WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:53:am 16/01/10 Đăng ngày “January 16th, 2010”

“Thiên tài” vùng Karpat

“Thiên tài” vùng Karpat

Tổng thống Reagan đã từng nói: ”Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của thế kỷ 20”. Những nhân vật tiêu biểu của các chế độ độc tài cộng sản như Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Phiden Castro…đã được nhiều sách báo, phim ảnh… giới thiệu. Đây là những nhân vật bạo [...]

11:53:am 16/01/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tiêu chuẩn của một phiên toà đúng luật

Tiêu chuẩn của một phiên toà đúng luật

Mở đầu năm 2010, ngành tư pháp trong nước sẽ lần lượt đưa các nhà dân chủ ra xét xử tại 3 nơi:, Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng. Chính quyền trong nước đã cam kết với dân mình là xây dựng một chế độ pháp quyền thượng tôn luật pháp, cam kết với [...]

09:58:am 16/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cũng một kiếp người

Cũng một kiếp người

Bây giờ hắn nằm đó bất động như một xác mướp khô. Hai chân hắn co quắp, khẳng khiu, đầu gối vồng lên như những mắt tre bị ai đó chặt chém nham nhở. Da của hắn chùng xuống nhăn nheo, đeo thêm những cục sẹo trong chiến tranh và bị đánh trong tù, to [...]

12:48:am 16/01/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »