WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:25:pm 17/01/10 Đăng ngày “January 17th, 2010”

Đâu là sự thật ở Đồng Chiêm?

Đâu là sự thật ở Đồng Chiêm?

Người Việt xưa nay có câu, “nói có sách, mách có chứng”. Thời đại kỹ thuật số, một đứa trẻ lên 5, lên 7 cũng có thể dùng điện thoại cầm tay chụp hình tanh tách vậy mà đám phóng viên của mấy trăm tờ báo không đưa ra được một tấm hình

01:25:pm 17/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phản ứng của báo chí và dư luận Ba Lan về vụ Đồng Chiêm

Phản ứng của báo chí và dư luận Ba Lan về vụ Đồng Chiêm

Tham gia ý kiến trên các diễn đàn không chỉ có các chinh trị gia, Linh mục, nhà báo và dân chúng.

01:08:pm 17/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »