WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tô son cho lợn

Chúng bày Hiến Pháp tô son lại

Lừa tiếp dân ta bán nước nhà 

to son cho lonHiến Pháp là văn bản pháp luật và chính trị cao nhất của một quốc gia, xác định mô hình của chính quyền, nguồn gốc và giới hạn quyền lực của chính quyền, đồng thời tái xác định các quyền căn bản không thể tước đoạt của người công dân.  Tóm lại hiến pháp là một khế ước của chính quyền với người dân để được sự ủy nhiệm quyền lực từ người dân.  Đó là hiến pháp trong các quốc gia dân chủ tiến bộ.

Còn trong các quốc gia có chính quyền độc tài như Việt Nam thì hiến pháp chỉ là bức bình phong bên ngoài lừa phỉnh những kẻ ngu dốt nhẹ dạ nhằm che dấu bản chất độc tài, phi nhân, đàn áp, dẫm đạp lên những quyền căn bản của con người của người dân dưới chính quyền đó.

Từ khi đảng CSVN cướp được chính quyền, có bao giờ bản hiến pháp của chính họ tạo nắn được họ tôn trọng ? Ngay cả sự tôn trọng chiếu lệ phường tuồng để che mắt thế gian cũng còn không có.  Như vậy hiến pháp chẳng có một chút giá trị nào trong chế độ CSVN.  Trong thực tế nó còn thua cả lệnh miệng của một tên chủ tịch xã.

Gần đây CSVN lần nữa, lại bày tuồng “Sửa đổi Hiến Pháp” kêu gọi “nhân dân Việt Nam trong nước và khúc ruột ngàn dặm” tham gia. Không ít người được-gọi-là “giới trí thức” của Việt Nam hăng hái phấn khởi bắt tay vào việc. Trong tiếng Anh có câu “putting lipstick on a pig” nghĩa là tô son cho lợn dùng để chỉ sự tô vẻ một vấn đề nào đó nhằm che giấu bản chất thật của nó để đánh lừa những kẻ ngu muội, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ. Tưởng tượng tới cảnh quý vị trí thức sắn tay tay áo lên, hùng hồn thuyết giảng, hăm hở tô son cho con lợn Hiến Pháp của CSVN mà lòng tôi quặn thắt !!!

“Trí thức” Việt Nam là thành phần ưu tú của dân tộc, là thành phần hướng dẫn tương lai đất nước, mà lại hăng hái làm công việc tô son cho con lợn Hiến Pháp như thế, thì khả năng nhận thức, suy nghĩ của quí vị trí thức ở đâu ?. Đã bao phen bị ĐCSVN lừa bịp, mà đến nay quí vị trí thức ấy vẫn còn ùa vào cái bẫy “Sửa  Đổi Hiến Pháp”.

Còn nếu quí vị trí thức biết là đang tô son cho lợn mà vẫn hăm hở làm thì lại còn nguy hơn nữa vì nhân cách đạo đức, phẩm giá con người của trí thức đâu mà lại làm thế. Cái tài phải đi với cái tâm…

Con người có thể kém nhận thức, kém trình độ văn hóa mà sống có nhân cách vẫn là con người đáng kính trong.  Nhưng nếu thiếu nhân cách đạo đức, kém phẩm giá con người thì không xứng đáng là con người để được nể trọng và càng có trình độ cao lại càng nguy hiểm cho xã hội.

Vì thế mà tôi xót xa cho tương lai dân tộc tôi.

© Lê Phi

© Đàn Chim Việt

 

3 Phản hồi cho “Tô son cho lợn”

 1. Bần-Nông says:

  Sửa đổi HP chẳng qua là “vá lại chiếc áo rách đã củ”. Mà có “vá” bao nhiêu chăng nữa, thì mặc vào vẫn thấy chiếc áo rách. Tại sao ko mua chiếc áo mới mặc vào cho nó “bãnh”?

  Bần-Nông

 2. nguenha says:

  Bạn Lê Phi viết quá đúng: Tô son cho lợn! Thế nhưng ,tôi cũng có một ý-nghĩ khác: Xác chết trước khi chôn
  hoặc hỏa-thiêu,nhà quàn cũng” trang-điểm “mặt mày,cho ra vẻ “tươi -tắn”,kể cả “bôi son”, để mọi người vào xem một lần cuối.! Thôi thì cứ xem “trí-thức” góp ý Hiến-pháp cũng giống như bọn Nhà-quàn “làm đẹp” xác chết.,Có điều chắc chắn ,có làm “trời” đi nửa thì Xác-chết không bao giờ sống lại, Xác chết ở đây là DCSVN!!

 3. kbc3505 says:

  Nhà nước hô hào trên báo chí kêu gọi người dân tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp, và mới đây thả hai người tù, ông Nguyễn Quốc Quân và ông Lê Công Định. Hành động thả hai người tù này không phải vì là dịp sẽ sửa đổi Hiến Pháp tôn trọng nhân quyền hay sẽ trả lại quyền tự do ngôn luận cho dân…, mà hoàn toàn vì chính trị để tiếp tục lừa dân và quốc tế. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thả tù có lựa chọn chứ không hoàn toàn vì sức ép của quốc tế, họ đã không thả hết những người tù khác mà chỉ thả hai người với điều kiện gì đó. Chiêu bắt người rồi thả trao đổi gì đó với quốc tế (không phải trao đổi với dân vì sức ép của dân chưa tới mức cộng sản lo sợ) rất thường xảy ra trong những nước độc tài toàn trị.

  Nhưng không thể nói rằng sức ép ngày càng mạnh của người dân không ảnh hưởng tới sự thay đổi của nhà cầm quyền, nhưng nói đủ mạnh để bắt đảng cộng sản phải thay đổi Hiến Pháp thì e rằng người dân lại bị lừa. Hiến Pháp hiện tại có nói cấm người dân được quyền yêu nước? Không! Hiến pháp hiện tại có nói cấm tự do ngôn luận? Không! Hiến Pháp hiện tại có phải do dân và vì dân? Đúng vậy! Hiến Pháp nói một đàng nhưng đảng cộng sản và nhà cầm quyền làm một nẻo, hay nói rõ hơn là làm ngược lại. Đảng chẳng bao giờ làm đúng theo Hiến Pháp mà bắt Hiến Pháp làm theo ý đảng. Thật là tội nghiệp cho Hiến Pháp Việt Nam. Chỉ có điều 4 đảng độc quyền lãnh đạo và điều 88 kết tội lật đổ nhà nước là đảng áp dụng thi hành triệt để. Thế thì có gì lạc quan đảng lấy ý dân để sửa đổi Hiến Pháp?

  Cần phải có tiếng nói và sức ép mạnh hơn nữa của người dân, nếu sức ép không đủ mạnh đe dọa sự tồn vong của đảng thì đừng mong đảng cộng sản Việt Nam trả lại những gì đã cướp của dân và đất nước. Sự đòi hỏi của một số trí thức vẫn chưa đủ mà vô tình lại là những người tiếp tay cho đảng, hợp thức hóa sự vai trò độc quyền để đảng tiếp tục cầm quyền mị dân.

  kbc

Phản hồi