|

Ngư dân và vẹt Ba Đình

Ngư dân và vẹt Ba Đình

Ngư dân và vẹt Ba Đình

1 Phản hồi cho “Ngư dân và vẹt Ba Đình”

  1. Bộ đội says:

    Đầu con két giống đầu bác Hồ!

Phản hồi