WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:24:pm 19/06/13 Đăng ngày “June 19th, 2013”

Tư Sang đi Tàu để dâng sớ

Tư Sang đi Tàu để dâng sớ

03:24:pm 19/06/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Người Việt tại Séc giúp dân vùng lũ lụt

Người Việt tại Séc giúp dân vùng lũ lụt

Giúp đỡ cư dân nước sở tại khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt là hoạt động từ thiện khá phổ biến của cộng đồng người Việt nhiều nước Đông Âu.

12:48:pm 19/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một số vấn đề cần nhắc CT Sang trong chuyến thăm TQ

Một số vấn đề cần nhắc CT Sang trong chuyến thăm TQ

Lịch sử Việt Nam đã chứng minh: TQ chỉ tạm tỉnh ngộ trong quan hệ với Việt Nam khi họ bị thua đau trên chiến trường.

10:09:am 19/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điều chúng ta cần là sự thật

Điều chúng ta cần là sự thật

Sự thật sẽ mang đến công lý, sự thật bảo vệ quyền con người…

10:01:am 19/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xảo thuật của Truyền Thông CSVN

Xảo thuật của Truyền Thông CSVN

Khi tuyệt thực, ngoài các mối nguy hiểm trên, điều lo sợ nhất chính là khi cơ thể đã suy yếu,

09:53:am 19/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đinh Nhật Uy bị bắt vì “không thuyết phục được Đinh nguyên Kha nhận tội”?

Đinh Nhật Uy bị bắt vì “không thuyết phục được Đinh nguyên Kha nhận tội”?

Uy cho biết là có “ai đó” nhiều lần đến vận động Nhật Uy phải vào khuyên Nguyên Kha trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới phải “Nhận tội” thì được “khoan hồng”

01:41:am 19/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân biểu Chris Hayes: ‘VN kết án 38 nhà hoạt động một năm’

Dân biểu  Chris Hayes: ‘VN kết án 38 nhà hoạt động một năm’

Đúng ngày diễn ra Đối thoại nhân quyền Việt – Úc, ngày 17.06.2013, dân biểu Chris Hayes, dân biều thuộc đảng Lao Động, vùng Fowler, đã lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam như sau:

12:58:am 19/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Facebook lại bị chặn ở Việt Nam?

Facebook lại bị chặn ở Việt Nam?

Trong ngày hôm nay, nhiều người trên các diễn đàn than phiền rằng việc truy cập trang mạng video YouTube do Google sở hữu cũng trở nên rất chậm.

12:36:am 19/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »