WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

7 Phản hồi cho “Merry Christmas”

 1. Kevin To says:

  HAPPY HOLIDAYS!

  Chúc mừng năm mới 2kk16!

  Kevin To, USA.

  • Kevin To says:

   TÂM SỰ ĐẦU NĂM 2kk16

   ” Việt Nam hai tiếng thiêng liêng quá,
   Chưa biết cười vui ở xứ người!”

   Kevin To, Cao học toán, The Open University, USA.

   • Tien Ngu says:

    Vậy thì về bển đi em ơi
    Mần cò Cộng láo coi bộ…khá
    Khoe rỏm, giựt le, dể quá trời
    Côn đồ ….tự phát luôn phù tá
    Đứa nào …dân chủ, uýnh nó chơi
    Nhốt mày trao đổi cùng…đế quốc
    Kiếm mánh liên tu, bộn bộn…lời
    Ở Mỹ mần chi cho…ba rọi
    Thôi thì…về bển đi em ơi…

   • Kevin To says:

    GỞI TIÊN NGU

    Ở xứ người,
    Không cười;
    Về Việt Nam,
    Lại cười vào những khoe khoang,
    Và muốn khóc cho đời điêu tàn, v. v…

    “Ôi viễn du quay về điêu tàn,…”
    -TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA – Nhạc VN

 2. Nguyễn Trọng Dân says:

  Merry Christmas and Happy New Year BBT Đàn Chim Việt, Đổ huynh, Tiên Ngu , Uncle FoX, Ba Bụi, BuiLan huynh ,”Bắc kèo ri cư” Chu Tất Tiến, Đại Ngàn, anh Hùng, Lê Tuấn Bình , Noi Leo, Tu do.com, Chiêu Dương huynh, Lamson72, …. và nhiều vị còm sĩ chống Cộng chân chính khác trên diễn đàn.

  Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!

  • tt says:

   Ông Nguyễn Trọng Dân còn quên chúc một nhân vật có tên viết rất nhiều bài mà bài nào cũng có nhiều phản hồi ; đó là Bằng Phong Đặng Văn Âu, đàn em trung tín của ông Nguyễn Cao Kầy chuyên viên bưng bô cho VC nữa!

  • tonydo says:

   Năm Mới!
   Kính chúc bác Trong Dân cùng toàn gia nội ngoại một năm thật nhiều hạnh phúc, an bình. Và trong tình yêu thương của Chúa Hài Đồng, kính mong Ngài ban cho gia đình ta thật nhiều Ân Sủng!

   Tiện đây xin kính chúc Mạc Chủ Nhiệm cùng qúi vị trong Ban Biên Tập một Năm Mới an khang và thịnh vượng.
   Xin mượn lời bác đảng để chúc toàn thể đàn anh Còm Sĩ trong và ngoài nước:
   “Năm Mới Thắng Lợi Mới”
   Nhân Quyền rồi sẽ tới
   Dân Chủ cũng phải vô
   Dân sướng cứ như mơ
   Đảng chạy bỏ cả cờ
   Hạnh phúc thật vô bờ
   Sáng danh dòng giống Việt.

   Happy New Thân Yêu “Year”!

Phản hồi