WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Facebook lại bị chặn ở Việt Nam?

fb

Nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam nói đang gặp khó khăn khi muốn truy cập mạng xã hội, trong lúc cũng có tin nói các dịch vụ của Google trở nên ‘rất chậm’.

Một nhà báo ở Hà Nội nói với BBC: “Từ hôm qua 17/6 phải đổi DNS ở mạng FPT, điện thoại VNPT không vào được, còn tại nhà thì Viettel không hỗ trợ cho vào Facebook.”

Trong khi đó một nhân viên sứ quán phương Tây cũng ở Hà Nội nói máy laptop dùng mạng VNPT của Đại sứ quán cũng không vào được Facebook.

Nhiều người dùng Facebook khác đều nói họ không thể vào được trang này từ hôm qua trong khi cũng có nguồn tin chưa kiểm chứng nói ngành bưu chính viễn thông đã lưu hành văn bản về chuyện chặn Facebook từ ngày 15/6.

Hàng trăm độc giả của BBC cũng xác nhận trên Facebook về chuyện họ phải dùng thủ thuật để vượt rào vào Facebook.

Tuy nhiên cũng có độc giả nói họ vẫn vào được bình thường và dường như Facebook đang bị chặn tùy vào từng địa phương.

BBC cũng đã liên hệ qua thư điện tử với ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam để có phản hồi.

Trước đó một quan chức của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VNPT nói với BBC họ chỉ có chức năng “thu tiền” còn Bộ Thông tin Truyền thông quyết định chính sách về internet.
Một số ý kiến bình luận cũng nói Việt Nam có thể sẽ tăng cường chặn mạng nước ngoài nhằm củng cố cho các trang web nội địa.

Trong ngày hôm nay, nhiều người trên các diễn đàn than phiền rằng việc truy cập trang mạng video YouTube do Google sở hữu cũng trở nên rất chậm.

Nguồn BBC

1 Phản hồi cho “Facebook lại bị chặn ở Việt Nam?”

  1. Tôn thọ tường says:

    Đúng vậy,đúng là facebook đang bị chặn rất tích cực tại việt nam.mợt hành vi được xem là hèn! Quá hèn của bè lũ cộng sản.

Phản hồi