WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:23:pm 05/01/16 Đăng ngày “January 5th, 2016”

Tản mạn chợ Đồng Xuân ở Berlin

Tản mạn chợ Đồng Xuân ở Berlin

Cuối tháng 11, vợ chồng đi chơi Berlin vài ngày. Berlin, thành phố mang nhiều vết tích đau thương của nhân loại. Biểu tượng của sự chia cắt thế giới nhưng đồng thời cũng là một bằng chứng mãnh liệt cho sức sống của dân tộc Đức. Đi nhiều, nhưng cũng giống như các nơi [...]

05:23:pm 05/01/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công lý ‘Con ruồi Tân Hiệp Phát’

Công lý ‘Con ruồi Tân Hiệp Phát’

Chiều 18/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã kết án anh Võ Văn Minh 7 năm tù về “Tội cưỡng đoạt tài sản” (Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản) quy định tại Điều 135 Bộ [...]

04:48:pm 05/01/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tranh cử 2016: Thống đốc Jeb Bush dàn quân đánh trận sơ bộ

Tranh cử 2016: Thống đốc Jeb Bush dàn quân đánh trận sơ bộ

Buổi trưa ngày cuối năm 2015, ban tham mưu của vận động tranh cử của ông Cựu Thống Đốc Jeb Bush quyết định nhóm phiên họp khẩn cấp để thông báo tin “tái phối trí nhân sự”. Trong phiên họp, ông Trưởng Ban Điều Hành Danny Diaz cho hay “gần như hầu hết các nhân [...]

04:37:pm 05/01/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dự đoán thời tiết cho ĐH 12

Dự đoán thời tiết cho ĐH 12

04:23:pm 05/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »