WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Thế Hùng – Nếu ngày mai anh Cù Huy Hà Vũ chết vì tuyệt thực?

76483 Cu Huy Ha Vu

Đọc thư anh Hà Vũ đăng trên BVN và thư kêu cứu của vợ anh, chị Dương Hà, kỷ niệm trong tôi lại hiện về: “vài ngày trước khi anh Hà Vũ bị bắt, tôi có dịp ăn cơm tối tại nhà anh chị, sau đó chúng tôi cùng đến thăm anh PT (lúc đó anh HC đi xa, vắng, nên chúng tôi không đến thăm anh ấy)”.

Qua nhiều lần tâm sự tôi được biết, lòng anh Hà Vũ luôn quan tâm suy nghĩ về đất nước; anh ấy cho biết rằng anh ấy rất cô đơn! Vâng, những nhà tư tưởng lớn, các nhà khoa học lớn thường rất cô đơn!

Những người yêu nước nồng nàn như anh Hà Vũ, khi thấy cảnh đất nước yếu hèn; những công dân yêu nước bị tù đày thì lòng sao không đau xót, đạo đức xã hội suy đồi thì sao không cô đơn!

Tôi và anh Hà Vũ quen thân nhau có lẽ do trời xui, đất khiến; bởi lẽ chúng tôi làm việc trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau (một bên Luật kinh tế, một bên là Kỹ thuật Xây dựng).

Cả Tôi và anh Vũ đều nhìn nhận như thế.

Chúng tôi quý mến, kính trọng nhau vì cùng chung nỗi niềm yêu nước thương nòi; chúng tôi thấy nước nhà suy yếu, dân tình lầm than, đạo đức xã hội suy đồi lòng đều đau như dao cắt!

Việc làm của anh Hà Vũ, không ngoài việc yêu nước thương nòi!

Nếu ai đó có độ nhạy cảm cao về tâm linh, hiểu biết lẽ huyền vi của tạo hóa, có thể nhận thấy tâm tính, ý chí và nghị lực trong mỗi con người chúng tôi (qua chữ ký và tướng số của từng người).

Mỗi người thể hiện sự ngay thẳng, trung trực; một chữ ký vút lên cao, một chữ ký cắm sâu xuống lòng đất, vững chắc; mỗi bên tạo nên một thế giới quan, vũ trụ quan riêng biệt nhưng hợp nhất.

Hiện giờ anh Hà Vũ đã nhịn ăn đến ngày thứ 15 nhưng vẫn chưa chết; do đó mỗi người chúng ta, nếu cảm thấy rằng mình là con người nhân hậu – văn minh – yêu nước – thương nòi, thì vẫn còn cơ hội để làm một cái gì đó vì anh Hà Vũ, để khỏi phải thốt lên những lời ân hận, hoặc ít nhất bị lương tâm dằn vặt!

Những quan chức có trách nhiệm đối với vận mệnh của anh Hà Vũ có biết mai kia lịch sử đất nước sẽ ghi chép về mình như thế nào không?

Có những người sống coi như đã chết, nhưng có những người chết nhưng lại sống mãi trong lòng dân tộc hay xa hơn nữa là nhân loại! Kẻ sống coi như đã chết tất nhiên khi chết đểlại đủ thứ tiếng mỉa mai, chê cười của hậu thế!

Ôi cái sống, chết sao mà đa đoan thế! Trên cỏi đời này, cái được, mất, sự may rủi không ít người bị nhầm lẫn!

Có người nhầm tưởng kiếm được cái chức nào đó trong một chế độ nào đó là vinh, nhưng biết đâu đó là nhục. Lại có ai đó làm việc (nếu thực chất việc đó không tốt) để có nhiều tiền, tưởng đâu đó là may mắn, nhưng biết đâu rằng đó là cái rủi? Trong cuộc trần ai vinh luôn đi liền với nhục!

Để lại nhiều tiền bạc cho con cháu có chắc là cái phúc hay đó cái họa cho gia đình mình? Nếu ai đó hiểu được sự huyền vi của tạo hóa, thì thế nào người ấy cũng thành công, cũng được xã hội trân trọng!

Một đất nước muốn phát triển cũng phải tuân theo quy luật, trong khoa học tự nhiên gọi là định luật, hay như ông cha ta gọi đó là thiên luật!

Những ai mang dòng máu Việt, được hưởng ân huệ từ tổ tiên giống nòi mà lại dửng dưng với đất nước, thờ ơ trước sự tồn vong của dân tộc thì thật là quá vong ân bội nghĩa!

Với một đất nước, để phú cường, có hai tài sản quí báu cần phải đảm bảo đó là sức khỏe của dân tộc và thời gian của mọi con người sống trong xã hội. Với đất nước chúng ta hôm nay, lan tràn thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm, thì làm sao con em chúng ta có đủ sức khỏe để cạnh tranh với đời! (Bản thân tôi hơn mười năm nay, đã không dám đến các quán để ăn sáng!)

Thời gian học tập và làm việc của rẩ cả chúng ta hiện bị mất mát quá nhiều!

Con em chúng ta đã mất nhiều thời gian để học những điều vô bổ; thời gian cho công việc trong hầu hết cán bộ công chức và quan chức không có nhiều; thời gian dành cho những cuộc nhậu nhẹt, đấu đá chiếm tỷ trọng quá lớn!

Mặt khác, đất nước lại đội trên đầu hai trái bom hủy diệt dân tộc: một trái bom bùn đỏ Tây Nguyên, và một trái bom khác đang thai nghén là nhà máy điện hạt nhân! Chúng ta phải hiểu rằng xây dựng để phát triển, để đất nước trường tồn; chứ không phải phát triển để rồi bị hủy diệt !

Đất nước chúng ta lại có một bất hạnh lớn, đó là ở gần một nước to lớn, có nền văn hóa kỳ lạ! Luôn nuôi mộng bành trướng, bá quyền, lòng dạ bọn lãnh đạo (vua chúa xưa và nay) tham tàn, hiểm độc; họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào để xâm chiếm nước ta, lợi dụng ta để rồi hủy diệt ta. Chơi với họ, không vạch ra những âm mưu hành động xấu xa của họ cho thế giới hiểu là có tội không những với Tổ quốc mà còn có tội với các dân tộc yêu hòa bình và chuộng công lý. Ông cha ta cũng đã có câu: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Biết được vị trí vô cùng quan trọng của đất nước ta đến sự ổn định thế giới, nên các cường quốc văn minh chắc chắn sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta; nếu chúng ta có những lãnh đạo sáng suốt rất sẽ nhận ra điều này! Đây chính là sự màu nhiệm của thuyết càn khôn dịch lý! Trong cái rủi có cái may mắn!

Chế độ phản dân chủ, thường làm cho dân trí mù mờ (cấu tạo những môn học có nội dung tuyên truyền, bóp méo sự thật, ca ngợi thể chế, sùng bái cá nhân…), để dễ sai khiến, điều này sẽ làm cho nhiều người không biết đâu là sự thật, đâu là sai trái, đâu chính, đâu tà để đám cầm quyền dễ bề cai trị; nhưng đất nước yếu hèn, lãnh thổ bị xâm chiếm, cũng từ việc làm này mà ra !

Những con em chúng ta học khoa học tự nhiên, mà không được trang bị đầy đủ khoa học xã hội, thì có lẽ ai thuê mình làm cũng được, miễn họ trả nhiều tiền, tạo điều kiện cho mình nghiên cứu, làm việc, giả bộ yêu quý mình; còn những vấn đề xấu xa khác của họ được che đậy khéo léo tinh vi thì không thể nào thấy được.

Độc quyền yêu nước, đánh đập, tù đày những công dân tỏ bày ý kiến trái ngược là phản khoa học, là mắc mưu bọn đại Hán.

Do đó nhà chí sĩ Phan Châu Trinh đã chủ xướng nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí; đây là con đường cứu nước! Có dân trí, dân khí thì lo gì dân không giàu, nước không mạnh; lo gì không có độc lập, tự do? Chúng ta hãy noi gương nước Đức và Nhật.

Do đó, việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc dựa trên một thể chế xã hội khoa học thật sự tiên tiến, nhằm làm tiền đề để đưa đất nước phát triển tự do, dân chủ và hùng cường là mệnh lệnh của trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt.

Kế thừa trong mọi ngành khoa học là điều kiện tối cần để có sáng tạo và chạy đua được với thế giới!

Một thể chế khoa học thật sự, có thể tham gia cuộc đua, ví như một chiếc xe được thiết kế có công suất lớn, các chi tiết tốt và đồng bộ, có hệ thống phụ đảm bảo an toàn trong vận hành như: phanh thắng, bình chữa cháy, lốp dự phòng… (cơ chế của các nước tiên tiến đều đảm bảo được các điều kiện này).

Nhìn về quá khứ, ông cha chúng ta đã anh dũng chống được thế lực phương Bắc hùng mạnh nhất thế giới thuở ấy như Nguyên Mông, và thuở ấy không có Liên hiệp quốc, không có sự quan tâm giúp đỡ quốc tế, nhưng ông cha chúng ta đã không những giữ vững giang sơn bờ cõi mà còn mở rộng đất nước; đoa là nhờ ông cha ta hiểu được thiên luật! Ngày nay đã có Liên hiệp quốc, các dân tộc trên thế giới quan tâm lẫn nhau, thì vì cớ gì ta nghèo hèn như vậy?

Nếu một chế độ nào đó làm cho đất nước suy yếu, thì đó là tội lỗi; đối ngoại chấp nhận phận tôi đòi là làm mất danh dự đất nước; đối nội tàn ác với người yêu nước là phản bội Tổ quốc, nối giáo cho giặc!

Mong rằng, vì tương lai của Tổ quốc, của con em chúng ta, vì công lao của các bậc tiền nhân dựng và giữ nước, cũng vì là con người trong cộng đồng nhân loại, chúng ta phải có trách nhiệm không phải chỉ cho đất nước ta mà còn phải cho cả loài người; chúng ta phải có tiếng nói, phải có hành động thiết thực không những cho anh Hà Vũ, mà còn cho những công dân Việt Nam khác, cho những ai trên thế giới yêu chuộng hòa bình và công lý!

Mổi công dân có tiếng nói, hành động ví như một hạt cát, nhưng bãi sa mạc không thể có được nếu thiếu vắng hạt cát!

ĐN, một đêm không ngủ 10/6/2013

N.T.H.

Theo Bauxite Việt Nam

39 Phản hồi cho “Nguyễn Thế Hùng – Nếu ngày mai anh Cù Huy Hà Vũ chết vì tuyệt thực?”

 1. MÂY NGÀN says:

  XOAY CHIỀU

  Chuyện Cù Hà Vũ xoay chiều
  Bây giờ như thể ỉu xìu ra kia
  Thế nên đừng giỡn mặt đời
  Dầu ai cũng vậy có Trời hay đa
  Bởi vì giữa cõi người ta
  Không chầy thì chóng phơi ra chuyện thường
  Cái gì dở dở ươn ươn
  Nên chờ ở đó xem tường ra sao
  Một là uy tín lên cao
  Hai là uy tín lộn nhào xuống sông
  Nên thôi cũng chớ đèo bòng
  Anh hùng và phản anh hùng như nhau
  Một là Cù Vũ sẽ hoai
  Hai là Cù Vũ vẫn hoài đi lên
  Dễ gì mà nghĩ mình ên
  Vũ hay Nhà nước cũng đều vậy thôi
  Hoặc là Vũ phải liều đời
  Hoặc là Vũ phải cùng người xuống thang !

  SAO NGÀN
  (19/6/13)

 2. says:

  Ông Vũ không chết vì “tuyệt thực” mà ông ta sẽ chết vì “bội thực”! Đúng không các vị?

 3. vk mỹ says:

  vk mỹ says:
  17/06/2013 at 11:28
  Những lý sự của vợ ông Vũ như con mẹ hàng tôm hàng cá vì:
  1/ Trước đây, bà vợ ông vũ thương tố cáo trước báo chí rằng ông Vũ bị đối xử tệ bac, bệnh tật ốm yếu gầy gò… Vậy tại sao bây giờ ông Vũ to béo thế ? Hơn cả lúc mới vào tù nhiều?
  2/ Bà Hà vẫn khẳng định là ông Vũ vẫn còn tuyệt thực và không ăn gì cả. Vậy xin hỏi một người đã nhịn ăn 20 ngày sao lại to béo bệ vệ, đi đứng oai phong, nói năng như ông tướng thế? Đi từ chỗ giam đến phòng khám bác sỹ, ông ta đi khuỳnh khoàng và nhanh hơn cả ông quản giáo?
  3/ Trước đây bà Hà thường tố cáo là họ không cho gửi thức ăn vào, những đề nghị bằng đơn từ của bà, họ đều từ chối hêt? Vậy mà hôm nay bà Hà lý sự là sở dĩ ông Vũ được phòng giam rộng và sạch có xí bêt là do bà kiên nghị nên mới có. Vậy có phải là “lưỡi không xương” hay không? Mà giả sử , họ giải quyết đơn của bà thì cũng là tốt chứ sao?Cần cảm ơn họ chứ?
  4/ Thiết nghĩ CSVN không dại gì mà dàn dựng giả dối cái video này vì họ thừa biết nếu ông Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội có thể yêu cầu đến thẩm tra bất cứ lúc nào? CSVN chứ không ngây thơ như mấy vị nghĩ đâu?
  5/ Tóm lại các vị bị hố to rồi. Chính phủ Mỹ xưa nay họ hay lờ tịt ý kiến các vị thì nay họ lại được dịp cười vào mũi các vị mà thôi./

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   @ vk my, vk ta & vk tong hop

   CỘNG SẢN CHÀ ĐẠP LẼ PHẢI , CHÀ ĐẠP CÔNG LÝ CHO NÊN CÓ LÝ LUẬN HÀNG GÌ ĐI CHĂNG NỬA CŨNG CHÀO THUA !

   THẰNG VŨ VÀO TÙ VÌ TỘI GÌ?

   ĐỌC NGUYÊN VĂN BẢN ÁN THÌ ĐỦ THẤY !

 4. Trần Hải Châu says:

  Các nhà sinh lý học cũng kiếm cách qui định thời gian con người có thể sống không cần đến thực phẩm căn cứ trên các loài vật đặc biệt là loài có vú. Qua các cuộc thí nghiệm, người ta nhận thấy rằng thời gian từ khi nhịn ăn tới khi chết tỉ lệ với căn số bậc 3 của sức nặng cơ thể. Một con chuột nặng 180gr chết sau 5 hoặc 6 ngày không ăn. Thời gian này ở con người sẽ là 15,6 lần dài hơn tức là từ 96,5 đến 109 ngày. Một con chó cân nặng 20kg nhịn đói 60 ngày sau mới chết, so sánh thì thời gian tương đương ở con người sẽ là 89 ngày. Một con thỏ Anwjng trọng lượng 2kg422 chết sau 26 ngày, tương ứng với thời gian 79 ngày ở con người…

  Theo công thức này thì Anh hùng Cù Huy Chí Vũ phải đến 240 ngày mới về với Chúa, vì con chó 20kg, nhịn đói 60 ngày mới về với Chúa còn Vũ thì nặng tới 80kg nên 240 ngày nó mới Lên Được Thiên Đàng với Jesus…Amen

  • THƯỢNG NGÀN says:

   CÙ HUY HÀ VŨ

   Cù Huy Hà Vũ con đại quan
   Đường đời quả thật rộng thênh thang
   Được Nhà nước nuôi học tiến sĩ
   Từ bên Tây về rất vinh quang

   Ai ngờ Vũ học được tự do
   Đem về áp dụng thành nguy to
   Đâm đơn hăng hái kiện Thủ tướng
   Chẳng ai xét xử lại lật đò

   Thật ra Vũ cũng tính khẳng khái
   Dù hết lòng trung vẫn thẳng người
   Nói huỵch tẹt ra điều suy nghĩ
   Chẳng úp mở gì chẳng đắng đo

   Thời buổi thế mà Vũ chẳng co
   Cứ duỗi thẳng ra quả đáng lo
   Kết quả bảy năm ngồi xé lịch
   Người đời cứ tưởng phải co ro

   Thế nhưng Vũ thật mới ra trò
   Hùng hổ ngán ai mà lò dò
   Nhịn ăn biện pháp Vũ thực hiện
   Thách đời khiến chuyện trở thành to

   Tuyệt thực nay non hai chục ngày
   Tình hình sức khỏe chắc thương thay
   Đã đi được trọn phần ba ấy
   Hai phần ba nữa dở hay hay ?

   Nghe nói nhịn ăn sáu chục ngày
   Làm sao sống nổi trên đời này
   Hiện giờ tấn thối đều gay cả
   Ai sẽ vì ai xuống thang đây ?

   Bao người hưởng ứng cùng Cù Vũ
   Hỗ trợ tinh thần một chút thôi
   Hay để hư trương thanh thế vậy
   Có ai thay Vũ được trong tù

   Quả đời nay thật éo le quá
   Nhà thơ Huy Cận có còn đâu
   Để làm thơ than hay phản kháng
   Hoặc cậy nhờ ai cả Cụ Hồ

   Vòng đời quả thật xoay vô tận
   Họa phúc khôn lường ai biết đâu
   Mới đó Vũ còn oanh liệt lắm
   Giờ ai đoán được việc về đâu ?

   Dẫu sao cũng đáng quan tâm lắm
   Máu đỏ nhưng đây ruột lại vàng
   Vàng đỏ chẳng qua màu sắc cả
   Mong Cù Hà Vũ không chết oan !

   ĐẠI NGÀN
   (17/6/13)

  • noileo says:

   Trần Hải Châu says: 16/06/2013 at 19:50
   Theo công thức này thì Anh hùng Cù Huy Chí Vũ phải đến 240 ngày mới về với Chúa, vì con chó 20kg, nhịn đói 60 ngày mới về với Chúa còn Vũ thì nặng tới 80kg nên 240 ngày nó mới Lên Được Thiên Đàng với Jesus…Amen

   Theo lý luận trên của Trần Hải Châu, thì Trần Hải Châu phải có bộ óc to gần bằng bộ óc chó đấy, nhỉa !

 5. nvtncs says:

  Mời đọc giả vào đây xem ông Vũ ở tù ra sao:
  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/06/chung-toi-khong-nguoc-dai-ong-cu-huy-ha-vu/page_3.asp

  Chính phủ đãi ông ta ăn đầy đủ lắm đấy chứ, ông ta béo tốt lắm, ăn nói vui vẻ.

  • Lão Ngoan Đồng says:

   Thế mà cũng ngôn linh tinh ở đây

   Boác Hù đã biểu rõ từ nâu rằng thì là mà:
   KHÔNG KÍ RÌ QÚI HƠN ĐỘC LẬP TỰ RO !

   Anh bỏ tù người vô tội, rồi bảo tôi nuôi tốt lắm mà !

   Chả khác gì anh nhốt con gà vô chuồng cho nó ăn no,
   để một ngày đẹp trời anh đem nó ra mần thịt ăn nhậu !
   Nhưng anh vẫn to miệng bảo là, tôi nuôi gà rất ư … nhân bổn !

   CS cho xây chùa to chùa nhỏ, cho phép làm đủ trò lên đồng cô cốt cậu
   nhưng phải đi đúng theo lề thói qui định của chúng, đi chệch ra ngoài là chết !
   Và thế là hoan hô, “ní nuận” CS tử tế vạn lần tư bổn, có tự do tôn giáo đầy đường !

   Ôi dân ta đến bao giờ mới gột rửa hết bùn đất trong các cái đầu đất như rứa nhỉ !???

   Lấy nick nvtncs = Người Việt Tị Nạn Cộng sản, nhưng ní nuận dẫn chứng hệt CS !???

   Lão Ngoan Đồng
   Tổ sư Y Trị

 6. says:

  Kính Gửi ĐCV, đề nghị phát lại cuốn băng của đài truyền hình VN. Thế mới là vô tư?

  Truyền Hình VN đã đưa cả cuộn băng quay cảnh Cù Huy Hà Vũ béo mập 90 kg (To hơn nhiều so với lúc mới vào tù) . Cù ăn hế 2-3 xuất cơm bình thường càng ngày càng béo ú. Cù tuyên bố không ăn cơm tù nhưng vẫn ăn cơm gia đình gửi vào nên càng béo ú. Cù phát biểu hoàn toàn không biết tin gì về việc ở bên ngoài lại phao tin Cù tuyệt thực?

  Lí do Cù không ăn cơm tù mà ăn cơm nhà là rất đơn giản. Cù phản đối không cho cán bộ quản giáo mở cửa vào buối sáng điểm danh ( Cù bảo làm thế gió lùa) . Cù đòi mình phải được đối sử đặc biệt như một ông vua mới ưng ý. Toàn cảnh Cù béo mập, khỏe mạnh, lại còn nói đùa cợt với cán bộ quản giáo, với bác sỹ chăm sóc cho Cù.

  Mấy ông CCCĐ, Mấy nhà dân chủ VNCH tuyệt thực là bị hố to rồi. Thật vô duyên! Chính phủ Mỹ sẽ cười vào mũi các vị./.

  • Trần Tưởng says:

   Vừa thôi Vẹm. “Đài truyền hình cuả Vẹm ” ,chỉ có chó nó tin .

   Tui cũng mới xem cái VẸM TV , có chiếu cả cái thằng cha nằm ở Ba Đình , cũng nặng tới
   ̣90 kg, ăn hết cả cơm gạo lẫn xương máu của dân miền Bắc suốt mấy chục năm trường đấy.

   Đúng là nói phét như Vẹm

   • vk mỹ says:

    Này Trân Tường! Đừng có mà hàm hồ vô văn hóa:

    Một người nhịn ăn 21 ngày mà béo ị, bệ về đi đứng ăn nói như sumo nhật Bản chắc phải là thánh tăng trên trời rơi xuống mất thôi. Nguyễn thị Dương hà giải thích là 90 kg- 15 kg thì vẫn là béo. nghe hoàn toàn không thể thuyết phục. Nhịn 21 ngày cứ cho là còn béo nhưng không thể đi đứng,ăn nói như lực sỹ được? lúc đi từ trại đến phòng bác sỹ, CÙ đi còn nhanh và oai hơn cả cán bộ quản giáo (nhịn 21 ngày mà thế à?)

    Thế trước đây Nguyễn Thị Dương Hà nói rằng ông vũ gầy rơ xương, người rất yếu. CSVN không cho gửi đồ tiếp tế vào sao mà ông Vũ lại béo ỵ như lợn sề thế? Sao lại to hơn lúc mới vào tù. Nhà tù Mỹ có cho tù nhân 40 m2 với hố xí bệt riêng biêt và vườn cây cảnh không? hay không?
    Giọng Dương Hà đúng là lưỡi không xương, trước đây Dương Hà tố cáo với báo chí nói là dù gia đình có làm đơn đề nghị gì nhưng nhà tù vẫn không đáp ứng một tý ti gì? Thế mà hôm nay rõ ràng Dương Hà lại bảo do gia đình làm đơn đề nghị nên mới được ăn ở như thế này. Đúng là mồm con mẹ hàng cá ngoài chợ ngày xưa (vì ngày nay, chị hàng cá đã tiến bộ rồi). Mà Cho dù do gia đình đấu tranh, CSVN nhượng bộ, thế là tốt chứ sao?

    Đừng già họng nưa mấy vị CCCĐ ơi. Hố to rồi. Nếu CSVN bịa đăt, thì Đại sứ Hoa hỳ sẽ lên tiếng ngay chứ? Đúng không nào? Hay là các vị cho rằng Đại Sứ Mỹ ở VN bị CS nhuộm đỏ rôi? Cứ cho là CS

    Hay là mấy vị CCCĐ hãy biểu tính trước nhà trắng kêu gọi nước Mỹ vào cuộc điều tra sự thật, Chắc được ngay thôi mà. Nói thật nhé các ông CCCĐ, các nhà dân chủ đâu phải là đối thủ của CSVN. Lần này chết chắc rồi. Xem QH Hoa Kì còn tin tưởng gì vào mấy vị dân chủ rởm nữa không? có ra nghị quyết gì nữa nào ??

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    @ Trần Tưởng

    Xin Trích ” “Đài truyền hình cuả Vẹm ” ,chỉ có chó nó tin !”

    Con chó nào tin , Xin Trần Tưởng chỉ dùm coi !

  • Cù Lần Lửa says:

   Đả đảo mấy anh Đảng ẩn núp dưới Cờ Vàng đi bênh đám CS bảo thủ!

   Đả đảo mấy anh nhà quê chút chút lại mang Cờ Vàng ra bêu xấu vô vạ…

   Cờ Vàng là của ViệtNam , chẳng phải của mấy anh cu phe đảng mượn
   đầu heo nấu cháo lú.

 7. quandannambo says:

  (…Vũ rất béo, nặng khoảng 90 kg…)
  *
  ây da
  vn express nói rằng
  cù vủ hiện cân nặng 90 ký lô
  *
  luật sư dương hà
  lại
  phải làm đơn kêu cứu
  *
  rằng thì là
  việt cộng đả đầu độc
  khiến cho cù vủ phải chết

  béo phì
  chứ không phải vì anh ta ham ăn
  *
  (…Anh ta đòi gặp vợ 24 giờ…)
  *
  ở tù mà đòi gặp vợ 24 giờ
  tù ở mỷ
  củng không được như thế
  *
  (…về đây chấp hành án, anh ta đã được ưu ái hơn người khác. Theo quy định buồng giam, mỗi phạm nhân có 2 m2, nhưng bản thân Vũ và phạm nhân cùng phòng có cả sân chung khoảng tầm 40 m2, có phòng tắm, vệ sinh xí bệt, chỗ để nấu ăn, sân chơi, hoa cây cảnh, có điều kiện để được vẽ, học tập…)
  *
  đây là
  tù ông cố nội
  *
  chỉ có
  người của trọng lú
  mới được
  làm cha trong tù như vậy
  *
  nhìn anh vủ béo
  *
  rồi
  nhìn ông trần huỳnh duy thức
  đang bị biệt giam
  *
  thì mới thấy được
  sự khác nhau một trời một vực
  *
  anh vủ béo
  nhờ có được ân sủng
  của trọng lú
  *
  cho nên
  ở trong tù
  mà cứ như ở nhà của mình
  hoạnh họe hết người này đến việc kia
  *
  đám
  cai tù việt cộng
  khổ sở
  vì anh vủ béo
  *
  ôi
  cái chiến dịch đánh bóng
  cho anh vủ béo này
  *
  rất lú lẩn và ngây ngô
  *
  thưa ông trọng lú *

 8. vietha says:

  Ông Cù Huy Hà vũ trong tù béo quay như một chú lợn xè, ông ta ăn hêt 2-3 xuất ăn cơm tù lại còn ra những yêu sách ngang ngược trái luât. Khi không được đáp ứng các đòi hỏi ngang ngược, Ông Vũ đã bỏ cơm tù nhưng ăn cơm nhà. Thế mà bà luật sư vợ ông vũ lại tố cáo là không được tiếp tế. Các ông biểu tình tuyệt thực theo đuôi thật vô duyên. Chính phủ Mỹ mà biết điều này họ còn tin các ông nữa hay không? Hay là họ cười vào mũi mấy ông nhí nhố hả?

  • Lão Ngoan Đồng says:

   vietha ui là vietha,

   Boác Hù đã biểu rõ từ nâu rằng thì là mà:
   KHÔNG KÍ RÌ QÚI HƠN ĐỘC LẬP TỰ RO !

   Anh bỏ tù người vô tội, rồi bảo tôi nuôi tốt lắm mà !
   Chả khác gì anh nhốt con gà vô chuồng cho nó ăn no,
   để một ngày đẹp trời anh đem nó ra mần thịt ăn nhậu !
   Nhưng anh vẫn to miệng bảo là, tôi nuôi gà rất ư … nhân bổn !

   CS cho xây chùa to chùa nhỏ, cho phép làm đủ trò lên đồng cô cốt cậu
   nhưng phải đi đúng theo lề thói qui định của chúng, đi chệch ra ngoài là chết !
   Và thế là hoan hô, “ní nuận” CS tử tế vạn lần tư bổn, có tự do tôn giáo đầy đường !

   Ôi dân ta đến bao giờ mới gột rửa hết bùn đất trong các cái đầu đất như rứa nhỉ !???

   Lão Ngoan Đồng
   Tổ sư Y Trị

   • DâM TiêN says:

    Nguyên một cái tinh thần cao nghệu của Đốc phủ sứ Cường
    đem thân…Con Nai niều mềnh kíu chúa Cú Vú, là đáng thưởng
    cho một cái villa ở Ha noi đặng khám bịnh…sản khoa chút cháo.

    Nhưng nghe đâu Đôc Cường run run thank you thank U, từ
    chối món quà hậu hĩ thơm lắm à ơi… ( Dâm tiên đằng vân đến
    rỉ tai, thì chiên hữu đốc Cường nhỏ lệ mà than, em chả, em
    em chả dại..nhỡ mà…chúng nóa lại tạm phân chia vĩ tuyến ngang
    Đà Nẵng, là em Cường hết đường vế Nam đấu láo La Pagode,
    Givral… Em Cường viết văn dài dằng dặc trường sơn, thì đấu\láo
    cũng vào hang Công tử Hà Đông hay Văn Quang, chỉ thua…
    Dâm Tiên chút xíu à…

Phản hồi