WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:09:pm 15/01/16 Đăng ngày “January 15th, 2016”

Nhân dân sẽ thất vọng

Nhân dân sẽ thất vọng

Nếu Đảng không tự mình cải đổi, sẽ đến ngày nhân dân đứng lên đấu tranh buộc Đảng phải thay đổi, lúc đó Đảng có sám hối thì đã muộn.

06:09:pm 15/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chủ tịch QH Paul Ryan và ông Donald Trump

Chủ tịch QH Paul Ryan và ông Donald Trump

Khi được hỏi về ông Chủ Tịch Hạ Viện, ông Trump cho biết “mặc dù ông ta là người lịch sự nhưng Paul Ryan chẳng phải là người (trong danh sách) được tôi chọn lựa.

06:02:pm 15/01/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công an vẫn hành hạ chị Hồ Thị Bích Khương sau khi mãn hạn tù

Công an vẫn hành hạ chị Hồ Thị Bích Khương sau khi mãn hạn tù

Chị từng 3 lần bị vào tù và trong tù chị nhiều lần bị đánh đập.

05:55:pm 15/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Việt “Năm Bờ Oăn”

Người Việt “Năm Bờ Oăn”

… muốn trở thành “Năm Bờ Oăn” thứ thiệt thì phải nhìn vào tấm gương soi của mình để thấy điều gì nên tránh và điều chi nên sửa lại cho tốt hơn. Vậy mới là dân Năm Bờ Oăn chứ!

10:14:am 15/01/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại hội 12: Báo phương Tây ‘vào cuộc’

Đại hội 12: Báo phương Tây ‘vào cuộc’

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhiều khả năng sẽ không hiện diện trong ‘tứ trụ’ sau Đại hội Đảng 12, báo nước ngoài dự báo.

04:20:am 15/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »