WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:12:pm 28/01/16 Đăng ngày “January 28th, 2016”

Quê tôi

Quê tôi

Quê tôi, với một diện tích chỉ chừng năm cây số vuông. Nhưng ở đó có những cánh đồng lúa xanh ngát lộng gió, nâng đỡ cho cánh diều tuổi thơ bay lượn.

05:12:pm 28/01/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tại sao lại là ông Trọng?

Tại sao lại là ông Trọng?

Tâm lý sợ thay đổi ấy đi ngược hẳn lại xu hướng chung của lịch sử và niềm tin chung của mọi người.

05:07:pm 28/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổ chức missio và Phóng viên Không biên giới đòi tự do cho các blogger tại VN

Tổ chức missio và Phóng viên Không biên giới đòi tự do cho các blogger tại VN

Tổ chức Phóng viên Không biên giới Đức (Reporter ohne Grenzen ROG) và tổ chức truyền giáo missio vừa lên tiếng đòi tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Tối hôm qua 26/01/2016 trong một buổi Thảo luận bàn tròn tại Berlin, hai tổ chức này đã khởi động chiến dịch Thỉnh nguyện thư [...]

04:55:pm 28/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thôi thì, ai cũng thế, mỗi người diễn một vai

Thôi thì, ai cũng thế, mỗi người diễn một vai

Đại hội đảng 12 đã “thành công trí tuệ” nhờ phá vỡ mọi tiền lệ. Tiền lệ về tính hấp dẫn. Tiền lệ về tính bi hài. Tiền lệ về lượng khán thính giả. Tiền lệ về “đưa vào” “rút ra” “đã đưa vào thì không được tự rút ra”!

03:04:pm 28/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Tôi bất ngờ vì được Đại hội tín nhiệm’

‘Tôi bất ngờ vì được Đại hội tín nhiệm’

“Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ có hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi. Trách nhiệm Đảng giao thì tôi với tư cách đảng viên thì phải chấp hành.”

04:12:am 28/01/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »