WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:45:pm 25/01/10 Đăng ngày “January 25th, 2010”

Toà án Hải Phòng tuyên y án sơ thẩm cho 6 nhà bất đồng chính kiến

Toà án Hải Phòng tuyên y án sơ thẩm cho 6 nhà bất đồng chính kiến

HẢI PHÒNG: Phiên tòa phúc thẩm diễn ra hôm 21/1 tại Hải Phòng đã tuyên y án sơ thẩm cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và các ông Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn và Nguyễn Kim Nhàn. Nhóm những người đối kháng này trong những năm 2007, 2008 đã [...]

12:45:pm 25/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thêm những trang mạng ở hải ngoại bị tin tặc đánh phá

Thêm những trang mạng ở hải ngoại bị tin tặc đánh phá

Thông báo từ Ban quản trị X- Cafe thì các IP tấn công trang này có nguồn gốc từ Việt Nam, chủ yếu từ 2 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông FPT và VietTel.

12:42:pm 25/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị truy vấn tại WEF

Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị truy vấn tại WEF

Hôm nay (25/01/2010) ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên đường đi Thụy Sĩ. Tại Davos lần này, trên Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) năm 2010, với vai trò chủ tịch ASEAN 2010 CỦA Việt Nam, ông ta sẽ nói những gì và dự kiến sẽ phải trả lời những gì trước cộng đồng [...]

04:31:am 25/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »