WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 29/01/10 Đăng ngày “January 29th, 2010”

Chuyện cái hàng rào nhà luật sư

Chuyện cái hàng rào nhà luật sư

Xin mừng Tiến sĩ luật sư Hà Vũ vừa có cái hàng rào sắt sơn mới xịn, mà không phải chi phí một xu nào! Lúc gia đình ông bị những người đập phá xưng hô “mày tao chi tớ” nhiều anh em đã buồn (từ ngày có vụ khai thác Bô xít Tây nguyên [...]

02:45:pm 29/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ chuyện Bauxite, phản biện thế nào?

Từ chuyện Bauxite, phản biện thế nào?

Phản biện – dù không dính dáng tới những vấn đề chính trị nhạy cảm – vẫn là một bài toán nan giải, không phải đơn giản rằng, “biết cách nói, đảng CS sẽ nghe ra”.

04:40:am 29/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chế Độ CSVN tự diễn biến thành Chế Độ Lưu Manh Côn Đồ

Chế Độ CSVN tự diễn biến thành Chế Độ Lưu Manh Côn Đồ

Kẻ lãnh đạo tư tưởng đảng CSVN, cầm vận mệnh truyền thông báo chí trong nước, Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương, ngày 03/08/2009 đã cho đăng một bài trên báo Nhân Dân điện tử, với nhận định: “Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đứng trước một [...]

12:53:am 29/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »