WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:00:am 30/01/16 Đăng ngày “January 30th, 2016”

Ông Trọng phải thế nào mới được như thế

Ông Trọng phải thế nào mới được như thế

Ở những nước có chế độ dân chủ đa đảng, các chính trị gia thuộc các đảng phái khác nhau cạnh tranh với nhau bằng các chính sách công – cũng giống như việc đưa ra giải pháp, sản phẩm cho “thị trường chính trị”. Chính sách đó thể hiện thông qua đường lối, cương [...]

07:00:am 30/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu[1]

Từ Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu[1]

Mặc dù có những điểm khác biệt, kể từ đầu thập niên 1990 đến nay, mô hình kinh tế-chính trị của Việt Nam ngày càng giống với mô hình của Trung Hoa lục địa.

06:53:am 30/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

48 giờ trước bầu cử sơ bộ Iowa: Rối mù, chưa biết thắng thua

48 giờ trước bầu cử sơ bộ Iowa: Rối mù, chưa biết thắng thua

Bên đảng Dân Chủ, nếu thua Iowa “bà Clinton chắc chắn phải thay đổi cả chiến lược vận động tranh cử”…

06:27:am 30/01/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lớp học bên chuồng trâu, Hà Nội cấm tặng quà

Lớp học bên chuồng trâu, Hà Nội cấm tặng quà

Các bé trường mầm non tại điểm trường Bản Lầm (Yên Bái) đang phải học trong một gian nhà bếp cạnh chuồng trâu suốt 5 năm qua. Những ngày này, bên cạnh thông tin mưa rét đang đe dọa cuộc sống và gia súc, mùa màng của người dân ở các tỉnh miền núi phía [...]

05:55:am 30/01/16 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »