WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:28:pm 11/01/16 Đăng ngày “January 11th, 2016”

Nổ bên trong hệ thống và thay đổi hệ thống

Nổ bên trong hệ thống và thay đổi hệ thống

Nổ bên trong hệ thống như hiện nay giữa những phe đảng là điều người dân không cần, điều người dân cần là thay đổi hệ thống.

10:28:pm 11/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chỉnh lý nhân sự lãnh đạo đã kết thúc

Cuộc chỉnh lý nhân sự lãnh đạo đã kết thúc

Theo dõi các cuộc tranh chấp về việc chọn nhân sự cho các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội trong thời gian trước ngày Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, dự kiến triệu tập từ 21-28.1.2016, dư luận trong và ngoài nước ngao [...]

04:45:pm 11/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xã hội châu Âu đã thay đổi?

Xã hội châu Âu đã thay đổi?

Nói gì thì nói, đời sống ở một số quốc gia châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung bây giờ không còn như trước nữa, một cái gì đó đã thay đổi.

04:35:pm 11/01/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thơ Nguyễn Quang Thiều ra rác, chủ tịch HNNVN Nguyễn Hữu Thỉnh ‘ăn ốc nói mò’

Thơ Nguyễn Quang Thiều ra rác, chủ tịch HNNVN Nguyễn Hữu Thỉnh ‘ăn ốc nói mò’

Tôi đã đọc khá nhiều thơ của Thiều, cả thơ đã xuất bản thành sách và đăng trên mạng.

04:27:pm 11/01/16 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Vài điều trông thấy từ việc đảng chuẩn bị đại hội 12

Vài điều trông thấy từ việc đảng chuẩn bị đại hội 12

Càng gần ngày đại hội, càng gần ngày gút danh sách ứng viên cho các vị trí chủ chốt, các thông tin “rò rỉ từ nội bộ” càng nhiều. Các đồn đoán từ nhiều nguồn càng dày đặc

04:16:pm 11/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »