|

Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?

HCM-binhkhaoNgày 14/1/2013  trang điện tử Thông Luận đăng một tài liệu nhan đề: “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của nhà biên khảo Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan. Thái Tuấn dịch ra Việt ngữ nhan đề “Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh” hoàn tất vào đầu năm 2013 . Trang điện tử Đối Thoại đăng ngày 16/2/2013.

Đọc qua cuốn sách dịch người ta tưởng là chuyện dã sử nói chơi lúc trà dư tửu hậu. Nhưng đọc kỹ thì không phải vậy. Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có phương pháp, trưng dẫn tài liệu  xác thực và kết luận một cách có tính khoa học. Danh nhân lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của phong trào Cộng sản quốc tế được biết dưới tên Nguyễn Ái Quốc và sau đó là Hồ Chí Minh vốn được xem là một người thật ra là hai người khác nhau. Theo ông Hồ Tuấn Hùng sự thật lịch sử là:

Ông Hồ Chí Minh, người được đảng Cộng sản Việt Nam xem là “cha già dân tộc” là một người Tàu sinh năm 1901 thuộc sắc tộc Khách Gia sinh tại huyện Miêu Lật, địa khu Đồng La, Đài Loan. Trái lại, người có tên Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam sinh năm 1890 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Tất Thành. Năm 1911 ông trốn ra nước ngoài tìm đường chống ách thực dân Pháp. Đến Pháp ông theo phong trào Cộng sản quốc tế và được Quốc tế Cộng sản phái về hoạt động cho phong trào Cộng sản quốc tế tại Trung quốc và đã chết vì bệnh lao năm 1932 tại Trung quốc hoặc tại một địa danh nào đó giữa Trung quốc và Liên xô.
Sự thật ở đâu?

Nghi án lịch sử này bắt đầu với phong trào Cộng sản tại Nga. Năm 1917 cuộc cách mạng Bôn Sê Vích (Bolshevik) tại Nga thành công. Mạc Tư Khoa trở thành trung tâm lãnh đạo các đảng Cộng sản tại Âu châu và là trung tâm thu hút các phong trào xã hội cấp tiến trên thế giới, như phong trào chống phong kiến tại Trung quốc và phong trào chống thuộc địa  tại Đông Dương, Miến Điện, Mã Lai …. Trung quốc có Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đông, Việt Nam có Nguyễn Ái Quốc, Miến Điện có ông Aung San (thân sinh của bà Aung San Suu Kyi).

Đảng Cộng sản Nga thấy được sự quan trọng của mình cho thành lập Quốc tế Cộng sản (The Communist International – Cominterm) để lãnh đạo phong trào Cộng sản trên toàn thế giới, nhất là Á châu.  Các phong trào có tính quốc gia như Trung quốc chống phong kiến, Việt Nam chống thực dân Pháp và Miến Điện chống thực dân Anh dần dà đều đặt mình dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản để có: (1) một chủ thuyết hành động, và (2) được yểm trợ tài chánh.

Nguyễn Tất Thành từ Việt Nam đến Paris năm 1911 bằng nghề phụ bếp trên tàu Amiral Latouche Trevil, theo tàu đến Marseille, Tây phi, Bắc Mỹ, Anh quốc, mãi đến năm 1917 ông mới định cư tại Paris. Ông lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và tích cực hoạt động chống ách đô hộ của Pháp tại Việt Nam. Tại đây Nguyễn Ái Quốc làm quen với hai nhà hoạt động cách mạng Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường. Lúc đầu ông là thành viên của đảng Xã hội Pháp. Sau đó, năm 1920 ông gia nhập đảng Cộng sản Pháp. Ông bị cảnh sát Pháp phối hợp với mật thám tại Đông Dương theo dõi rất kỹ. Giữa năm 1923 đảng Cộng sản Pháp gởi ông đi Nga học chủ thuyết Mác Xít tại Đại học Lao động Phương đông chuẩn bị làm đặc phái viên cho Quốc tế Cộng sản tại Á châu.

Giữa năm 1924 ông được tham gia Hội nghị V của Quốc tế Cộng sản triệu tập tại Mạc Tư Khoa và cuối năm ông được gởi về Quảng Châu (Canton), Trung quốc  để làm việc với các đại diện Cộng sản Á châu gồm Trung hoa, Nhật Bản, Đài Loan. Nguyễn Ái Quốc phụ tá cho Michael Borodin, ủy viên lãnh đạo phân bộ Quốc tế Cộng sản Á châu. Tại đây, năm 1925  Nguyễn Ái Quốc tập họp một số thanh niên từ Việt Nam trốn qua thành lập “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” đặt dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản.

Tháng 10 năm 1926 ông kết hôn với bà Tăng Tuyết Minh do sự giới thiệu của bà Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) lúc đó đang hoạt động trong Hội Phụ nữ Quảng Châu. Đám cưới có sự hiện diện của Borodin.
Thời kỳ này Quốc Dân Đảng của bác sĩ Tôn Dật Tiên và đảng Cộng sản Trung quốc hợp tác với nhau (theo sách lược của Quốc tế Cộng sản) nên Nguyễn Ái Quốc sống và làm việc thoải mái tại Quảng Châu. Nhưng đến tháng 4/1927 liên minh Quốc Dân Đảng và Cộng sản tan vỡ, Nguyễn Ái Quốc bị lùng bắt bỏ vợ chạy trốn về Mạc Tư Khoa chờ lệnh và mất liên lạc với bà TăngTuyết Minh từ đó.Tại Mạc Tư Khoa ông được Quốc tế Cộng sản gởi trở lại Paris và du hành công tác tại một số nước Âu châu như Thụy Sĩ, Bĩ, Ý … Cuối năm 1928 từ Ý Nguyễn Ái Quốc đi tàu thủy trở lại Á châu đến Bangkok tổ chức và vận động Việt Kiều Thái Lan tham gia phong trào Cộng sản. Tại đây ông bị bệnh lao phổi phải ở lại để chữa trị, đến đầu năm 1930 ông mới trở về Quảng châu do nhu cầu kéo các phe nhóm cộng sản Đông Dương gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn đang bất hòa lại với nhau.

Qua nhiều buổi họp dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, ngày 3/2/1930 bảy đại biểu của 3 khuynh hướng đồng ý thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (sau theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương). Trong số 7 nhân vật thành lập đảng ngoài Nguyễn Ái Quốc có Hồ Tập Chương thuộc đảng Cộng sản Trung quốc và cũng là thành viên của Quốc tế Cộng sản. Hồ Tập Chương là nhân vật dính liền với cuộc đời của Nguyễn Á Quốc sau này.

Năm 1931 Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại biểu Quốc tế Cộng sản trụ sở đặt tại Hương Cảng, phụ trách Cục Nam Dương. Thời gian này chính quyền Anh tại Hương Cảng bắt đầu hợp tác với Pháp làm khó dễ những nhà cách mạng Việt Nam, và cục Quốc tế Cộng sản Viễn Đông bị theo dõi.

Tại Việt Nam Pháp ghép Nguyễn Ái Quốc vào tội phá họai trị an tuyên án tử hình vắng mặt và yêu cầu chính quyền Anh dẫn độ. Ngày 6/6/1931 Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Hương Cảng bắt. Quốc tế Cộng sản thuê luật sư Frank Loseby một luật sư người Anh hành nghề tại Hương Cảng bênh vực cho ông. Tòa Hương Cảng trục xuất Nguyễn Ái Quốc đi Singapore. Nhưng Singapore không nhận, ông phải trở lại Hương Cảng và bị kết tội nhập cảnh trái phép.

Luật sư Loseby đưa vụ kiện lên tòa cao ở Luân Đôn. Tòa Luân Đôn phán quyết phóng thích và trục xuất ông ra khỏi Hương Cảng đi đâu tùy ý. Luật sư Loseby gíup ông đi Thượng Hải để ông tìm đường đi Mạc Tư Khoa trị bệnh. Nhưng giữa đường, khoảng mùa Thu năm 1932 hay đầu năm 1933 Nguyễn Ái Quốc chết vì bệnh lao tại một địa danh nào đó trên đường đi.

Sự việc Nguyễn Ái Quốc qua đời được nhóm lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Phương Đông ở Mạc Tư Khoa ghi nhận. Họ cử hành một lễ truy điệu và một phái viên Quốc tế Cộng sản có đến thăm hỏi chia buồn.
Nhưng sau đó Quốc tế Cộng sản thầy cần người có uy tín như Nguyễn Ái Quốc để phát triển phong trào Cộng sản tại Đông Dương nên dấu nhẹm và tìm cách xóa dấu vết việc Nguyễn Ái Quốc chết và lên kế hoạch dùng phái viên của Quốc tế Cộng sản Hồ Tập Chương có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn Ái Quốc và từng làm việc với nhau để làm sống lại nhân vật Nguyễn Ái Quốc.

Hồ Tập Chương sinh ngày 11/10/1901 tại Đài Loan thời kỳ Nhật chiếm đóng. Theo chương trình của Nhật ông học chữ Nhật và chữ Hán. Năm 20 tuổi ông tốt nghiệp Đại Học Công Nghiệp Đài Loan và mở tiệm bán thuốc Đông Y, dùng thì giờ còn lại kết hợp bạn bè, nghiên cứu chủ nghĩa Cộng sản chống ách cai trị của Nhật .

Năm 1926 ông lập gia đình với bà Lâm Quế, năm 1929 có con gái đầu lòng là Hồ Tố Mai. Sau đó ông trốn đi Thượng Hải gia nhập Đảng Cộng sản Trung quốc và trở thành một ủy viên của Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1931 (hay đầu năm 1932) ông bị Quốc Dân Đảng bắt tại Quảng châu. Sau khi được trả tự do ông được điều về hoạt động tại biên giới Việt Trung và Thái Lan.

Năm 1933 Quốc tế Cộng sản gọi Hồ Tập Chương về Mạc Tư Khoa điều tra về một công tác bị nghi ngờ trong năm 1930. Ban điều tra gồm 3 người: Dmitry Manuilsky, Vera Vasilieva và Khang Sinh. Khang Sinh cũng là đảng viên đảng Cộng sản Trung quốc phụ trách mật vụ. Bà Vera Vasilieva đã bênh vực Hồ Tập Chương và ông khỏi bị án tử hình.

HCM in Moscow

Trong quá trình điều tra, bà Vasilieva thấy quá khứ của Hồ Tập Chương khá giống với quá khứ của Nguyễn Ái Quốc và lại là người  cùng với Nguyễn Ái Quốc thành lập đảng Cộng sản Đông Dương nên nảy ra sáng kiến và đề nghị với Quốc tế Cộng sản dùng Hồ Tập Chương thay thế Nguyễn Ái Quốc. Cũng có giả thuyết rằng Quốc tế Cộng sản đã có kế  hoạch thay thế rồi và việc gọi Hồ Tập Chương đến Mạc Tư Khoa điều tra là một phần của kế hoạch thay thế.

Một chương trình 2 điểm được thực hiện: (1) huấn luyện Hồ Tập Chương để thay thế nhân thân Nguyễn Ái Quốc. Chương trình huấn luyện này kéo dài 5 năm từ 1933 đến 1938 tại trường Đại Học Lenin chuyên nghiên cứu vấn đề dân tộc và chủ nghĩa thực dân thuộc chuyên ngành của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời học những tập quán thói quen của Nguyễn Ái Quốc, và các ngôn ngữ Nguyễn Ái Quốc thông thạo như Việt ngữ, Pháp và Anh Ngữ. (2) Ngụy tạo sự việc để che dấu cái chết của Nguyễn Ái Quốc cho rằng cái tin chết trước đây chỉ là cái cớ để Nguyễn Ái Quốc dễ trốn tránh.

Thời gian này Hồ Tập Chương không được liên lạc với gia đình  và thân nhân ở Đài Loan nghĩ rằng ông đã chết. Năm 1938 sau khi chương trình huấn luyện hoàn tất, Hồ Tập Chương mang bí danh Hồ Quang  được gởi về Trung quốc hoạt động dưới danh phận Nguyễn Ái Quốc tái sinh.

Lúc này lực lượng của Mao Trạch Đông sau cuộc Vạn lý Trường chinh (1934-1935) thành công, đã an toàn ở Diên An và Mao Trạch Đông không muốn bị ràng buộc chặt chẽ với Quốc tế cộng sản như trước. Đó là lý do tại sao Hồ Quang thay vì đi thẳng về Quảng Tây để chuẩn bị cho công tác Đông Dương lại được Quốc tế Cộng sản gởi về Diên An để (theo một giả thuyết) truyền lệnh của Quốc tế cộng sản và trao đổi chương trình hoạt động. Theo quan điểm của Quốc tế cộng sản nhu cầu liên minh với Quốc Dân Đảng để chống Nhật vẫn còn là một nhu cầu cấp thiết.

Việc Hồ Tập Chương thay thế Nguyễn Ái Quốc phục vụ cho quyền lợi của Quốc tế Cộng sản, cho đảng Cộng sản Trung quốc và cho đảng Cộng sản Việt Nam nên các tổ chức đều chọn thái độ im lặng. Quốc tế Cộng sản có một cán bộ uy tín dưới lốt Nguyễn Ái Quốc để phát triển chủ nghĩa Cộng sản tại Á châu và Đông Nam Á. Trung quốc có người của mình trong đảng Cộng sản Việt Nam. Còn đảng Cộng sản Việt Nam thì có người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp lúc này đang là lúc thuận lợi hơn lúc nào hết do Mặt Trận Bình Dân đang cầm quyền tại Pháp (1936- 1938).

Đến Diên An, Hồ Quang trao mật lệnh của Quốc tế Cộng sản cho Mao Trạch Đông là cần tiếp tục hợp tác với Tưởng giới Thạch trong một mặt trận chống Nhật Bản. Sau đó đảng cộng sản Trung quốc đưa Hồ Quang về Quảng Tây.
Về Quế Lâm, Hồ Quang làm việc cho Bát lộ quân dưới quyền của tướng Lý Khắc Nông chuẩn bị cho công tác Đông Dương. Thời gian này Hồ Quang theo học khóa đào tạo cán bộ du kích chiến của Mao Trạch Đông và hoàn tất trong năm 1939.
Tháng 2/1940 Hồ Quang đi Côn Minh và qua đảng Cộng sản Trung quốc đã liên lạc được với Đảng bộ hải ngoại vừa được thành lập của đảng Cộng sản Đông Dương.  Giữa năm 1940 khi gặp một số cán bộ từ Việt Nam mới qua trong đó có Võ Nguyên Giáp (Giáp rời nước tháng 5/1940) Hồ Quang được giới thiệu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm mọi người rất phấn khởi vì đã gặp được lãnh tụ! Hồ Quang định gởi Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn Hoan lên Diên An học tập chủ thuyết Cộng sản và chương trình kháng Nhật, một chương trình do Khang Sinh phụ trách.

Trong khi chờ đợi thì tình hình Âu châu biến chuyển. Tháng 6/1940  Đức quốc xã chiếm Paris. Toàn quyền Decoux tại Đông Dương đặt mình dưới quyền của chính phủ Vichy do Thống chế Pétain lãnh đạo hợp tác với Đức. Nhật vốn liên minh với Đức nên buộc lòng Decoux phải để cho quân đội Nhật vào Đông Dương.

Hồ Quang thấy tình hình thuận lợi vì Pháp đã núng thế nên hủy bỏ việc gởi Hoàng Văn Hoan và Võ Nguyên Giáp đi học và chuyển toàn bộ nhân sự và phương tiện về sát biên giới chuẩn bị lập chiến khu trong nước, đồng thời tháng 12/1940 Hồ Quang thành lập một ngoại vi của đảng hoạt động công khai gọi là “Việt Nam độc lập đồng minh hội”, gọi tắc là Việt Minh để quy tụ quần chúng chuẩn bị phát động du kích chiến vừa chống thực dân Pháp vừa chống phát xít Nhật.

Tháng 2 năm 1941 Hồ Quang chính thức trở về Việt Nam sống tại hang Pắc Bó, một hang núi nằm phía bắc cách thành phố Cao Bằng 55 km gần biên giới Trung quốc. Tháng 5, Hồ Quang triệu tập Hội nghị VIII Đảng Cộng sản Đông Dương ra quyết nghị thành lập và phát triển căn cứ địa du kích, chung quyết sự thành lập “Mặt trận Việt Minh” và do đề nghị của Hồ Quang bầu Trường Chinh làm Tổng bí thư Đảng. Mặt Trận “Việt Minh” thông qua Cương Lĩnh quy định mục tiêu lật đổ thực dân Pháp và phát xít Nhật, thành lập Chính phủ cách mạng của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ.

Tháng 8/1942 Hồ Quang rời Pắc Bó đi Trùng Khánh để gặp Chu Ân Lai. Đế tránh sự theo dõi của Quốc Dân Đảng, Hồ Quang đóng vai Hoa kiều, lấy tên là Hồ Chí Minh, ký giả của báo Tân Văn. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc dùng danh xưng Hồ Chí Minh trong giấy tờ.

Trên đường Hồ Chí Minh bị Quốc Dân Đảng nghi là gián điệp bắt và đưa về Quảng Tây. Nhờ có cuộc vận động rộng lớn của Chu Ân Lai với sự yểm trợ của các hãng thông tấn quốc tế bên cạnh chính phủ Quốc Dân Đảng, tháng 9/1943 Hồ Chí Minh được trả tự do.

Trong 14 tháng bị giam giữ ông Hồ Chí Minh đã trải qua 18 nhà tù trong 13 huyện tại tỉnh Quảng Tây. Thời gian này Hồ Chí Minh viết “Ngục Trung thư” gồm 134 bài thơ bằng chữ Hán.
Sau khi được trả tự do, Hồ Chí Minh tạm trú tại Trung quốc dưới sự bảo hộ của tướng Trương Phát Khuê, một danh tướng của Trung hoa Dân quốc. Mãi đến tháng 8/1944 ông mới trở về Cao Bằng.

Ngày 15/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh, Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí nhanh chân chiếm chính quyền ngày 19/8 trước khi quân đội đồng minh vào tước khí giới quân đội Nhật. Ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình Hồ Chí Minh, được toàn dân và thế giới tưởng là người thanh niên Nguyễn Ái Quốc năm xưa, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Cuộc đời hai người làm một của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) là một phát hiện lịch sử ly kỳ. Nhưng nếu nhìn dưới lăng kính thế giới, đặc biệt là lịch sử  phát triển của chủ nghĩa cộng sản và phong trào xã hội chống phong kiến và thực dân tại Á châu thì không có gì ly kỳ.

Lịch sử Âu châu cho chúng ta nhiều tiền lệ. Hôn nhân giữa con cái vua chúa nước này với vua chúa nước khác đưa đến việc người nước này làm vua nước kia không phải là chuyện hiếm. Người dân Âu châu không xem đó là chuyện lạ. Tại Á châu, Quốc tế Cộng sản lãnh đạo phong trào xã hội và chống đế quốc, việc dùng cán bộ người nước này lãnh đạo phong trào đấu tranh của nước khác cũng chỉ là một cách sắp xếp công việc của một tổ chức cách mạng quốc tế. Nguyễn Ái Quốc (người Việt Nam) chết, Quốc tế Cộng sản dùng Hồ Tập Chương (người Tàu) thay Nguyễn Ái Quốc cũng chỉ là nhu cầu phát triển chủ nghĩa.

Lịch sử sẽ đi qua không ai quan tâm nếu Hồ Chí Minh không nổi bật trong lịch sử thế giới với sự thắng trận tại Điện biên Phủ chấm dứt chế độ cai trị của Pháp tại Đông Dương và nhất là vai trò của ông trong cuộc chiến tranh 1954-1975 thắng Hoa Kỳ và thống nhất Việt Nam dưới chế độ Cộng sản.

Còn nữa, mối quan hệ đặc biệt gữa Trung quốc và Việt Nam trong suốt hai ngàn năm lịch sử, qua đó Việt Nam liên tục đấu tranh để giữ gìn bản thể và nền độc lập của mình, và hiện nay mối quan hệ càng tế nhị hơn nữa khi Trung quốc đang dần trở thành một siêu cường tranh chấp ảnh hưỏng quốc tế với Hoa Kỳ trên một địa lý Việt Nam đang nằm ở giữa làm cho nghi án “một người Hoa dưới lốt một người Việt” từng lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Việt Nam và được đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh là “cha già dân tộc” trở thành hết sức cấn cái .

Các biến chuyển lịch sử tại Việt Nam trong thế kỷ 20 làm cho Hồ Chí Minh trở thành một đối tượng lý thú đối với các sử gia cũng như các nhà nghiên cứu trên thế giới.
Và các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh đều vấp phải một điều là: lịch sử của người thanh niên tên là Nguyễn Tất Thành, người Nghệ an, sinh năm 1890, năm 21 tuổi xuống tàu đi Pháp tìm đường chống Pháp giành độc lập, tham gia phong trào Cộng sản quốc tế, lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh, mất ngày 2/9/1969, sáu năm trước khi các đồng chí của ông hoàn tất cuộc cách mạng vô sản thống nhất đất nước dưới một chính quyền Cộng sản không phải là một lịch sử đơn giản.

Có quá nhiều nghi vấn. Năm 2000, giáo sư William J. Duiker người Mỹ xuất bản cuốn “Ho Chi Minh: A life” (Hồ Chí Minh: Một cuộc đời). Năm 2003 bà Sophie Quinn-Judge, người Anh xuất bản cuốn “Ho Chi Minh: The Missing Years 1919-1941” (Hồ Chí Minh: Những năm tháng 1919-1941 không có dữ liệu). Cả hai đều đồng ý rằng: cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh có quá nhiều bóng mờ chưa thể soi sáng được. Bóng mờ phủ lên trên quá trình đấu tranh của ông, bóng mờ trên tình duyên, bóng mờ trên các sáng tác, bóng mờ trong quan hệ đối với gia đình …

Có thể bà Quinn-Judge có mối hoài nghi Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người. Nhưng vốn cẩn trọng bà không thể kết luận gì khi chưa có dữ kiện chắc chắn trong tay. Bà đã lặn lội đến Mạc Tư Khoa lục lọi kho tài liệu của Quốc tế Cộng sản được giải mật sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ để tìm biết quan hệ thật sự giữa Quốc tế Cộng sản và Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Ái Quốc đã làm gì tại Nga trong những năm tháng ở đó: 1924-1925 và 1933-1938. Bà cho biết hồ sơ của Quốc tế Cộng sản chỉ được giải mật một phần nên bà không tìm được câu trả lời điều bà muốn truy cứu. Tại Aix-en-Provence, miền nam nước Pháp, nơi lưu trữ hồ sơ thuộc địa của Pháp bà tìm thấy nhiều tài liệu ghi tin tức nghi ngờ liên quan đến cái chết của Nguyễn Ái Quốc năm 1932, nhưng cảnh sát Pháp không quả quyết. Và Pháp vẫn để mở vấn đề Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh mà không có một kết luận dứt khoát.

Trong ba nơi tồn trữ hồ sơ về Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh thì ngoài Liên bang Xô viết, có lẽ hồ sơ của đảng Cộng sản Trung quốc là đầy đủ nhất. Nhưng Trung quốc chưa mở hồ sơ.

Riêng Việt Nam thì vụ Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh là một điều hoàn toàn bí ẩn. Chẳng những không được lưu trữ mà còn có nỗ lực xóa dấu vết lịch sử như cuốn “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của Trần Lan đăng tải trên 88 số Nhân Dân Nhật báo (từ số 2006 đến  số 2094) trong năm 1961.Nếu có một số đồng chí của ông Hồ Chí Minh biết thì họ cũng đã lần lượt qua đời.

Các nhà nghiên cứu Hồ Chí Minh nhìn đâu cũng thấy bóng mờ vì cho đến đầu thế kỷ 21 không có dữ kiện gì để họ nghi ngờ Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người.
Nhưng nếu giả thuyết đó là hai nhân vật khác nhau đóng chung một tuồng thì cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh không còn có bóng mờ, không có gì là bí hiểm. Tài liệu “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của nhà biên khảo Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan, Thái Tuấn dịch ra Việt ngữ nhan đề “Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh” hoàn tất vào đầu năm 2013 như đã giới thiệu trên đã giúp giải mã một số bí ẩn về Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh:

Cuộc tình giữa Nguyễn Ái Quốc và Tăng Tuyết Minh

Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc từ Mạc Tư Khoa về hoạt động tại Quảng Châu làm việc cho Michael Borodin, ủy viên Quốc tế Cộng sản phụ trách Á châu. Không khí Quảng Châu thập niên 1920 là một không khí cách mạng trong phong trào Tôn Dật Tiên và phong trào Cộng sản quốc tế. Tăng Tuyết minh là một phụ nữ Trung quốc trẻ tuổi cấp tiến gần gũi với các bà Đặng Dĩnh Siêu (vợ Chu Ân Lai) và Thái Sướng (vợ một đồng chí của Chu Ân Lai) trong hội “Phụ nữ” do Cộng sản tổ chức. Nguyễn Ái Quốc thường lui tới hội này và quen biết với Tăng Tuyết Minh. Do sự giới  thiệu của bà Đặng Dĩnh Siêu, năm 1926 Nguyễn Ái Quốc (36 tuổi) kết hôn với Tăng Tuyết Minh (21 tuổi) và được tạm trú trong căn gác nhà của Borodin.
Đầu tháng 4/1927 sự hợp tác Quốc-Cộng đầu tiên tan vỡ. Bị lùng bắt Nguyễn Ái Quốc bỏ Quảng Châu cùng phái đoàn Quốc tế Cộng sản chạy trốn lên Thượng Hải rồi sau đó đi Mạc Tư Khoa. Bà Tăng Tuyết Minh mang thai nhưng theo lời khuyên của mẹ phá thai để tránh liên hệ với Nguyễn Ái Quốc trong không khí khủng bố và thanh trừng các thành phần Cộng sản của Tưởng Giới Thạch. Từ đó không có quan hệ giữa hai người và mối tình ngắn ngủi giữa hai người xem như chấm dứt. Năm 1931 Nguyễn  Ái Quốc chết bà Tăng Ttuyết Minh không hề hay biết, bà vẫn chung thủy ở vậy suốt đời và qua đời năm 1991.

Năm 1949 Mao chiếm lục địa. Ngày 19/5/1950 bà Tăng Tuyết Minh đọc báo thấy Chủ tịch Mao Trạch Đông chúc mừng sinh nhật thứ 60 của Hồ Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc (lúc đó đang ở chiến khu Việt Bắc) tưởng rằng chồng cũ của mình còn sống. Bà tìm cách hỏi đại sứ  Hoàng Văn Hoan tại tòa đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh và chính quyền Trung quốc để xin liên lạc với chồng nhưng cả hai nơi đều im lặng. Lý do đơn giản là Hoàng Văn Hoan và chính quyền Trung quốc đều biết Hồ Chí Minh ở Việt Bắc không phải là Nguyễn Ái Quốc, chồng cũ của bà.

Năm 1956 sau Hiệp Định Geneve, Hồ Chí Minh trở về Hà nội. Tại Quảng Châu có phong trào “đại minh, đại phóng” phong trào phụ nữ Quảng châu đặt vấn đề “trinh tiết” của bà Tăng Tuyết Minh. Lời khai của bà tăng Tuyết Minh không thuyết phục. Chính quyền Quảng Châu gởi văn thư lên Hội phụ nữ (lúc đó do bà Thái Sướng làm Chủ tịch) hỏi ý kiến. Bà Thái Sướng gởi văn thư giải thích sự việc và yêu cầu ỉm việc này vì quan hệ tế nhị giữa hai nước Việt – Trung.
Về phần Hồ Chí Minh, ông chưa một lần thắc mắc về sự sống  chết của Tăng Tuyết Minh. Người ta bảo ông vô tình. Nhưng ông không vô tình . Ông mang lốt Nguyễn Ái Quốc, nhưng ông biết ông không phải là người chồng xưa của Tăng Tuyết Minh.

Quan hệ tình ái giữa Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn thị Minh Khai

Chạy trốn Quốc Dân Đảng về đến Mạc Tư Khoa năm 1927, Nguyễn Ái Quốc được gởi đi công tác tại một số nước Âu châu và Thái Lan. Năm 1930 Nguyễn Ái Quốc trở về Hương Cảng dàn xếp sự bất hòa giữa các khuynh hướng Cộng sản Việt Nam, và thành lập đảng Cộng sản Đông Dương ngày 2/3/1930. Từ đó đến đầu năm 1931 Nguyễn Ái Quốc làm việc tại Hương Cảng với bí danh P.C. Lin và gặp Nguyễn Thị Minh Khai. Quan hệ tình cảm phát triển và hai người (theo một giả thuyết) đã sống với nhau như vợ chồng với sự đồng ý ngầm của các đồng chí. Tháng 4/1932 Minh Khai bị cảnh sát Hương Cảng bắt, và 2 tháng sau Nguyễn Ái Quốc cũng bị bắt nốt. Nguyễn Ái Quốc sau đó bị tòa án Luân Đôn trục xuất ra khỏi Hương Cảng. Ông chết vì bệnh lao trên đường đi Mạc Tư Khoa. Riêng bà Minh Khai bị giam 3 năm cho đến năm 1935 mới được trả tự do. Với quan hệ giữa bà và Nguyễn Ái Quốc hai nhân vật quan trọng của đảng Cộng sản Việt Nam, việc bà biết Nguyễn Ái Quốc chết có thể xem là một việc đương nhiên.

Năm 1935 bà cùng hai Ủy viên khác của đảng Cộng sản Đông  Dương là Lê Hồng Phong và Hoàng Văn Nộn đi Mạc Tư Khoa tham dự hội nghị Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Lúc đó tại Mạc Tư Khoa, Hồ Tập Chương với chức danh Bí thư của Cục Viễn Đông Quốc tế Cộng sản đang học tập để chuẩn bị đóng vai Nguyễn Ái Quốc. Hồ Tập Chương được giới thiệu với bí danh P.C.Lin và tham dự Hội nghị VII với tư cách quan sát viên. Trong hồ sơ tham dự đại hội VII bà Minh Khai khai đã có chồng là P.C. Lin. Dù có một P.C. Lin tại đại hội, nhưng Minh Khai biết không phải là chồng của mình. Bà phát triển tình cảm với Lê Hồng Phong và làm lễ cưới nhau tại Mạc Tư Khoa trước mắt P.C. Lin (Hồ Tập Chương) là một việc tự nhiên. Dư luận thắc mắc về hôn nhân giữa Lê Hồng Phong và Minh Khai cho rằng Nguyễn Ái Quốc từng yêu bà Minh Khai là cướp vợ của bạn, và Nguyễn Thị Minh Khai không chung thủy vì thành hôn với Lê Hồng Phong với sự hiện diện của P.C. Lin. Và mối tình tay ba này không thể giải thích được nếu P.C. Lin ở Mạc Tư Khoa năm 1935 không phải là Hồ Tập Chương mà là Nguyễn Ái Quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm họ hàng ở Nghệ An

Năm 1945 khi Hồ Chí Minh (được thế giới xem là Nguyễn Ái Quốc) tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội thì người anh Nguyễn Sinh Khiêm và bà chị ruột là Nguyễn Thị Thanh có ra Hà Nội thăm. Nhưng hình như đảng Cộng sản lấy lý do “Bác” còn việc nước đa sự không tiện gặp. Và đã không có một ghi chép hay một hình ảnh nào còn lưu lại về cuộc thăm viếng này. Điều này dễ hiểu vì Hồ Chí Minh không thể gặp ông Khiêm và bà Thanh mà không lộ hình tích.
Mãi đến tháng 6/1957 sau khi song thân Nguyễn Ái Quốc đã chết, người anh và người  chị đều đã qua đời (ông Khiêm năm 1950, bà Thanh năm 1954) ông Hồ Chí Minh mới về Nam Đàn thăm bà con. Lúc nầy trong gia tộc chỉ còn những người còn quá nhỏ khi ông bỏ nước ra đi để có thể phân biệt Nguyễn Tất Thành và “bác” Hồ Chí Minh .

Về tài liệu gọi là loạt bài  “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của Trần Lan

Trần Lan theo dư luận cũng chính là Hồ Chí Minh, một phụ nữ ông có mối quan hệ thân tình. Tài liệu này đăng trên nhiều số Nhật Báo Nhân Dân trong năm 1961 nói về cuộc đời làm cách mạng của mình từ khi bỏ nước ra đi năm 1911 làm dư luận rất ngạc nhiên. Ông Hồ Chí Minh lúc đó đã nổi tiếng toàn thế giới, ông không có nhu cầu mang tên một người khác để viết báo  ca tụng mình.

Hơn nữa tài liệu đó cũng không ca tụng gì Hồ Chí Minh nhiều, mà chỉ ghi lại câu chuyện “Bác” kể lại cho đoàn tùy tùng tháp tùng ông từ Phủ Chủ tịch ở Tuyên Quang vượt rừng vượt núi đi quan sát chiến dịch biên giới năm 1950 với mục đích chứng minh “Bác” và Nguyễn Ái Quốc là một người. Nhưng một số chi tiết trong câu chuyện lại vô tình chứng minh “bác” không thể là Nguyễn Ái Quốc

“Bác” kể lại chuyện bác là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đi Pháp hoạt động như thế nào một cách liên tục cho đến năm 1950 lúc bác đang đi chiến dịch biên giới. Nhưng trong câu chuyện người thuật chuyện là Trần Lan không nói trong thời gian 1933 đến 1938 bác làm gì ở Mạc tư Khoa. Thời gian tế nhị này không có gì để nói vì Nguyễn Ái Quốc vừa chết và Quốc tế Cộng sản đang cải tạo Hồ Tập Chương đóng vai Nguyễn Ái Quốc. Dùng người khác thay mình thuật chuyện ông Hồ có ẩn ý nói ông có kể nhưng (có thể) người thuật chuyện không ghi lại thôi.

Một nơi khác khác trong tài liệu “Vừa đi vừa kể chuyện” ông Hồ Chí Minh nói năm 1942 khi từ Việt Bắc đi Trung quốc ông bị bắt. Ông kể ông đã lợi dụng sự tiếp xúc với tù nhân để học tiếng Quan thọai. Thế nhưng dấu đầu lòi đuôi, trong thời gian 14 tháng ở tù ông đã sáng tác 134 bài thơ bằng chữ Hán mà chỉ những người tinh thông chữ Hán mới làm nổi.

Về tập “Ngục Trung Nhật Ký”

Chính quyền đảng Cộng sản Việt Nam đã làm ầm ĩ tập thơ ‘Ngục Trung Nhật Ký’” còn gọi là  “Nhật ký trong tù” gồm 134 bài thơ bằng chữ Hán ông Hồ Chí Minh làm trong thời gian (1942) ông bị Quốc Dân Đảng bắt tại QuảngTây để quảng bá văn tài của “Bác” .

Tháng 5/1960 nhà xuất bản Ngoại văn Hà Nội cho xuất bản tập “Nhật Ký trong tù” gồm 100 bài thơ dịch ra Việt ngữ. Chính phủ Trung quốc cũng cho in lại phần chữ Hán dưới nhan đề “Nhật Trung Nhật ký thi sao”. Cuối năm 1977 Viện Văn học Việt Nam cho lập một tiểu tổ nghiên cứu và bổ túc Nhật ký. Năm 1983 nhà Xuất bản Văn Học cho in 113 bài. Đến tháng 5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật Hồ Chí Minh, nhà Xuất bản Văn Học bổ túc thêm 21 bài tổng cộng 134 bài.

Theo một đề án phân tích thơ văn của giáo sư Hoàng Tranh ở Quảng Tây năm 1992 thì một số thơ trong “Nhật ký trong tù” dùng từ ngữ và phương ngôn thuộc sắc tộc “Khách Gia” được chuyển hóa ra Trung Văn một cách nhuần nhuyễn và nghệ thuật. Tác giả không thể là Nguyễn Ái Quốc vì Nguyễn Ái Quốc không thể giỏi Hán văn như vậy, chưa nói việc làm sao ông nắm vững ngôn từ của sắc tộc Khách gia ở Đài Loan. Qua “Nhật ký trong tù” đảng Cộng sản Việt Nam muốn quảng bá trí tuệ và văn tài của Hồ Chí Minh, nhưng vô tình đã làm lộ Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc.

Thời gian đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều nỗ lực chứng minh Hồ Chi” Minh là Nguyễn Ái Quốc

Thời gian này đều rơi vào thập niên 1950-1960 sau khi ký Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, và Hồ Chí Minh đã trở về Hà Nội với tư cách Chủ tịch đảng và nhà nước Việt Nam:

(1) Năm 1957 lần đầu  tiên Hồ Chí Minh trở về thăm quê nhà ở Nam Đàn
(2) Năm 1961 Nhân Dân Nhật  Báo đăng tải loạt bài “Vừa đi đường vừa kể chuyện”.
(3) Năm 1960 Hồ Chí Minh cho mời vợ chồng luật sư Frank Loseby người đã cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù Anh quốc ở Hương Cảng năm 1931 tới Hà Nội. Luật sư Loseby qua tin tức tưởng Nguyễn Ái Quốc đã chết. Nhưng thông tin truyền miệng của đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy đó chỉ là tin bịa đặt để ông có thể chạy trốn khỏi Hương Cảng. Và luật sư Loseby không có lý do gì để không tin. Dạng hình Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh khác nhau chút ít thì luật sư cũng nghĩ do thời gian cách biệt 28 năm. Lúc đó luật sư Loseby đã 80 tuổi. Hơn nữa đối với người Tây Phương người Á châu nào trông cũng giống nhau khó phân biệt (năm 1946 Hồ Chí Minh đến Paris dự hội nghị Fontainebleau nhận là Nguyễn Ái Quốc cũng không người Pháp nào từng biết Nguyễn Ái Quốc của những năm 1919, 1920 thắc mắc có thể cũng vì vậy)

Người ta có thể đặt giả thuyết rằng trong thời gian đấu tranh cách mạng dưới sự chỉ đạo và nhờ vả Quốc tế Cộng sản qua trung gian Liên bang Xô viết và Trung quốc, đảng Cộng sản Việt Nam và đàn em thân tín chung quanh Hồ Chí Minh chưa quan tâm đến nhân thân của Hồ Chí Minh là một người Hoa và không phải là Nguyễn Ái Quốc.
Nhưng sau Hiệp Định Geneve, cuộc đấu tranh chống Pháp xem như đã thành công, một chính quyền đã được thiết lập tại Hà Nội. Việc Hồ Chí Minh, một người Đài Loan làm chủ tịch nước trở thành cấn cái cho Đảng và cho chính cá nhân Hồ Chí Minh. Cho nên đảng Cộng sản Việt Nam, đảng Cộng sản Trung quốc và cá nhân Hồ Chí Minh có nhu cầu chứng minh Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một.
Cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh” của Hồ Tuấn Hùng với lối sưu tầm khoa học dẫn chứng đầy đủ và khả tín bắt đầu vén hẵn lên bức màn che đậy lai lịch của Hồ Chí Minh.

Tại sao lại chọn lúc này?

Vấn đề đặt ra là sự thật này ảnh hưởng thế nào đến cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay giữa Trung quốc và Việt Nam. Cuốn sách bằng Hoa Ngữ của ông Hồ Tuấn Hùng do nhà xuất bản “Bạch Tượng Văn Hóa” xuất bản tại Đài Loan tháng 11/2008 là thời điểm quan hệ giữa Trung quốc và Việt Nam bề ngoài “16 chữ vàng” và “4 tốt”, nhưng bên trong bắt đầu trở nên căng thẳng./.

© Trần Bình Nam
Feb. 26, 2013
[email protected]
www.tranbinhnam.com

Tài liệu tham khảo:
1.“Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh” bản dịch Việt ngữ của Thái Tuấn (2013) cuốn “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” bằng Hán văn của Hồ Tuấn Hùng (2003)
2.“Ho Chi Minh: A Life” của William J. Duiker (2000)
3.“Ho Chi Minh: The Missing Years 1919-1941” của Sophie Quinn-Judge (2003)
4.“Vừa đi đường vừa kể chuyện” của Trần Dân Tiên (1961)
5.Hình Nguyễn Ái Quốc/J.C.Lin  trích từ cuốn “Ho Chi Minh: A Life” của William J. Duiker.

218 Phản hồi cho “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?”

 1. Bùi Lễ says:

  “… Tên Hồ là thằng chệt hay không thì phải cần những lý dó khác
  để chứng minh, chứ không phải chỉ vì lão nói giọng Nghệ cho nên
  lão hoàn toàn là người Việt. ..” .

  Rất là đồng ý .

  Tôi thấy đa số con người sống ở chế độ việt cộng/cọng sản giống
  như con két chỉ biết lập lại theo thói quen đã học! Họ không chịu
  dùng cái đầu.Thật ra cũng chã trách họ vì họ đã chịu sự giáo dục
  theo kiể huấn luyện như thế. Một thể chế giáo dục chỉ đào tạo ra
  những con người có đầy tính nô lệ chỉ biết vâng lời mà không chịu
  dùng cái đầu để suy nghỉ .

  Về Hồ chí Minh (tôi nói về HCM, thằng ở khoãng trống không) là ai,
  Tàu phù hay một người việt gốc Nghệ An không quan trọng vì bất cử
  là ai ở trên đều là kẻ có tội với dân Việt Nam đó là tội bán nước có
  văn tự . Điều này miễn bàn vì ai cũng biết .
  Vấn đề thảo luận ở đây, HCM là thằng Tàu phù của họ Mao hay là
  chính tông HCM người Việt đã ra đi “tìm đường bán nước”.
  Tại sao phải bỏ công tìm hiểu về con người này ? Theo tôi, chỉ có một
  lý do vì HCM thuộc vào loại high profile (là bác của đám con cháu việt
  cộng, là cha già, là tổ tiên của đám việt cộng … mà đám này đang lãnh
  đạo đất nước Vietnam) . Thử nghĩ nếu HCM này là thằng Tàu phù vậy
  thì cha già dân tộc của dân Viet lại là thằng Tàu phù như vậy chuyện này
  có nhục cho dân Việt hay không ? (Dĩ nhiên những thằng mặt dày như
  đám con cháu của “bác” thì không có gì là nhục) . Tôi nói như vầy, hy vọng
  khai thông được các cụ đang chống đối việc tìm hiểu về thân thế HCM .

  Đó là lý do tại sao phải tốn công tìm hiểu cho rỏ ràng .không thể hàm hồ chap
  nhận một cách ù ù cạt cạt về vấn đề này . Đây không phải là việc thuộc về
  một người, một đảng phái … mà là sỉ diện của cã dân tộc .Hy vọng các cụ ù ù cạt
  cạt hiểu rỏ việc này là tại sao phải làm / tìm hiểu như thế

 2. Phúc Minh says:

  Tôi không hiểu anh Bùi Tín sao lại ra nông nỗi này, tu thân không được lại làm việc không công minh chính đại. Già phấn đấu tu giữ năm giới , ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh để mà tạo phước cho mình ở đớiau không được lại đi làm việc bất nhân, bất nghĩa. Từ địa vị một vị dại tá đàng hoàng, dẫukhông thích Cộng sản mà về thì tu thân có hay không?Đằng này kéo bè kết đảng với bọn hạ tiện, ăn nói lỗ mmãng, hễ nói với ai thì mặt đỏ tía tai, phùng mang trợn mắt như Quỷ dạ tràng. Thành người tốt mới khó chứ thành giặc cỏ hay là tiểu nhân thì có khó gì? Anh ra nước ngoài tưởng là cơ hội tu tâm tích đức mà thành hiền nhân, mà về cửa Phật, ai ngờ thấy anh ngồi bệt dựng chuyện vu khống như bạn đọc đã góp ý thì tội nghiệp vô cùng. Xin anh hãy nhìn vào gương để soi, người ta càng già tướng hảo đẹp đẽ ra, còn anh thì xấu đi, có bao vẻ đẹp mất hết đó chẳng phải là do tâm không thanh tịnh sao? Tôi khuyên anh hãy dọn về ở nơi chùa thầy Nhất Hạnh, hay xin tá túc tu tại chùa nào đó ở Pháp, đừng làm kiểu đi hoang như thế này phí một đời làm người. Chân thành : Phúc Minh

 3. Chí Mén says:

  Lời bác dạy… lúc đi xa…
  Là mang xác thối đốt ra tro giùm
  Đốt xong rồi… hãy đem chôn…
  Nhưng mà đảng nó nghe l** gì đâu!
  Bác nằm như đống phân trâu
  Hồn ma vất vưởng u sầu khôn nguôi…

 4. Bác Hồ sao lúc chúng con,
  Hăng say giết giặc lại con khoan dung?
  Chỉ đánh Mỹ cút, Ngụy nhào
  Cho nên mới có mấy thằng nhãi ranh
  Tôi bán lẽ ra phải chết
  Mà đem tha nay chúng chửi càn
  Linh thiêng Bác ở Thiên đàng
  Hồi nào chúng xuống Diêm Vương cãi càn,
  Xin Bác cứ phớt lờ đi
  Coi như không thấy đừng xin khoan hồng
  Để cho chúng phải đem cắt lưỡi
  Hay vạc dầu vì tội vu oan
  Dựng chuyện, bỏ lửa tay người
  Và tội bán nước giết dân ngày nào
  Cho chúng biết rõ là nhân quả
  Đã có gây nghiệp ác phải mang
  Bao nhiêu tai nghiệp đã gây
  Nay gặp quả báo đừng kêu oan tình
  Tốt, xấu là tại chính mình
  Vu oan dựng chuyện thì nay kêu gì?
  Hỡi ông Bùi Tín kia ơi
  Giáo lý đã học mà còn mần răng?
  Tội phản bạn, tội lừa thầy
  Tội như vậy hỏi ông rồi kêu sao?
  Cả đời học mãi chữ trung
  Mà sao không thuộc lại thành bất nhân?
  A dua với bọn Dâm Tiễn
  Non Ngàn, Lý Tống , Lý Thông làm càn
  Đã mang nhiều tội vô vàn
  Bất nhân, bất nghĩa thì rồi chớ kêu!
  Khuyên ông đầu đã bạc phơ
  Phải nên tỉnh táo hãy tu tâm mình
  Trước là phải thật thanh tao
  Ăn nói cho đúng đừng vu oan người
  Hiền nhân năm giới ông ơi
  Mới mong lại được đầu thai làm người
  Còn như cứ tội đang làm
  Là đọa địa ngục hay làm súc sinh
  Bị cầy lưỡi, nhúng vạc sôi
  Mau mau thức tỉnh kẻo không hết đường.

  • Trúc Bạch says:

   Ha ha ha …

   Đúng là con hơn cha (già) là nhà (sản) có phúc !

   Thơ của anh Bùi Công Tố “khắm” hơn thơ của “bác Hồ” một …bậc .

 5. Ông Mười Tươi sao nói chính xác về chế độVNCH và những kẻ bán nước nay vẫn bản chất đó đến như vậy? qua góp ý của ông chắc bọn này tức lắm vì bác đã châm trúng huyệt của chúng. Nhưng thưa bác, đồng bào có nghe bọn này bao giờ đâu. Chúng như khỉ ngồi, con này bắt rận cho con kia, thằng này nói cho thằng kia nghe. Nay bác châm huyệt chúng, chắc anh Bùi Tín cố vấn đặc biệt của chúng ra tay viết bài này nhân đây nhận món quà chửi của đồng bào trong và ngoài nước như báo đã đăng đàn thì có xuống mồ vẫn còn thấy xấu hổ, và sẽ phải chịu để Diêm Vương đưa ra xét xử. Xin báo Đàn Chim Việt hãy đểđây làm bằng chứng sống về hành vi bốc lửa bỏ tay người, dựng chuyện nói càn, vu khống người tốt. Cảm ơn quý báo nhiều, còn mấy kẻ vỗ tay, góp lời nói bậy thì hãy chuẩn bị xuống đó để dự phiên tòa nhé! Tha hồ dùng lưỡi hai ba chiều mà chối tội.

  • Thẳng Ruột Ngựa says:

   Phạm Anh Thơ says: “ Xin báo Đàn Chim Việt hãy để đây làm bằng chứng sống về hành vi bốc lửa bỏ tay người, dựng chuyện nói càn, vu khống người tốt. Cảm ơn quý báo nhiều.

   Chính xác;

   Kẻ bán nước cho Tầu chính là bè lũ Hồ chí Minh và CSVN, bằng chứng là công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, lời tuyên bố của Ung Văn Khiêm 1956 và hội nghị bí mật Thành Đô 1990. (mà Tầu khựa mới công bố)

   Còn mấy kẻ vỗ tay, góp lời nói bậy, hành vi bốc lửa bỏ tay người, dựng chuyện nói càn, vu khống người tốt, cho VNCH là “bán nước” nhưng không nêu ra được bằng chứng nào, thì hãy chuẩn bị xuống đó để dự phiên tòa nhé! Tha hồ dùng lưỡi hai ba chiều mà chối tội!

 6. Chí Meo says:

  Minh râu thì cũng như các lãnh tụ cộng sản khác thôi, từ Lenin, Stalin, Mao, Castro, cho đến cha-con-cháu thằng Kim bên Bắc Hàn… Thằng nào cũng “vĩ đại”, thằng nào cũng “kính yêu”… Nhưng dân thằng nào cũng đói rách! Toàn một lũ bịp bợm!

 7. Can Huynh says:

  Một đoạn văn Từ Thực dân đến Cộng Sản của ông Hoàng văn Chí trang 54:Nguyễn ái Quốc, con người bí mật đã từng khai sinh ra đảng CSVN. Khi nghe tin đồn này, sở Mật Thám Pháp lập tức lục lại hồ sơ để tìm ảnh Nguyễn Ái Quốc. Theo hồ sơ chính thức thí NAQ đã chết ở Hồng Kông năm 1933. Khi đem so sánh bức ảnh đã phai nhạt của NAQ với những tấm ảnh của ông Hồbán đầy đường Hànội, sở Mật Thám mới biết họ Nguyễn vẫn còn sống và sau 10 năm ẩn náo trong bóng tối đã trở lại chính trường dưới cái tênHCM..Bằng cớ là vành tai phải của 2 bức ảnhđều nhọn,tai bên trái vẫn đều đặn.Ông Hồ vẩn chối quanh mặc dù nhiều người hỏi về ông(tìm đọc vì đoạn văn quá dài)

 8. Thằng Cám Hấp says:

  Một thằng Đài Loan không sinh ra và lớn lên ở Việt nam, không 1 ngày cắp sách đến trường Việt nam mà nói tiếng Việt (giọng Nam Đàn, Nghệt An) và viết văn bản, tài liệu Việt như người Việt…. thì chỉ có Chúa Trời mới tin câu chuyện hoang đường đến thế, mà bọn Rỗi Hơi, Thừa Cơm, Tỷ Phú Ắn Xin…cũng cứ “tranh khôn lấy được” cãi nhau như mổ bò trên diễn đàn ĐCV thì chỉ có Thằng Cám hấp mới như vậy.

  Mẹ kiếp, biết bao người Việt gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở tại Việt nam, nói tiếng Việt còn chưa sõi, ngay Nguyễn Hải Thần (người Việt xịn 100%) sống ở Trung Quốc lâu năm, khi về nước còn nói ngọng. Trong ngày 02-9-1945, Nguyễn Hải Thần đứng trước lễ đài cầm microphone định phát biểu, bị dân chúng ở dưới la ó xua đuổi, tức quá hắn chửi “Tị mẹ cái tồng bào” (địt mẹ cái đồng bào) vào microphone, hắn nói tiếng Việt còn ngọng lúi ngọng ló huống chi thằng tầu Đài Loan nói thế đéo nào được tiếng Việt vùng Nam Đàn, Nghệ An.

  Thôi dẹp đi chuyện cám hấp.

  • Tien Ngu says:

   Thưa,

   Nghe cò mồi Cộng láo lên giọng…hiểu biết, than phiền…đồng bào, mà…chán mớ đời…

   Cái giống Cộng láo nà…y chang như nhau. Ta nà đình cao trí tuệ của loài người, cái gì cũng…rành cả.

   Anh cò có coi cái phim misson impossible của nào tụi Mỹ chưa?

   Tụi quốc tế tình báo sở của Tàu, nó…ác liệt không thua gì chuyện…copy của tụi Mỹ. Y chang, nó giả hay đến nỗi…má nó cũng nhìn không ra…!

   Chuyện người nước ngoài nói tiếng Việt, viết tiếng Việt, rành sáu câu vộng cổ, ngày nay không có chi là lạ cả.

   Hồ chí Minh lúc ra đời kiếm ăn, chỉ mới học…lớp 7, viết chử như…cua bò, thì lại càng dể dàng giả dạng ra hắn.

   Cho nên,, cái…vụ việc hoài nghi…Tàu việt này, cũng rất là…possible!

   Anh cò nên im lặng theo dõi đi, lớn tiếng khoe…láo, càng lòi ra…dốt.

   Thấy thương quá…

  • Hồ Bác Cụ says:

   Chời ơi!!! Muốn biết thằng Hồ chí minh nói tiếng Việt ra sao hả??? Kiếm lại trên internet bài diễn ăn nó đọc hôm 2/9 và mấ bài thơ tảng đá cục ngửi thử xem??? Hồ chí minh biết gì về văn hóa VN??? Hồ chí minh chỉ biết nhiều về nước Tàu hơn nước VN. Đến chết nó còn muốn nghe nhạc Tàu, thì nó đâu phải là người VN???

  • Trí Phèo says:

   Cái trò khốn nạn bịa chuyện Nguyễn Hải Thần “quên tiếng Việt” của lũ Việt cộng rất kinh tởm và dối trá, nhưng nói mãi thì cũng có kẻ tin, như thằng cám hấp đây.

   Người ngoại quốc học tiếng Việt giọng Nghệ thì có gì khó? Thằng cám hấp thấy tên Hồ nói giọng Nghệ thì cho rằng phải sinh trưởng ở đất Nghệ mới nói được giọng Nghệ? Bố tiên nhân đứa cám hấp. Chả lẽ người ngoại quốc muốn học tiếng Việt phải học giọng bắc trước, rành rẽ rồi mới học giọng Nghệ? Muốn đào tạo một điệp viên nói giọng thổ ngữ một địa phương nào, thì chỉ việc kiếm thầy dạy nói theo thổ ngữ địa phương ấy. Ở Mỹ, tôi biết chuyệ bộ ngọai giao Mỹ muốn dạy một số nhân viên của họ học tiếng Việt giọng bắc, trung, nam thì mướn 3 thày người Việt mỗi thày có giọng một miền để dạy, và học trò Mỹ nói tiếng Việt giọng bắc, trung, hay nam sau chỉ chừng 1 năm học.

   Tên Hồ là thằng chệt hay không thì phải cần những lý dó khác để chứng minh, chứ không phải chỉ vì lão nói giọng Nghệ cho nên lão hoàn toàn là người Việt. Muốn đào tạo một điệp viên nói giọng Nghệ, chỉ cần kiếm người thầy có giọng Nghệ dạy dỗ cỡ một năm thì anh điệp viên Tàu nào cũng có thể nói tiếng Việt giọng Nghệ thành thạo.

   Tôi nghĩ lão Hồ là chệt hơn là Việt. Chả bao giờ thấy lão mặc quốc phục Việt Nam khăn đống áo dài. Và khó có người Việt nào ở thế hệ lão mà làm thơ lục bát thối như cứt, lạc vận lạc điệu tùm lum như lão đã làm. Người Việt, ở thế hệ lão, sanh ra và lớn lên với thể thơ lục bát. Nếu có làm thơ, nhất là thơ thù tạc lặt vặt thì hầu hết là theo thể lục bát. Nếu hắn là con phó bảng, cũng đã học chữ thánh hiền từ nhỏ, thì chuyện sáng tác thơ lục bát phải là chuyện đương nhiên dễ dàng. Nhưng thơ của tên Hồ sặc mùi phân thì khó mà nói đây là thơ của người Việt.

   • Vân Nam says:

    Năm 1935, trong khi thạm dự Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 7 tại Moscow, vợ chồng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, một người gốc Nghệ chính thong (LHP), một người gốc Hà Tĩnh ( NTMK) nhưng đã sống và đi học tại thành phố Vinh nhiều năm, được CSQT giao nhiệm vụ “luyện giọng”(Nghệ) cho Hồ Hẹ trong hơn một năm. Năm 1936, NTMK mới trở về VN hoạt động, trong khi LHP vẫn còn ở lại Nga để hoàn tất nhiệm vụ, sau đó cuối năm 1936 mới về hoạt động tại TQ rồi cuối cùng trở lại VN.

   • Búa Tạ khủng says:

    Thằng Cám Hấp kể đúng có một nửa (50%)

    Câu chuyện như thế này; Ông Nguyễn Hải Thần (người Việt xịn 100%) sống ở Trung Quốc lâu năm nên khi nói tiếng Việt bị lơ lớ, hơi bị lẫn lộn với tiếng Tầu là có thật.

    Trong ngày 02-9-1945, ông đứng trước lễ đài cầm microphone định phát biểu, nhưng cán bộ Việt Minh xúi dân chúng ở dưới la ó xua đuổi, tức quá ông chửi “Tịt mẹ Hò chó Minh” (tịt mẹ thằng Cám Hấp) rồi ông quẳng microphone xuống đất, nhờ vậy mà HCM mới có cơ hội cướp đụợc chính quyền!

  • diemdan says:

   lấy vợ tàu,nói tiếng tàu,đảng viên cs tàu,đi lính tàu,làm lợi cho nước tàu…thì là tàu !

  • maison says:

   Trích Một Cơn Gió Bụi – Trần Trọng Kim

   Bốn chục năm nay vị nước nòi
   Nước nòi chưa mạnh, quyết chưa thôi
   Ðà Long phất trận gươm ba tấc
   Nam Ðịnh tương bom lửa một mồi
   Cha đứa cắn gà toan cõng rắn
   Mẹ thằng giày mả dám đem voi
   Nào ai mãnh sĩ mưu thần đó
   Góp sức đun tay để cứu đời
   [Nguyễn Hải Thần]

 9. quandannambo says:

  bác
  hồ-tập-chương vỉ đại
  sống mải
  trong sự nghiệp của chúng ta*

 10. Trúc Bạch says:

  Hành trang Lên Đường của bác là một bài ca Dân Gian Trung Hoa

  Một bằng chứng khác, “xác quyết’ Hồ Chí Minh là người Tàu .

  Ba lần bác cười trước lúc đi xa

  http://old.danchimviet.info/archives/79721/qdnd-ba-lan-bac-cuoi-truoc-luc-di-xa/2013/09

  “bác” chỉ có thể nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng được, sau khi đã nghe xong bài ca dân gian Trung Quốc do một nữ hộ lý người Tàu tên Vương Tinh Minh hát để tiễn “bác” đi về với các kụ Mác, kụ Lê .

  Bài này đăng trên Quân Đội Nhân Dân, chứ không phải là do các “thế lực thù địch” bịa đặt đâu !

Phản hồi