Home » 01:19:am 09/01/10 Đăng ngày “January 9th, 2010”

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [2]

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [2]

Người miền bắc chiếm đa số trong tổng cộng khoảng 6 ngàn người trên đảo. Họ  tự động phân chia ra ở từng khu vực riêng rẽ: Khu Hải Phòng, khu Đồ Sơn, khu Hà Nội, khu Quảng Ninh. Dân miền bắc khác địa phương cũng không sống hợp nhất với nhau. Tôi không biết [...]

01:19:am 09/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »