Home » 05:20:pm 29/01/16 Đăng ngày “January 29th, 2016”

Một trường hợp điển hình: Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Một trường hợp điển hình: Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nêu một tấm gương sáng suốt đời làm người cộng sản chuyên chính, cúc cung phục vụ Hồ chí Minh và đảng cộng sản mà trước sau vẫn bị đảng xem «chỉ là một Việt kiều»

05:20:pm 29/01/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »