WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:21:pm 23/06/13 Đăng ngày “June 23rd, 2013”

Của nợ & của giả

Của nợ & của giả

Từ đó ai nấy ra đường đều lấm la lấm lét, cái nón bảo hiểm là phương tiện bảo vệ con người giờ giống như cái của nợ …!

05:21:pm 23/06/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Ông Hà Vũ có quyền kiện vụ clip VTV’

‘Ông Hà Vũ có quyền kiện vụ clip VTV’

Cái việc họ đưa ti-vi vào quay trộm ông Vũ thì rõ ràng đấy là vi phạm pháp luật rồi, không còn phải bàn cãi gì nữa…”

03:49:pm 23/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyện kỳ lạ ở Triều Tiên: Bỏ người yêu để giữ hộ khẩu

Chuyện kỳ lạ ở Triều Tiên: Bỏ người yêu để giữ hộ khẩu

Hộ khẩu Bình Nhưỡng là một trong những phần thưởng lớn nhất mà Chính phủ Triều Tiên dành cho người có công với đất nước. Thành phố của những đặc quyền Khi đội tuyển bóng đá Triều Tiên giành được quyền tham dự Vòng chung kết WorldCup 2010, bên cạnh những bài báo ca ngợi [...]

04:11:am 23/06/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Khủng hoảng kinh tế và chính sách nhà nước

Khủng hoảng kinh tế và chính sách nhà nước

Hoa Kỳ độc nhất nắm một vị thế ưu đãi mà không quốc gia nào khác có được: họ mượn nợ bằng đô-la thì họ có thể in đô-la để trả nợ!

04:02:am 23/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lật tẩy truyền thông CSVN trong vụ CHHV

Lật tẩy truyền thông CSVN trong vụ CHHV

Nói một cách đơn giản, các hình trên đều không chụp trong ngày 15/6. Nói cách khác những hình đó đã chụp trước khi Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực hay mới bắt đầu tuyệt thực.

03:34:am 23/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mộc tồn cẩu sự

Mộc tồn cẩu sự

Nếu nói rằng người Việt Nam có tập quán ăn thịt cầy vì xứ thiếu chăn nuôi nên thiếu thịt là điều không đúng. Họ ăn thịt cầy vì sở thích ẩm thực

03:19:am 23/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »