WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:13:pm 14/01/10 Đăng ngày “January 14th, 2010”

Tin Tặc & Gian Tặc

Tin Tặc & Gian Tặc

Đánh lén hay khủng bố đều là chiến thuật và vũ khí của kẻ yếu, ở thế hạ phong. Những hoạt động rộn rịp của đám tin tặc trong thời gian vừa qua cho thấy thế … tất thua của đảng CSVN, trong cuộc chiến mới này.

05:13:pm 14/01/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Tin tặc tấn công Gmail, Google đe dọa sẽ rút khỏi TQ

Tin tặc tấn công Gmail, Google đe dọa sẽ rút khỏi TQ

San Francisco: Công ty Google sẽ thôi không kiểm duyệt hệ thống truy cập của mình ở Trung quốc và có thể sẽ rút ra khỏi Trung hoa sau khi phát hiện tin tặc đã lừa những nhà tranh đấu nhân quyền để lộ trương mục điện thư của họ cho bên ngoài. Sự thay [...]

01:17:pm 14/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhóm chủ trương trang web Bauxite bị công an gọi lên “làm việc”

Nhóm chủ trương trang web Bauxite bị công an gọi lên “làm việc”

HÀ NỘI: Tin từ nhóm chủ trương trang web Bauxite cho hay, Giáo sư (GS) Nguyễn Huệ Chi và nhà văn Phạm Toàn, 2 trong 3 người khởi xướng trang web này đã bị công an mời lên làm việc. Ông Huệ Chi phải làm việc gần như trọn ngày với cơ quan an ninh, [...]

01:15:pm 14/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [3]

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [3]

Trong các trại cấm (closed camp) ở Hồng Kông, trại Whitehead (Đầu Bạc) là trại lớn nhất chứa gần 30,000 người, trong đó đại đa số là thuyền nhân miền bắc. Dĩ nhiên thuyền nhân hai miền được cho ở riêng có hàng rào và các con đường ngăn cách xa nhau. Trong khu miền nam tôi không nghe nói có đầu gấu hay du đãng, ăn cướp.

01:20:am 14/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »