WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chùm thơ xuân của Trần Mạnh Hảo

mai

Khai bút sáng ba mươi tết Quý Tỵ

 

THẮP HƯƠNG NGỒI KHẤN

Bố mẹ giờ trên bàn thờ
Khói hương xin nối đôi bờ âm dương
Có ai tìm được con đường
Cho con nhận biết quê hương mình còn?

SONG THẤT LỤC BÁT TẾT NGHÈO

Sáng ba mươi inh làng lợn hét
Sáng ba mươi nhớ tết nghèo nàn
Nghĩ thương dao thớt cơ hàn
Mới hơi hám thịt đã tràn tiếng kêu

RỒNG HÓA RẮN

Chửa kịp hóa rồng rắn đã sang
Rắn khoe mười sáu chữ siêu vàng
Biển Đông đừng chết lâm sàng nhé
Phương Bắc còn nguyên rắn hổ mang

CHUỘT THẬT, RẮN GIẢ

Rồng không biết bắt chuột
Mặc chuột khoét sơn hà
Chợt mừng năm rắn đến!
- Rắn nhựa Tàu nhập qua?

TRÁCH CON CHIM CU

Nửa đêm chim gù nhớ quê khó ngủ
Cúc cù cu anh đang sống ở Sài thành
Sao chim vẫn gáy bằng giọng quê Nam Định
Không gáy giọng Sài Gòn làm khổ cả đời anh?

ANH CÒN

Ngẩng đầu trời vẫn mênh mông
Cúi xuống chợt thấy anh không còn gì
Anh còn con đường chưa đi
Anh còn vạt cỏ sắp ghì ôm anh

LẶNG XEM BỤI ĐỎ

Mị dân mà lại bất nhân
Dám xưng đại diện nhân dân anh hùng
Nghĩ trời ngẫm đất tàn hung
Lặng xem bụi đỏ cố cùng níu ai?

NHỚ HUYỆN NGHĨA HƯNG QUÊ NHÀ

Mảnh đất thon thon hình cái chày
Đêm ngày giã cối biển cuồng say
Chày ai giã ngực anh thình thịch
Thương nhớ tim nào giã mỏi tay?

NHỚ CON RẠM SÔNG NINH
Tặng đồng hương Nguyễn Tường Thụy

Nhớ gì như nhớ rạm Ninh Cơ
Gạch đặc ngào cơm đỏ đến giờ
Nhớ em một ráng chiều mu rạm
Đi suốt đời chưa đến tuổi thơ

Sài Gòn 10 giờ sáng ba mươi tết Qúy Tỵ (09-02-2013)

© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

 

1 Phản hồi cho “Chùm thơ xuân của Trần Mạnh Hảo”

  1. Bần-Nông says:

    Năm mới, Bần-Nông kính chúc quí anh chị em BBT ĐCV+các cộng tác viên+các bạn trên diễn đàng ĐCV cùng quí quyến một năm mới an khang thịnh vượng! Bần-Nông

Phản hồi