WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:16:am 04/06/13 Đăng ngày “June 4th, 2013”

Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Đến hôm nay 4 tháng 6 năm 2013, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 9, tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm. Tính mạng của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng vì ông bị bệnh tim bẩm sinh và nhiều căn bệnh khác phát sinh khi bị giam tù.

10:16:am 04/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khi công an CS ‘kết nghĩa’ với lưu manh

Khi công an CS ‘kết nghĩa’ với lưu manh

Toàn xã hội mong được 2 «ông vua» trong Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang, từng là và hiện là bộ trưởng công an, lên tiếng trả lời cho rõ ràng minh bạch ngay tại phiên họp Quốc hội hiện đang diễn ra.

09:46:am 04/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bàn về những cuộc biểu tình ở Việt Nam nhân ngày 4/6

Bàn về những cuộc biểu tình ở Việt Nam nhân ngày 4/6

Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy người Việt Nam đang phát triển khả năng biểu tình hiệu quả hơn? Phải chăng như ngày xưa ‘du kích’ là phương pháp hiệu quả, và hiện nay ‘du kích phi bạo lực’ đang trở thành phương pháp đấu tranh mang lại những kết quả về các quyền chính trị mà người Việt Nam đã chờ đợi bấy lâu nay? Chưa biết.

09:17:am 04/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lan man về tiếng chim cuốc

Lan man về tiếng chim cuốc

Sự đồng thuận đôi lúc là sức mạnh trong thời chiến. Nhưng trong thời bình, mọi việc phải suy xét tới nơi tới chốn trước khi nhấn nút đồng ý.

01:05:am 04/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giải mã khái niệm “Lòng tin chiến lược” của ĐCS VN tại Đối thoại Shangri-La

Giải mã khái niệm “Lòng tin chiến lược” của ĐCS VN tại Đối thoại Shangri-La

Sự “thành tâm và chân thành” như Thủ tướng nói chỉ là ngôn ngữ ngoại giao sáo rỗng, hoặc là sự ngu xuẩn không giới hạn như ĐCS VN đối với ĐCS TQ.

12:01:am 04/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đêm ấy, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel…

Đêm ấy, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel…

Đêm 31/5/2013, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel – hai người lính ở hai bên hai chiến tuyến từng chĩa súng vào nhau 45 năm trước (cả hai đều may mắn sống sót qua cuộc chiến), bây giờ là hai chính khách, một là Thủ tướng; một là Bộ trưởng Quốc phòng, đương ngồi lại với nhau, đương cố thu hẹp những khoảng cách này khác để bàn về một niềm tin nhằm củng cố, giữ gìn an ninh châu Á, về hòa bình khu vực – trong đó có lợi ích cốt lõi và chính đáng của mình.

12:01:am 04/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »