WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:49:am 30/01/10 Đăng ngày “January 30th, 2010”

Cô gái 37 kilô, nặng lòng yêu nước, nặng tình thương dân

Cô gái 37 kilô, nặng lòng yêu nước, nặng tình thương dân

Thế là cô Phạm Thanh Nghiên đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc trong một phiên toà kín mít, bỏ túi, tại Hải Phòng sáng 29-1-2010. Chính quyền độc đảng bắt đầu kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng cộng sản (3-2-1930–3-2-2010) bằng một bản án phi pháp, [...]

09:49:am 30/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 (5)

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 (5)

Tại mấy nước cựu cộng sản đông Âu và Nga, những năm trước không có nạn trồng và bán cần sa nhưng có nạn buôn lậu, đặc biệt tại đông Đức là buôn lậu thuốc lá và băng đảng thanh toán nhau vì tranh dành thị trường. Sự thanh toán tàn bạo tới độ có vụ nạn nhân bị bắt cóc mang đi giết rồi chặt nhỏ thi hài ra thủ tiêu. Tất cả tình trạng tội phạm và phương cách phạm tội của người Việt tại Canada, Úc, Anh và các nước đông Âu

01:30:am 30/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »