Home » 04:40:am 15/01/10 Đăng ngày “January 15th, 2010”

“Diễn biến hòa bình và tự diễn biến” – Một quan niệm lạc hậu

“Diễn biến hòa bình và tự diễn biến” – Một quan niệm lạc hậu

Có nhiều người cho rằng, thuật ngữ “diễn biến hòa bình” được sử dụng tại Trung Quốc và sau đó mới du nhập vào Việt Nam. Nhưng chắc chắn là nó chỉ được “phát minh” sau khi Liên Xô và hàng loạt các quốc gia XHCN ở Đông Âu thoát khỏi chế độ cầm quyền [...]

04:40:am 15/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »