WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:47:pm 20/01/10 Đăng ngày “January 20th, 2010”

Hoan nghênh ý kiến của nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Hoan nghênh ý kiến của nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Vài dòng gửi Nguyễn Trọng Tạo tài hoa (không phải người Kinh Bắc mà nhạc điệu thì duyên dáng hệt người Kinh Bắc quê tôi vậy) – Hoan nghênh ý kiến của Nguyễn Trọng Tạo về Gs Huệ Chi, khi anh gợi lên được sự thật này: Chỉ cần cảm thấy một người, một việc [...]

02:47:pm 20/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bản án bốn nhà dân chủ ngày 20/1/2010 tại Sài Gòn

Bản án bốn nhà dân chủ ngày 20/1/2010 tại Sài Gòn

Thông thường, đảng cộng sản Việt Nam đo lường mức độ trấn áp vừa đủ để đe dọa nhân dân và làm im lặng thành phần trẻ và trí thức trong nước, đồng thời không làm tổn hại đến uy tín của đảng trước dư luận thế giới.

02:42:pm 20/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tòa án Tp. HCM tuyên án 4 nhân vật bất đồng chính kiến

Tòa án Tp. HCM tuyên án 4 nhân vật bất đồng chính kiến

SÀi GÒN: Vụ án xét xử 4 nhân vật bất đồng chính kiến Lê công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung đã diễn ra tại Tp. HCM sáng nay. Phiên tòa dự tính kéo dài 2 ngày, 20 và 21 tháng 1 năm 2010 đã kết thúc hồi 19h [...]

01:02:pm 20/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »