Home » 08:49:am 02/01/10 Đăng ngày “January 2nd, 2010”

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [3]

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [3]

Ứng cử viên thứ 5 – người cuối cùng – có nhiều khả năng được đề cử chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN ở đại hội XI: UV BCT, Bộ trưởng Quốc phòng – Phùng Quang Thanh (PQT).

08:49:am 02/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »