WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:pm 19/01/16 Đăng ngày “January 19th, 2016”

Khắc khoải Hoàng Sa

Khắc khoải Hoàng Sa

Nhưng từ sớm 18.1.2016 những khuôn mặt an ninh quen thuộc vẫn thường đến chốt chặn trước nhà tôi lại xuất hiện.

04:52:pm 19/01/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Vũ Ngọc Hoàng, giá tất cả TW đều như ông!

Ông Vũ Ngọc Hoàng, giá tất cả TW đều như ông!

Việc ông Trọng làm tiếp Tổng Bí thư thêm một hai năm nữa, không có gì đáng nói, vì đây là cái lúng túng cuả Bộ Chính trị trong việc chuẩn bị cán bộ nguồn, cũng có chuyện bây giờ, nhân tài như lá muà thu

04:42:pm 19/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư của con trai cố ký giả Đạm Phong

Thư của con trai cố ký giả Đạm Phong

Kiến nghị của Tammy Trần và Trinity Hồng Thuận giống như người cộng sản đi xin chữ ký về vị thế nhân quyền của họ.

04:26:pm 19/01/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thời của mõ làng và những kẻ kiêu binh

Thời của mõ làng và những kẻ kiêu binh

Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền

04:17:pm 19/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhân chi sơ tính bản thiện

Nhân chi sơ tính bản thiện

Tính tình, thái độ cư xử của con người hình thành từ khi sinh ra đến tuổi trưởng thành qua môi trường giáo dục trong gia đình, học đường, sau đó đến giai đoạn hòa nhập vào sinh sống trong xã hội

04:11:pm 19/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quanh Hồ Gươm không còn ai bàn chuyện vua Lê, Cụ cắn lưỡi từ trần

Quanh Hồ Gươm không còn ai bàn chuyện vua Lê, Cụ cắn lưỡi từ trần

Sau khi các nhóm thuộc xã hội dân sự tại Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, của hải quân VNCH với bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc xảy ra 19/1/974, tại tượng đài Lý Thái Tổ, bên bờ Hồ Gươm kết thúc thì những người dân di dạo [...]

01:14:pm 19/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngoại suy về Đại hội đa tiểu đảng 12 của CSVN

Ngoại suy về Đại hội đa tiểu đảng 12 của CSVN

Trong khoa học có phép ngoại suy (extrapolation) tức từ những sự kiện đã biết để đoán về những gì chúng ta chưa biết. Trong toán học thì phép này cho kết quả chính xác cao, thí dụ như ta biết khoảng cách từ trạm phát sóng điện thoại di động A đến B, các [...]

08:00:am 19/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mừng mùa xuân dân chủ?

Mừng mùa xuân dân chủ?

Nếu thực sự kết quả của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII đã được bầu chọn đúng theo kịch bản sắp xếp như trên thì quả thật là một bất hạnh cho đất nước, cho dân tộc.

12:00:am 19/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »