WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khắc khoải Hoàng Sa

 

Sau hiệp định Paris năm 1973, cuộc chiến tranh Việt Nam hiện nguyên hình, phơi bày đầy đủ bản chất thật của cuộc nội chiến Nam – Bắc và cuộc nội chiến đó đã đến hồi quyết liệt nhất.

Ở miền Bắc, bộ máy chiến tranh lùa sinh viện trong các trường đại học, cao đẳng, vét những thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi ở làng quê vào lính. Những sư đoàn mới nối nhau ra đời, hối hả tung vào mặt trận miền Nam. Trang bị của những người lính đi vào cuộc chiến Nam – Bắc từ chiếc mũ cối trên đầu, đôi dép cao su dưới chân đến khẩu súng AK cầm tay, chiếc bị đông nước bên sườn, cuộn bông băng sơ cứu trong ba lô đều do Tàu Cộng cung cấp để Tàu Cộng nuôi dưỡng, thúc đẩy cuộc nội chiến.

Ở miền Nam, những trung đội địa phương quân vội vã hình thành, huấn luyện sơ sài, gấp gáp đưa ra giữ quần đảo Hoàng Sa, thay cho những tiểu đoàn chính qui tinh nhuệ đang giữ Hoàng Sa được rút về đất liền, ném ra mặt trận ngăn chặn sức tiến công ngày càng mạnh của quân miền Bắc.

Đúng lúc đó, Tàu Cộng đưa hạm đội hùng mạnh nhất họ đang có ra đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Mấy trung đội địa phương quân trang bị sơ sài cùng vài chiếc tàu chiến cũ kĩ, rệu rã đang giữ Hoàng Sa làm sao đứng vững được trước bão lửa xối xả từ hạm đội Tàu Cộng.

19.1.1974. 74 người lính Việt Nam kiên cường, 74 người con yêu của Tổ quốc Việt Nam bị vùi dưới đáy biển bởi đạn pháo Tàu Cộng.

19.1.1974. Tàu Cộng chiếm trọn vẹn quần đảo Hoàng Sa, dải cát san hô hương hỏa của cha ông người Việt để lại.

42 năm sau. Những trái tim Việt Nam trong CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn hẹn nhau sớm 19.1.2016 đến tượng đài Trần Hưng Đạo bên bến Bạch Đằng.

hai-quan-vn-305
Để tưởng niệm 74 hồn thiêng Hoàng Sa, hồn thiêng của đất Mẹ Việt Nam.

Để cùng khắc khoải gọi tên Hoàng Sa! Hoàng Sa! mà khắc ghi trong dạ Hoàng Sa mãi mãi là một phần máu thịt của đất Mẹ Việt Nam.

Nhưng từ sớm 18.1.2016 những khuôn mặt an ninh quen thuộc vẫn thường đến chốt chặn trước nhà tôi lại xuất hiện. Họ nói thẳng với tôi rằng từ nay đến ngày 28.1.2016, ngày đảng hội của họ kết thúc, tôi không được đi đâu ra khỏi nhà! Thật là ngang ngược! Ngang ngược xé bỏ luật pháp nhà nước cộng sản của chính họ. Ngang ngược tước đoạt quyền con người cơ bản của tôi. Ngang ngược vì họ chỉ biết có bạo lực. Mà bạo lực là pháp luật tối cao của mọi nhà nước độc tài.

Không đến được tượng đài Trần Hưng Đạo tưởng niệm những người con yêu của Tổ quốc Việt Nam đã bỏ mình trong cuộc chiến giữ Hoàng Sa ngày 19.1.1974, tôi đành mở bức ảnh giáp tết năm 2014 tôi đến thăm gia đình đại úy hạm phó tàu Nhật Tảo HQ10 Nguyễn Thành Trí, con tàu cùng người chỉ huy và toàn bộ thủy thủ trên tàu mãi mãi nằm lại ở Hoàng Sa từ 19.1.1974.

© Phạm Đình Trọng

© Đàn Chim Việt

Phản hồi