WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris tháng 1 năm 1973

Nguyễn Đức Thọ và henry Kissinger. Ảnh Internet

Lê Đức Thọ và Henry Kissinger. Ảnh Internet

 

Cuộc Hòa đàm Paris được khai mạc vào ngày 10-5-1968 và kết thúc bằng Hiệp định Hiệp Định Chấm dứt Chiến Tranh và Phục Hồi Hòa Bình tại Việt Nam (Agreement on Ending the War and Restoring peace in Vietnam) ký kết ngày 27-1-1973 giữa Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (Mặt trận giải phóng). Phía Cộng Sản Bắc Việt phát biểu “đó là kết quả của cuộc thương thuyết dài nhất  thế kỷ, nó kéo dài 4 năm và chín tháng, gồm 202 phiên họp công khai và 24 phiên họp kín (1)

Có lẽ đây là một Hội nghị dài nhất  trong lịch sử ngoại giao quốc tế, kéo dài tám tháng dưới nhiệm kỳ Tổng thống Johnson (tháng 5-1968 tới tháng 12-1969) sang hết nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Nixon (1969 -1972) và một tuần trong nhiệm kỳ hai của ông (từ 21 tới 27-1-1973). Nixon và Kissinger mới đầu tưởng trong một năm sẽ giải quyết được nhưng không ngờ bị sa lầy trong chính sách “trường kỳ đàm phán” của Hà Nội, nó rập khuôn chiến lược “trường kỳ kháng chiên” của Trường Chinh. Đây là một đường lối thương thuyết dai như đỉa đói cắn cầy, mục đích làm cho đối phương phải kinh tởm và bỏ cuộc.

Việc thương thuyết thực ra do mật đàm, đi đêm giữa Tiến sĩ Henry Kissinger, Phụ tá TT Nixon và Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của CSBV bắt đầu từ 4-8-1969. những năm 1969, 1970, 1971 cuộc hòa đàm không tiến triển vì CSBV khăng khăng  đòi Mỹ đơn phương rút quân, loại bỏ Nguyễn Văn Thiệu, cắt viện trợ VNCH, trung lập hóa miền Nam… nghĩa là  ra đòi Mỹ đầu hàng không điều kiện. Sở dĩ họ ngoan cố như vậy vì dựa vào sự chống đối của người dân và Quốc hội Mỹ.

Hòa đàm Paris chỉ thực sự biến chuyển bắt đầu từ tháng 10-1972 cho tới tháng 1-1973. Cộng quân thảm bại trong trận tổng tấn công 1972 (Mùa hè đỏ lửa), khoảng 100,000 cán binh bị giết 700 xe tăng bị bắn cháy (2). Ngoài ra phần vì BV muốn ký sớm trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 7-11-1972, họ biết chắc Nixon sẽ tái đắc cử, khi ấy ông ta sẽ cứng rắn hơn.

Tôi xin chia làm hai giai đoạn

Từ tháng 10 tới tháng 12-1972

Tháng 10 -1972 Hà Nội nhượng bộ gần hết những khoản chính như không đòi lật đổ Thiệu, không đòi Liên hiệp, cắt viện trợ miền nam… đổi lại Cộng quân được ở lại miền nam VN. Ngày 9-10-1972 hai bên Mỹ và BV ký bản Dự thảo, ngày 11-10  Kissinger về Mỹ báo tin cho Nixon, ngày 19 ông sang Sài Gòn để bàn với TT Thiệu, sau đó sẽ đi Hà Nội, dự trù sẽ ký chính thức vào ngày 25, 26 hai tuần trước bầu cử Tổng thống Mỹ 7-11-1972. Ngày 19 Tiến sĩ Kissinger sang Sài Gòn đưa bản Dự thảo cho ông Thiệu coi và hy vọng sau đó ký kết.

Kissinger vô cùng phấn khởi y như mở cờ trong bụng, Hiệp định ký trước ngày bầu cử sẽ đưa ông lên tột đỉnh danh vọng, tha hồ mà khoe khoang công trạng đã giúp cho Nixon đắc cử vẻ vang.

Quá sốt sắng với bản Hiệp định, Kissinger đã đánh giá thấp Thiệu, tưởng Mỹ nói gì Thiệu cũng phải nghe (3) vả lại lần này chính phủ Thiệu không bị loại bỏ vì BV đã nhượng bộ không đòi ông từ chức. Trái với mong đợi của Kissinger, VNCH chống đối bản Dự Thảo dữ dội, Thiệu nhất quyết đòi sửa nhiều điều khoản nhất là Cộng quân phải rút hết về Bắc (4)

Trước ngày về Mỹ, Kissinger đánh điện cho Nixon nói VNCH gây trở ngại và đề nghị Mỹ ký riêng với Hà Nội không cần miền nam VN nhưng trước sự ngạc nhiên của ông ta, Tổng thống Mỹ không đồng ý. Nixon vốn không ưa gì người phụ tá này, thừa biết tham vọng của Kissinger muốn ký cho nhanh trước bầu cử để khoe công trạng um lên (5). Qua thăm dò Nixon đả vượt quá xa đối thủ McGovern nên chẳng cần ký trước bầu cử để phải chịu ơn Kissinger và ông ủng hộ TT Thiệu bác bỏ bản Dự thảo tháng 10.

Theo George Moss (6) Nixon đồng ý với Thiệu chống bản Dự thảo này, ông cũng biết cựu Tư lệnh MACV Westmoreland và giới Lãnh đạo quân sự Mỹ chống Hiệp định nên ông cũng không cho ký.

Đầu tháng 11 tại Hòa đàm Paris Kissinger đưa ra 69 điểm đòi sửa chữa theo yêu cầu của VNCH, đòi BV phải rút hết quân, Kissinger cũng đe dọa BV nói Nixon sẽ đắc cử nay mai, ông ta sẽ cứng rắn hơn. Hà Nội không tin như vậy, họ vẫn thường nghĩ Thiệu chỉ là bù nhìn tay sai, Mỹ bảo sao nghe vậy, chuyện này chắc do Mỹ lươn lẹo bầy ra. Thọ bác bỏ yêu cầu này và lại đòi loại bỏ Thiệu như trước.

Nixon đại thắng trong cuộc bầu cử 7-11, tái đắc cử với 520 phiếu cử tri đoàn (trên 49 tiểu bang, chiếm tỷ lệ 96.65% tổng số). Đối thủ McGovern đảng Dân chủ được 17 phiếu cử tri đoàn của bang Massachusetts và District of Columbia (tỷ lệ 3.16%)

Nixon được 47,168,710 phiếu phổ thông, tỷ lệ 60.7%, McGovern 29,173,222 phiếu, tỷ lệ  37.5%, đây là lần thắng lớn thứ tư (landslide) trong lịch sử Mỹ.

Cuối tháng 11 ông vội viện trợ cho VNCH khoảng một tỷ quân viện vì sau khi ký Hiệp định sẽ chỉ được viện trợ trên căn bản một đổi một (7). Hai đợt viện trợ Enhance và Enhance Plus gồm nhiều nhất là máy bay, hơn 600 phi cơ trong đó có hơn 200 phản lực chiến đấu và trên 300 trực thăng. Nhờ đó Không quân VNCH đứng thứ tư trên thế giới về số lượng tổng cộng 2,075 máy bay đủ các loại (8). Năm 1974, 1975 sau những đợt cắt giảm viện trợ của Quốc hội, số máy bay này phần nhiều nằm ụ vì thiếu cơ phận thay thế và không đủ săng để cất cánh. (9)

Tháng 11 và 12 năm 1972 ông Thiệu mở chiến dịch lên án Kissinger và Hành pháp Mỹ ép buộc miền nam ký Hiệp ước bất bình đẳng và nêu rõ chủ trương không đầu hàng CS, không cắt đất cho CS, không trung lập liên hiệp….TT Nixon tức giận BV ngoan cố và cũng khó chịu về sự chống đối Dự Thảo kéo dài của VNCH

Giữa tháng 11-1972 Nixon đã gửi nhiều thư hứa hẹn vói Thiệu sẽ trừng trị mọi vi phạm của địch:

“Tôi xin cam kết với ông nếu Hà Nội vi phạm Hiệp định , tôi sẽ giáng trả họ nhanh chóng và ác liệt.”(10)

Tháng 11 cuộc thương thuyết bế tắc, sang tháng 12 tình hình còn bi đát hơn, Hà Nội để lộ âm mưu phá hoại đàm phán chờ phiên họp mới của Quốc hội Mỹ đầu năm 1973, họ tin là Lập pháp sẽ ra luật chấm dứt chiến tranh buộc chính phủ phải rút quân và cắt viện trợ quân sự, miền nam sẽ không thể tồn tại (11). Hòa đàm tan vỡ ngày 14-12, Lê đức Thọ bỏ Hội nghị về Hà Nội không hẹn ngày trở lại

Nixon phẫn nộ chồng chất từ bốn năm qua  do sự ngoan cố của Hà Nội (12) và phải gấp rút đưa CSVN trở lại bàn Hội nghị để cứu miền nam VN, ông đã cho oanh tạc Hà Nội, Hải Phòng bằng B-52 kéo dài từ 18 cho tới 29-12. Chiến dịch  xử dụng 207 pháo đài bay và hàng nghìn máy bay chiến thuật (luân phiên) ném 20,000 tấn bom xuống các mục tiêu quân sự, kinh tế như kho hàng, nhà máy điện, ga xe lửa, kho nhiên liệu, phi trường …Mỹ bị thiệt hại 27 máy bay trong đó có 15 chiếc B-52

Chiến dịch mặc dù bị dư luận trong nước và quốc tế chống đối nhưng đã có kết quả tốt, đưa Hà Nội  trở lại bàn hội nghi vào đầu tháng 1-1973, cứu được miền nam.

Tháng 1-1973

Phía VNCH, TT Thiệu vẫn tiếp tục chống đối ký kết Hiệp định mà ông cho là bất bình đẳng, đòi “Cộng sản BV phải rút hết về Bắc”

Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Quốc hội hăm dọa ra luật chấm dứt chiến tranh nếu Hiệp định bị trở ngại. Ngày 2-1-1973 Hạ viện Dân chủ bầu nội bộ với  lệ 154 thuận và 75 chống để cắt hết viện trợ  mọi hoạt động quân sự ở Đông dương  vừa khi đã rút quân về nước và lấy lại tù binh. Hai ngày sau, Dân chủ Thượng viện bầu nội bộ cũng thông qua Dự luật tương tự với số phiếu 36 thuận và 12 chống. (13)

Trận oanh tạc long trời lở đất đã khiến cho BV hết hồn nhất là thấy hai đàn anh vĩ đại Nga, Trung Cộng chỉ phản đối xuông không cứu được đàn em. Bộ Chính trị CSVN hốt hoảng, hồn vía lên mây xanh nghĩ tới trận kế tiếp nên vội chấp nhận trở lại bàn Hội nghị.

Ngày 6-1 Lê Đức Thọ trở lại Paris, hôm sau Kissinger cũng đến. Hai bên đều có thiện chí giải quyết để cùng đạt Hiệp định ngưng bắn. Phía Mỹ cũng muốn ký cho nhanh vì sợ Quốc hội ra luật chấm dứt chiến tranh nều Hiệp định trở ngại. Ngày 8 và 9 -1 hai bên thảo luận tốt đẹp ngày 11 bên bàn thủ tục ký kết

Ngày 7-1 tại Sài gòn ông Thiệu chưa trả lời, ngày 14-1 Nixon cử Tướng Haig sang Sài Gòn để thuyết phục Thiệu, ông ta mang thư của Nixon cho biết

“ Tôi đã quyết định ký chính thức ngày 27-1-1973 tại Paris, nếu cần Mỹ sẽ ký một mình, trong trường hợp này tôi sẽ nói VNCH gây trở ngại hòa bình, kết quả là sẽ bị cắt viện trợ kinh tế quân sự và sẽ có thay đổi trong chính phủ của ông”. Nixon vừa cây gậy vừa cà rốt, ông ta cũng tháu cáy Thiệu, dọa cho đảo chính (14). Ngày 17-1 Thiệu đòi sửa một số điều khoản nhưng Nixon từ chối.

TT Nixon đã gửi nhiều thư cam kết hứa hẹn với ông Thiệu từ mấy tháng nay, những lời hứa này không có giá trị pháp lý đối với nước Mỹ vì nó không được đưa ra Quốc hội. Đó chỉ là lời húa riêng giữa cá nhân hai ông Tổng thống (tôi đã viết riêng một bài về vấn đề này).

Ngày 20-1 ông Thiệu cử Tổng trưởng ngoại giao Trân Văn Lắm đi Paris, TS Kissinger nói là một cách để đỡ mất mặt, ông này xỏ xiên vì  rất cay cú TT Thiệu, tác giả Mark Clodfelter (15) cho là sự trì hoãn của TT Thiệu để giữ thể diện hơn là chống đối. Thật ra ông Thiệu quyết tâm chống đối chứ không phải để giữ thể diện mà vì quá sợ hãi bản Hiệp định.

Clodfelter nói mặc dù nếu không có trận oanh tạc Giáng Sinh ta không biết Quốc hội có cắt viện trợ VNCH hay không, nhưng sau trận oanh tạc Lập pháp phẫn nộ và việc cắt viện trợ miền Nam chắc chắn sẽ xẩy ra nếu TT Thiệu từ chối ký kết Hiệp định. Nhà lãnh đạo miền nam không dám liều lĩnh như vậy, không có viện trợ, không thể sống còn. Ông ta đồng ý ký nhưng sau hạn chót của Nixon (16)

Theo Davidson, TT Nixon cử Tướng Haig sang Saigon giữa tháng 1-1973 nói với TT Thiệu mặc dù Hiệp định không hoản hảo nhưng trong tình thế này phải chấp nhận. Ông hứa sẽ bảo đảm bằng vũ lực nếu địch vi phạm và hứa thúc đẩy Quốc hội tiếp tục viện trợ VNCH đồng thời cũng hăm dọa sẽ ký riêng với Hà Nội nếu cần và sẽ cắt viện trợ miền Nam. Đứng trước cái gậy to, củ cà rốt bé, Thiệu đồng ý ký (17).

George Herring nói Nixon hứa hẹn Thiệu sẽ bảo đảm thi hành Hiệp định, tiếp tục viện trợ miền nam VN và hăm dọa sẽ cắt viện trợ cũng như ký riêng, cũng tháu cáy Thiệu dọa đảo chinh. Nhà lãnh đạo Sài Gòn đành chịu thua, ông không nói rõ là chịu ký mà chỉ cho biết không chống đối nữa (18)

Nhận xét và kết luận

Cuối cùng TT Nixon ký Hiệp định Paris với Hà Nội ngày 27-1-1973, nó cũng giống như  bản Dự thảo từ tháng 10-1972 (trước đó ba tháng), một điểm quan trọng là BV vẫn đóng quân tại miền nam VN. Bản Dự thảo tháng 10 và Hiệp định tháng 1-1973 có khác nhau chút xíu mà các nhà sử gia Mỹ gọi là đồ trang sức (cosmetic) cho vui. Trận oanh tạc long trời lở đất với 20,000 tấn bom và cuộc thảo luận kéo dài hơn bốn năm cuối cùng vẫn không đuổi được Cộng quân rút về Bắc

Bản Dự thảo tháng 10-1972 mà Kissinger muốn ký cho nhanh để Nixon đắc cử rồi sẽ khoe khoang công trạng ầm ĩ. Nixon không muốn để Kissinger lên quá, qua mặt ông vì thế ông đã ủng hộ TT Thiệu chống bản Dự thảo này.  Nixon ủng hộ Thiệu phần vì muốn khống chế tham vọng Kissinger và vì giới Lãnh đạo quân sự chống Dự thảo. Mặc dù thắng lớn về ngoại giao nhưng hai nhà lãnh đạo Kissinger và Nixon nói xấu nhau, dành khoe khoang công trạng (19).

Rồi tình hình ngày một khó khăn, Quốc hội thúc ép, đầu tháng 1-1973 Lưỡng viện Dân chủ bầu nội bộ để cảnh cáo Hành pháp cũng như VNCH nếu ngăn trở Hiệp định họ sẽ ra luật chấm dứt chiến tranh, cắt viện trợ miền nam VN. Lúc này Nixon không thể ủng hộ Thiệu được nữa mà đòi Thiệu ký. Cuối cùng ông Thiệu chấp thuận ký Hiệp định Paris không phải do Nixon ép buộc, đe dọa mà vì ông biết chắc sẽ bị Quốc hội Dân chủ thẳng tay bức tử như Clodfelter đã nói trên. TT Thiệu nhận định như vậy chứ không phải ông không hay biết gì như nhiều người lầm tưởng.

Suốt thời kỳ chiến tranh VN, đảng Dân chủ luôn chiếm đa số tại Quốc hội, năm 1972 họ nắm giữ 56% Hạ viện và 57% Thượng viện, DC chống chiến tranh dữ dội. TS Kissinger than phiền trong hồi ký về đảng Dân chủ (20), ông ta cho biết DC đã gây ra cuộc chiến sa lầy tại VN với nửa triệu quân do TT Johnson đưa vào. Nay họ trở mặt chống chiến tranh gây nhiều khó khăn cho Hành pháp.

Thật vậy, ỷ vào quyền lực của mình tại Lưỡng viện Quốc hội, họ luôn hăm dọa cắt hết mọi ngân khoản chiến tranh để đổi lấy hòa bình dù phải đầu hàng CS. Những năm 1964, 1965 Hành pháp DC tích cực tham chiến đưa quân vào VN vì theo thăm dò tỷ lệ ủng hộ người dân rất cao (60%, 70%) nay người dân quá chán chiến tranh, họ vội trở cờ hùa theo phong trào phản chiến. Với tinh thần cơ hội chủ nghĩa, DC sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng dân thủ lợi.

Nhiều người than phiền ký kết Hiệp định Paris như vậy coi như đã chịu thua, nhưng thà ký còn hy vọng sống thêm vài năm hơn là bị người ta bức tử vào thời điểm này. Giữa hai cái cùng tồi tệ chỉ có thể lựa cái bớt xấu hơn và ông Thiệu đã sáng suốt vào giờ thứ 25.

Từ hạ tuần tháng 10-1972 cho tới hạ tuần tháng 1-1973, ông Thiệu nhất quyết đòi CSBV phải rút hết về Bắc, TT Nixon đã ủng hộ ông  một thời gian nhưng sau đó cũng bất lực. Nixon nói nếu đạt thỏa hiệp đòi BV trả lại đất cho VNCH thì họ sẽ không ký Hiệp định. Có nghĩa là không thể nào đòi họ rút về Bắc (21). TT Nixon đã khuyên ông Thiệu không nên quan tâm việc quân địch còn đóng tại một số vùng dân cư thưa thớt, mà vấn đề quan trọng ở chỗ Quốc hội Mỹ có tiếp tục viện trợ và ủng hộ chúng ta hay không (22)     Đúng như Nixon đã tiên đoán, năm 1975 Sài Gòn sụp đổ không phải vì BV còn đóng quân ở lại mà vì Quốc hội đã cắt viện trợ bức tử miền nam.

Chiến dịch vận động của ông Thiệu để có một Hiệp định bình đẳng hơn và giữ thể diện quốc gia mới đầu có ý nghĩa nhưng sau dần dần đã đi quá đà nhất là từ đầu tháng 1-1973.  Nó gây chia rẽ trầm trọng giữa Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn mà Hà Nội đã khai thác triệt để tại bàn Hội nghị, họ bác bỏ tất cả những đề nghị sửa lại nhiều điểm của VNCH do Kissinger đưa ra.

Ông Thiệu đã không quan tâm đến tình thế bấp bênh khi mà ngoài CSBV ra, miên nam VN còn phải đối diện với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm: Quốc hội Dân chủ thù nghịch (hostile Congress) chỉ chờ cơ hội để sát hại VNCH. Gió đã đổi chiều, đối với Quốc hội DC Mỹ, Đông Dương nay không còn là tiền đồn chống Cộng như ông Thiệu tưởng, người ta đã bắt tay được Trung Cộng và hòa với Nga từ hơn nửa năm về trước. Thuyết Domino không còn ý nghĩa, nay họ chỉ muốn hòa bình, lấy lại tù binh. Nói khác đi sinh mạng của 580 người tù binh Mỹ mới thực sự quan trọng vào lúc này, sinh mạng của cả Đông dương không nghĩa lý gì.

Ở cương vị nhà lãnh đạo, ông Thiệu hiểu rõ thực trạng vấn đề hơn ai hết, nhưng hai năm sau vào giữa tháng 3-1975, ông ban lệnh rút bỏ Pleiku giả vờ thua chạy để tháu cáy Mỹ. Ngay như Đại tá tham mưu trưởng Quân đoàn II cũng nghi ngờ ông Thiệu vờ thua chạy đưa tới hậu quả thảm khốc khiến bao nhiêu người mạng vong trong cơn khói lửa.

Chiến dịch chống bản Hiệp định bất bình đẳng mà ông Thiệu nhằm vào Hành pháp tháng 1-1973 là một sai lầm lớn vì ngoài Nixon ra, tại Mỹ hầu như không còn ai ủng hộ cuộc chiến tranh này, người ta đều khao khát hòa bình. Nixon đã nói với Nguyễn Phú Đức (đại diện VNCH) cuối tháng 11 vừa qua: không ai hết lòng với sự sống còn của miền nam VN bằng ông (23). Nixon-Kissinger cũng đã có lần nói với Thiệu rồi ông sẽ thấy ai là bạn, ai là thù. Chống lại Hành pháp lúc này là thất sách trong khi chúng ta chỉ còn dựa vào họ, vả lại Nixon phải chạy đua với thời gian (we were racing the clock) vì đã hứa sẽ mang lại hòa bình trong nhiệm kỳ, mà nay đã sang nhiệm kỳ mới.

Cho tới khi sự nghiệp chính trị của TT Nixon phá sản, nhiều người Việt kể cả ông Thiệu vẫn chưa tỉnh cơn mê, vẫn còn oán trách người Mỹ không giữ lời cam kết. Thực ra những lời “cam kết chui” mà Nixon-Kissinger dấu không đưa ra Quốc hội đã khiến cho họ phẫn nộ khi được biết vào tháng 4-1975 và đã thẳng tay với VNCH.

Nửa năm sau Hiệp định Paris, Quốc hội Dân chủ ra luật cắt hết mọi ngân khoản dành cho chiến tranh Đông Dương của Hành pháp. Nixon không còn quyền hành để bảo vệ đồng minh tại nơi đây.

Viễn tượng sụp không còn xa nhưng dù sao việc ký kết Hiệp định Paris tháng 1-1973 đã giúp Đông dương sống còn thêm được vài năm nữa.

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

 ———————————————–

Chú thích

(1) Lewis Sorley: A Better War, The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years In Vietnam trang 361

(2) Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập, 1963-1975 trang 587

(3) George C. Herring:  America’s Longest War, The United States and Vietnam, 1950-1975 trang 277

(4) Larry Berman:  No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam-  chapter 9 -Thieu kills the deal  trang 160)

(5) George C. Herring:  America’s Longest War trang 277

(6) George Donelson Moss: Vietnam, An American Ordeal trang 365

(7) Nixon: No More Vietnams trang 170, 171

(8) Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 877

(9) Cao Văn Viên: Những Ngày Cuối Của Việt Nam Cộng Hoà trang 82-88

(10) No More Vietnams trang 156

(11) sách kể trên trang 170 “to legislate an end to our involment”

(12) America’s Longest War trang 280

(13) Nixon: No More VN trang 169, 170; Larry Berman:  No Peace No Honor trang 221

(14)  Mark Clodfelter: The Limits of Air Power trang 200

(15) sách kể trên trang 200

(16) sách kể trên trang 200

(17) Phillip B. Davidson: Vietnam at War The History 1946-1975

trang 730

(18) America’s Longest War trang 281, 282

(19) Sách kể trên trang 283

(20) Henry Kissinger: White House Years trang 227

(21) Nixon: No More Vietnams trang 152 “But one major issue we could not budge the North Vietnamese from their positions: They refused to withdraw their forces from South Vietnam”

(22) Sách kể trên trang 155

(23) Larry Berman:  No Peace No Honor trang 200

 

264 Phản hồi cho “TT Thiệu ký kết Hiệp Định Paris tháng 1 năm 1973”

 1. nvqg says:

  Hoàng Long
  Thiệu là một thằng người Việt đi lính tẩy cho giặc Pháp xâm lược, chiến đấu chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của giặc Pháp, đám tướng lĩnh và quan chức chóp bu VNCH
  ……………………………………………..

  Thế còn đồng chí Đỗ Mười đi hoạn lợn rồi làm Tổng bí thơ thì sao?
  Đồng chí Lê Duẫn nhân viên vệ sinh sở hỏa xa, đánh đế quốc Mỹ cho Nga, Tầu thì sao
  Thế các đồng chí Bắc bộ phủ bây giờ làm đầy tớ cho Tầu thì sao?

 2. Hoàng Long says:

  Thiệu là một thằng người Việt đi lính tẩy cho giặc Pháp xâm lược, chiến đấu chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của giặc Pháp, đám tướng lĩnh và quan chức chóp bu VNCH cũng y thư Thiệu. Bỗng dưng Thiệu trở thành tổng thống cùng đám tướng lĩnh và quan chức chóp bu đi lính cho giặc Pháp lại ngồi trên đầu trên cổ dân miền Nam VN. Như thế thì thằng dân nào chịu được. Vì thế mà ngay trong khu vực do VNCH kiểm soát thì đa số người dân đều hướng về Mặt trận DTGPMNVN, ban ngày chịu sự kìm kẹp của VNCH, nhưng ban đêm lại là cơ sở đón VC về hoạt động và đóng góp tích cực cho VC. Không có đa số dân miền Nam một lòng một dạ hướng về Mặt trận DTGPMNVN thì VC không thể nào chiến thắng. Lòng dân như thế thì VNCH bại trận và VC chiến thắng là điều tất yếu.

  • Tien Ngu says:

   Bớt…ngu đi cò mồi à…

   Nghe hát, là biết ngay loại cò mồi…vẹt. Éo biết gì về lịch sử, nghhe Cộng láo dạy sao, hát …y vậy.

   Cộng láo chuyên sử dung loại cò mồi này, thành ra cái nước VN luôn bị…thấy mẹ với Tàu cộng…

   Giáo dục của Cộng láo, em vua hay tong thong của cái xứ tự do nào, đều là…thằng cả. Kể cả Trời Phật, đều là…thằng.
   Xí gạt không được thì chơi trò…khũng bố, hâm doạ, ngậm phân…phun tới tấp.

   Thiệt nà…thãm cho cái loài Cộng láo…

   • Tiên Ngu thằng ngu nhất hành tinh says:

    Mắc cười quá, chính thằng Tiên Ngu ngu nhất hành tinh phải bớt ngu, ai dè nó lại khuyên người khác bớt ngu.

    Tiên Ngu thằng ngu nhất hành tinh sao mi không chết lẹ cho rồi như Kissinger đã từng rủa VNCH

   • Tien Ngu says:

    Thương…má em quá…

    Mất dạy vật đâu hay bo gì, em?

    Bởi vậy anh Ngu mới biết rỏ ràng nà lũ Cộng cùng cò mồi của chúng, đúng là thứ…ngu như bò.

    Nói chuyện không lại thì chỉ biết…ngậm phân phun phãn động…

    Cái thứ chuyên ngậm phân phun như em, chẳng có…xi nhê gì mí anh Ngu cả.

    Lo học ăn, học nói, kiếm cá biển ăn đi em…

   • Lan Huệ says:

    Tiên Ngu ngu nhất hành tinh ở chỗ nào bạn? Làm ơn chỉ chỗ đó sao cho thuyết phục lòng người. Nên nhớ không phải ai cũng mù quáng khi nghe lời nói xấu, sỉ nhục người nào đó mà không có chứng cớ. Nếu không chỉ được thì ngưng ngay kẻo lãnh hậu quả nguy hại nhãn tiền vì luật nhân quả là luật hiển nhiên, hằng định của Trời Đất.

  • ABC says:

   (Thằng) Thiệu đi lính cho pháp đâu không biết, chứ (thằng) Hồ đi lính cho bọn tàu cộng, kẻ thù ngàn đời của nhân dân VN, hình ảnh rỏ nét trên mạng đây này !
   http://achauthoibaonews.com/blog/?p=12899
   Còn lòng dân hướng về đảng đâu không thấy, chỉ thấy trên internet, cộng sản đến đâu, người dân bỏ hết nhà của ruộng vườn, chạy trối chết về phía quân đội miền nam mà thôi, vẹm ạ !

  • Tudo.com says:

   Nhờ cái. . . L dân như Hoàng Long nằm vùng như vậy nên VNCH mới thất bại, nên bây giờ VC mới đè đầu thấy mẹ nhân dân VN.

   Kể ra dân VN “sáng mắt sáng lòng” hơi muộn, muộn nhưng nó đã cho thấy giá trị nhân bản của VNCH và nó đang phục hồi giá trị đó làm cho những cái. . . Lòn dân có dấu ^ như HL run sợ và tìm cách chống đỡ từng ngày từng giờ từng phút từng giây, nhưng chúng nó vô phương cứu đảng!

 3. Càng mê tín sức mạnh Mỹ càng thấy hổ thẹn vì tòa phải bỏ chạy thục mạng theo cha thôi. Khổ chưa các bạn? Hãy có trí tuệ một chút đi qua mấy chục năm nằm mộng rồi. Hãy xem bài báo mới đây do chính người Mỹ nói về Mỹ nhé để mà tự chiêm nghiệm:
  Áp sát tàu chiến Mỹ, Su-24 Nga phát thông điệp đến NATO
  Nga có thể muốn nhắc nhở Mỹ rằng biển Baltic là sân sau của họ, và gửi thông điệp đến các nước NATO trong khu vực rằng Washington khó lòng bảo vệ họ.
  Mỹ cảnh báo Su-24 Nga áp sát tàu khu trục có thể gây chết người / Ngoại trưởng Kerry: Mỹ có thể bắn máy bay Nga
  ap-sat-tau-chien-my-su-24-nga-phat-thong-diep-den-nato
  Cường kích Su-24 Nga bay áp sát tàu khu trục Mỹ hôm 12/4. Ảnh: Reuters
  Máy bay chiến đấu Nga hồi đầu tuần liên tục lượn sát USS Donald Cook, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke của Mỹ, tại biển Baltic. Đặc biệt, ngày 12/4, một chiếc Su-24 không mang vũ khí sà xuống, bay cách tàu Mỹ chỉ 9 m – hành động mà Mỹ cho là “mô phỏng tấn công”. Bộ Quốc phòng Nga thì tuyên bố các máy bay Su-24 bay gần tàu khu trục Mỹ đã tuân thủ tất cả các quy tắc về an toàn.

  Video: Su-24 Nga lượn sát tàu chiến Mỹ

  Khi đó, tàu chiến Mỹ đang tham gia vào các hoạt động chiến thuật với một máy bay trực thăng của Ba Lan. Họ đã phải đình chỉ việc này cho đến khi tình hình an toàn. Tàu khu trục này chỉ có một bãi đáp nhỏ phía sau cho trực thăng cất hạ cánh. Luồng gió do cường kích Nga tạo ra có thể đe dọa tất cả mọi người trên boong.

  L. Todd Wood, cựu phi công trực thăng quân sự Mỹ, cộng tác viên viết bài cho Fox và National Review, cho rằng hành động áp sát tàu chiến Mỹ của máy bay Nga khi có sự hiện diện của trực thăng Ba Lan không phải là ngẫu nhiên. Vụ việc có thể nhằm gửi một thông điệp, không hẳn là đến chính quyền Obama, mà là phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Đông Âu.

  Ông Wood cho rằng thông điệp của Nga là “Mỹ sẽ không thể bảo vệ các anh”. Dưới thời chính quyền tổng thống Obama, Mỹ yếu đuối và sẽ “ngậm bồ hòn” trước các hành động quyết liệt của Nga. Vì vậy, các anh nên trở về “nhà”, về với Moscow, nơi các anh thuộc về. Nếu không, các anh sẽ phải trả giá. Hãy trở về trước khi ai đó bị tổn thương.

  Có đồng quan điểm, trung tá nghỉ hưu Mỹ Ralph Peters nói với Fox News rằng Nga muốn gửi thông điệp đến các thành viên NATO ở châu Âu rằng: “Này, thấy chưa, người Mỹ thậm chí còn không thể tự bảo vệ họ. Họ sẽ chẳng bảo vệ các anh đâu”.

  Nhà bình luận chính trị Micah Halpern viết trên Observer rằng hành động của Nga giống như là “đánh dấu lãnh thổ”.

  Mặc dù biển Baltic là vùng biển quốc tế, đây là khu vực lân cận của Nga và không nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Nga muốn Mỹ hiểu rõ rằng đây là sân sau của họ, không phải tài sản chung.

  Chủ ý của Nga là nhằm chỉ ra rằng họ có thể quấy nhiễu và làm gián đoạn hoạt động của hải quân Mỹ. Moscow đang gửi cho Washington một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Mỹ đang trong vùng biển rất xa quân tiếp viện.

  ap-sat-tau-chien-my-su-24-nga-phat-thong-diep-den-nato-1
  Vụ chạm trán diễn ra trên biển Baltic, gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tàu khu trục Mỹ ở điểm cách một căn cứ hải quân Nga khoảng 70 km. Đồ họa: BBC
  Halpern cho rằng “đây là một cuộc diễn tập có kiểm soát”, và người Nga nhẽ ra còn có thể quyết liệt hơn.

  “Hành động đe dọa và nguy hiểm hơn có thể là Nga sẽ chọn áp sát tàu sân bay chứ không phải là tàu khu trục. Điều đó sẽ rất nguy hiểm”, Halpern viết.

  Tàu sân bay phải di chuyển theo chiều gió và phải duy trì tốc độ và đi thẳng để phi công hạ cánh an toàn. Gió từ máy bay áp sát tàu chắc chắn sẽ cản trở việc đó.

  ‘Trêu tức’

  Biên tập viên Zack Beauchamp của Vox thì cho rằng hành động của Su-24 là một phần trong chính sách “trêu tức” của Nga. “Hành động trêu tức nhằm phô diễn sức mạnh đã trở thành đặc điểm chính sách đối ngoại của Nga trong những năm ông Putin cầm quyền”, Beauchamp viết.

  Đây không phải là vụ chạm trán đầu tiên giữa máy bay Nga và tàu Mỹ. Năm 2014, một máy bay Su-24 Nga đã bay qua bay lại ở gần tàu khu trục Mỹ trong vòng 90 phút. Năm 2015, máy bay Su-24 Nga cũng áp sát tàu khu trục USS Ross ở Biển Đen.

  Xem thêm: Ba lần Su-24 Nga lượn sát tàu chiến Mỹ

  Theo Vox, các tàu chiến của Nga còn nhiều lần bị cáo buộc xâm phạm vùng biển Latvia, một thành viên NATO. Máy bay quân sự Nga cũng có thói quen tắt bộ phát đáp tín hiệu, không trả lời các câu hỏi thông qua hệ thống liên lạc vô tuyến khi bay qua vùng biển Baltic, làm cho các bên khác khó nắm bắt ý định thực sự của họ.

  Beauchamp cho rằng Tổng thống Putin coi những hành động “trêu tức” này là cách để ra uy với đối thủ ở phương Tây – cụ thể là Mỹ và NATO. Lý thuyết cơ bản là nếu ông Putin tỏ ra rằng ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro xung đột, thì phương Tây sẽ phải nhún nhường. Chiến tranh với Nga sẽ là điều điên rồ, vì vậy toan tính của Putin là nếu ông chẳng ngại chiến đấu, đối thủ sẽ không sẵn sàng mạo hiểm.

  “Ông ấy dường như tính toán rằng ông ấy càng đáng sợ hơn thì càng có nhiều hấp lực chính trị hơn”, Mark Galeotti, giáo sư tại Đại học New York chuyên nghiên cứu về Nga, viết. “Điều Điện Kremlin làm là tỏ ra sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bỏ qua các quy tắc, và hy vọng phía bên kia mềm mỏng hơn, thận trọng hơn, và sẵn sàng nhượng bộ”.

  • Tran Vinh says:

   Mỹ: Chi 7.5 Tỉ MK Đánh ISIS, Tăng 50%, 3.4 Tỉ MK Để Chống Nga Xâm Lấn Châu Âu
   03/02/2016

   WASHINGTON – Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter loan báo: Hoa Kỳ dự chi 7.5 tỉ MK (là tăng 50%) trong cuộc chiến chống khủng bố ISIS.

   Trong tuyên bố hôm Thứ Ba tại thủ đô Washington, lãnh đạo Ngũ Giác Đài nói: vì chúng ta tăng tốc chiến dịch chống ISIS, ngân sách dự chi đuợc tăng lên tới 7.5 tỉ, là tăng 50% so với năm ngoái, là cấp thiết để hậu thuẫn chiến dịch cập nhật của liên minh.

   Bộ trưởng Carter cũng loan báo dự chi 3.4 tỉ MK để chống lại định hướng xâm lấn của Nga và củng cố sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Đông Âu. Dự chi 3.4 tỉ là tăng gấp 4 lần năm ngoái.

   Ông Carter giải thích: Chúng ta tăng thêm sự hiện diện luân phiên tại Đông Âu, tăng thêm các hoạt động huấn luyện và tập trận với đồng minh, điều động chiến cụ và tăng tiến hạ tầng cơ sở yểm trợ.

 4. Quang Phan says:

  Ai thực sự là bọn đế quốc ?

  Đế quốc Tàu cộng thôn tính Mông Cổ (Nội Mông), Tân Cương, Mãn Châu, Tây Tạng .

  Và cướp đoạt Hoàng sa của Việt nam:

  ” Tân Hoa Xã: Mao Trạch Đông chỉ đạo đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974″ – 14/8/2012- BBC : Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang bóp méo sự thật lịch sử với tên gọi “cuộc chiến phản kích tự vệ trên biển”?!

  Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.

 5. Quang Phan says:

  Năm 1979, chính Cộng sản Hà nội tố cáo Tàu cộng là đế quốc :

  Cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm “ do Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 viết:

  “…tháng 9 năm 1959, tại Hội nghị của Quân uỷ trung ương, chủ tịch Mao Trạch Đông lại nói:
  “Chúng ta phải chinh phục trái đất. Đó là mục tiêu của chúng ta”

  Ý đồ bành trướng của những người lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt lộ rõ ở câu nói của chủ tịch Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963:

  “Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á”

  Cũng trong dịp này, chủ tịch Mao Trạch Đông so sánh nước Thái Lan với tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, về diện tích thì tương đương nhưng về số dân thì tỉnh Tứ Xuyên đông gấp đôi, và nói rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Thái Lan để ở; đối với nước Lào đất rộng người thưa, chủ tịch Mao Trạch Đông cũng cho rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Lào để ở.

  Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965:

  “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”.

  • ABC says:

   Năm 1965, Hồ chí Minh còn sống. Khi Mao nói câu:”“Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…” mà Bộ Ngoại Giao Hà Nội đã công bố trong cuốn sách ” Sự thật quan hệ VN-TQ trong 30 năm qua”, bộ Ngoại giao biết, lẽ nào Hồ chí Minh lại không biết?
   Ông ta biết mà tại sao lại không phản bác lấy một lời ?
   Chúng ta biết rằng, HCM đã là một đảng viên đảng cộng sản Trung quốc, và cũng là một cựu sĩ quan trung cấp trong quân đội “Giải phóng quân Trung quốc”.(Ông ta chưa bao giờ tuyên bố từ bỏ tư cách đảng viên đảng CSTQ của mình.). Lời thề của ông ( và tất cả đảng viên khác) khi gia nhập đảng của CS trung quốc là:-”Tôi thề tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Trung quốc!”, do đó chuyện ông phục vụ cho ý đồ và quyền lợi của Mao trạch Đông cũng không có gì là lạ, ( Như chuyện ông ta sai Phạm văn Đồng nhanh nhẩu ký công hàm dâng HS-TS cho trung cộng chẳng hạn), có lạ chăng là có rất nhiều người VN tới giờ nầy vẫn nghĩ ông là một người yêu nước Việt Nam !
   Có ai, có bao giờ thấy hình ảnh của một ông Hồ chí Minh,”cha già dân tộc”, rất yêu nước VN, mặc quốc phục VN không?
   -Không !
   -Mặc đồ tàu thì rất nhiều, mặc quốc phục VN thì không, hoàn toàn không thấy!
   Và lúc hấp hối, ông lại yêu cầu được nghe một cô y tá tàu ca một khúc nhạc tàu mà không là một bản dân ca Nghệ-Tỉnh !
   http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-phut-cuoi-oi-cua-ho-ong-ai-boc.html
   Ông ta yêu nước nào vậy ?

   • Tudo.com says:

    “Năm 1965, Hồ chí Minh còn sống. Khi Mao nói câu:”“Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…”

    Hèn chi Hồ. . .xớn xác tung đòn quyết định Tết Mậu Thân 1968 để dứt điểm miền Nam cho anh. . . Mao, nhưng bị quân dân VNCH. . .nướng xả ớt bộ đội “ta” gần sạch chỉ còn vài ngoe chạy về mật khu.

    Mẹ nó, vậy mà cái đám thành phần thứ ba nằm lòng thòng giữa hai. . . “cái đùi” ở Sàigòn cứ nhắm con mắt. . .”hí” hát theo tụi Bắc Cộng là chống Mỹ xăm lược để giải phóng miền Nam.

    Thôi thì cũng thông cảm cho tụi mắt hí 50-60 năm về trước vì mắt chúng. . .hí đi, nhưng thật chán là cho đến hiện nay cái đám DLV vẫn còn lải nhải tối ngày như chó nhăn giẽ rách. . .giải phóng, giải phóng. . .Mỹ xăm lăng, xăm lăng. . .

    Ai? Ai đã chọt tai chúng điếc mà không nghe Mao nói?
    Ai đã móc mắt chúng lọt tròng mà không thấy sự thật vậy Trời?

    Tiên sư cha nó, bà cố nội ngoại nó thằng nào. . .CHỌT, thằng nào. . . MÓC?

 6. Quang Phan says:

  Tàu cộng Mao trạch Đông dùng Cộng sản Hà nội làm con chốt thí đánh Mỹ :

  Cuốn sách đồ sộ nghiên cứu về Mao trạch Đông “MAO: The Unknown Story của hai tác giả Jung Chang và Jon Halliday đã viết :

  “Có một nơi gần Trung Quốc, nơi đã có người Mỹ, đó là Việt Nam. Cuối năm 1963, miền Nam Việt Nam có khoảng 15,000 cố vấn quân sự Mỹ. Kế hoạch của Mao là tạo tình huống làm cho Mỹ phải gởi thêm quân đội vào miền Nam, ngay cả có thể xâm chiếm miền Bắc giáp giới với Trung quốc. Được như vậy, nếu Mỹ oanh kích những căn cứ nguyên tử của ông ta, bộ binh Trung quốc sẽ tràn vào Việt Nam và bao trùm quân Mỹ như đã xảy ra ở chiến tranh Triều Tiên. Để thực hiện kế hoạch nầy, năm 1964 Mao thúc ép CSVN đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương. Mao huấn thị Bắc Việt tránh đụng độ lớn, và cào xới khắp diện địa… biến thành cuộc chiến rộng lớn là tốt nhất. Mao bảo Bắc Việt phải đưa thêm Bộ Đội vào miền Nam, và đừng sợ sự can thiệp của Mỹ. Ông ta nói, cùng lắm là như chiến tranh Triều Tiên. Bộ đội Trung Cộng đã sẵn sàng. Nếu Mỹ tấn công Bắc Việt, Bộ Đội Trung Cộng sẽ tràn qua ngay, họ đang muốn có chiến tranh.”

 7. Quang Phan says:

  Mỹ có mưu đồ chiếm Việt Nam không ? Dưới đây là câu trả lời từ các tác giả Cộng sản nước ngoài :

  ***Trong cuốn sách “Đối nghịch” của tác giả J. Leroy – đảng viên đảng cộng sản Pháp- viết : “Một cuộc chiến tại Việt Nam là điều mà Hoa Kỳ không mong muốn, họ đến với Việt Nam khác hẳn lũ người độc ác của chúng ta trước đây. Nhưng họ phải đổ quân vào vì họ không muốn Liên Xô bành trướng tư tưởng của Mác, Lê Nin…”.

  ***Trong cuốn sách “Một Bước Đi Lớn” – bởi nhóm tác giả đã từng hoạt động cho mật vụ Liên xô KGB – xuất bản ở Nga năm 1999 viết : “Người Mỹ chắc chắn không xâm lược Việt Nam như cách người Pháp thực dân làm trước năm 1945 nhưng Việt Nam phải là một trong những tiền đồn ngăn cản chủ nghĩa tư bản ở Á Châu bao gồm Bắc Triều Tiên, Trung Hoa, Afghanistan…”.

 8. Quang Phan says:

  “Tại sao Mỹ mang quân sang Việt Nam ? Để xâm lược, cướp nước VN! “Vinh says

  Sự thật ra sao ?

  Khi Cộng sản Hà nội thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngày 20/12/60 với mưu đồ thôn tính miền Nam thì lúc đó chỉ có 15000 cố vấn Mỹ hiện diện ở miền Nam . Và với nhiệm vụ xây dựng phi trường, cầu cống, đường sá… Tuy nhiên, tài liệu Cộng sản Hà nội láo lường viết rằng “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

  Chỉ mãi đến năm 1965, các lực lượng chiến đấu Mỹ mới tới miền Nam . Sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963, tình hình chính trị ở miền Nam rơi vào hỗn loạn, Cộng sản nhân cơ hội gia tăng các cuộc xâm nhập vào miền Nam và mở các trận đánh lớn, thì khi đó, năm 1965, người Mỹ mới tới đổ quân ở Đà Nẵng .

 9. nguoimiennam says:

  Tôi có một vấn đề thắc mắc xin quí vị, quí đồng chí giải thích dùm
  Tại sao chủ nghĩa Cách mạng rất là siêu việt mà các nuóc Cách mạng đều nghèo dói khốn khổ là sao?
  Nước Nga Sô năm 1944, 45 qua giải phóng Đông Âu, vào các ngân hàng, ngân khố tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Hunggary, Đông Đức vét sạch quí kim ngoại tệ, vàng bạc châu báu.. đem về
  Cách mạng Việt Nam ta đi giải phóng miền nam cũng y như anh cả Liên xô, vào các Ngân hàng, ngân khố Sài gòn, Đà Nẵng, .. vét sạch vàng bạc, kim cương, rồi đổi tiền, vét sạch đến nỗi người dân cái lông dái cũng chẳng còn
  Thế thì sao các nước CS đều chết đói chết khát như nhau là thế nào nhỉ các ngài, các quí đồng chí nhỉ?
  sao các nước Cách mạng không biết làm ra của cải vật chất mà cứ chết đói chết khát, đi ăn cướp, vơ vét của người khác, mà sao họ không biết xấu hổ nhỉ, mặt cứ trơ như mặt thớt nhỉ?
  Quí vị, các đồng chí làm ơn giả nghĩa dùm nhá

  • Dung Leanh says:


   HẾT TIỀN…HẾT TIỀN…..!
   “Vấn đề với CHỦ NGHĨA XÃ HỘI là đến một lúc nào đó, nó sẽ tiêu hết tiền của người khác.” Chưa bao giờ câu nói này của bà Margaret Thatcher lại đúng đến vậy.

  • Hoàng Lan says:

   Một thắc mắc chí lý nhưng khó trả lời cho các anh CS quá ! Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nguyên nhân ở lý thuyết cộng sản do Mác viết ra, có phải tạo dựng thì ít mà đạp đổ, phá hoại thì nhiều nên mới nghèo khổ từ đời này sang đời khác?

Phản hồi