận nó với một nhãn quan mới, chứ không phải bằng ánh mắt u ám của sự thất vọng hiện tại.

10:47:am 01/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

ĐCSVN đang mỗi ngày một phân hóa hay đang bị thuần nhất hóa?

ĐCSVN đang mỗi ngày một phân hóa hay đang bị thuần nhất hóa?

Tình trạng ĐCSVN, một đảng với 2 guồng máy “lãnh đạo”, “cầm quyền” chồng chéo lên nhau với 3 lãnh tụ độc quyền phân chia nhau quyền hành, đã kéo dài quá lâu làm kinh tế trì trệ, chính trị tắt nghẽn. Chậm còn hơn không, ĐCSVN bắt buộc phải chuyển hóa như ĐCS của 2 nước đàn anh là Trung Quốc và Liên Xô sau khi sụp đổ.

01:18:am 01/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quyền biểu tình của công dân

Quyền biểu tình của công dân

Kẻ đúng thì rụt rè, do dự, vì e là phạm luật. Người sai lại năng nổ, thẳng tay, bởi tin rằng có lý. Biểu tình là một hoạt động hợp hiến và hết sức thông thường ở xã hội văn minh. Nhưng đến nay, biểu tình (ngoài sắp đặt của cơ quan Nhà nước) [...]

12:57:am 01/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hơn cả một con vẹt

Hơn cả một con vẹt

Loài người thường nuôi vẹt để làm cảnh nhưng mục đích chính là để cho nó nhai lại những lời người chủ nói. Loài vẹt không có trí thông minh để sáng tạo, nhưng về khả năng nhại lại tiếng người, nó là bậc thượng thừa trong số các loại thú vật. Nhưng ở thế [...]

12:42:am 01/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hòa giải hòa hợp và Điều 4 HP

Hòa giải hòa hợp và Điều 4 HP

38 năm qua, thời gian qua đã đủ lâu để cho chúng ta, những người trong cuộc phải giải quyết trước khi quá muộn, đừng để trách nhiệm này cho con cháu mà mang tội với Lịch sử.

12:37:am 01/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »