Home » 05:20:pm 27/01/16 Đăng ngày “January 27th, 2016”

Di sản Nguyễn Tấn Dũng

Di sản Nguyễn Tấn Dũng

. Muốn Việt Nam thoát cộng thoát Tàu cần hiểu rõ và dựa vào khả năng có được của chính dân mình. Việc tới sẽ tới Việt Nam rồi cũng có tự do dân chủ.

05:20:pm 27/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bức tranh tương lai VN sau đại hội 12 ĐCS

Bức tranh tương lai VN sau đại hội 12 ĐCS

Trong công cuộc canh tân rộng lớn cho 90 triệu dân đang chờ trước mặt, cái tên của Tổng bí thư đảng, người đã góp phần khiến đất nước nghèo hèn và lệ thuộc, trở nên quá nhỏ bé!

12:00:am 27/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »