WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tổng bí thư cuối cùng

Ảnh của tinvn.news

Ảnh của tinvn.news

Dân chủ tại Hoa Kỳ

Tìm hiểu về thể chế chính quyền, nước Mỹ luôn luôn được tiêu biểu qua chức vụ tổng thống. Từ khi lập quốc đếm từ ông tổng thống thứ nhất là người được gọi là khai quốc công thần. Tướng Washington lãnh đạo cuộc cách mạng chống Anh quốc mà khai sinh ra nước Mỹ. Ông tại chức 2 nhiệm kỳ rồi rút lui. Các vị kế tiếp được bầu lên, nối tiếp nhau lãnh đạo quốc gia. Lúc thì thuộc phe Dân chủ, lúc thì phe Công hòa.

Đến vị tổng thống da mầu hiện tại, Ông Obama là người thứ 43. Quả thực ở xứ này là dân chủ thứ thiệt. Dân cử, dân bàn. Chính quyền phân ra làm 3 ngành tư pháp, lập pháp và hành pháp. Chức vụ tổng thống của hành pháp và chức vụ chủ tịch quốc hội của lập pháp luôn luôn được nhắc đến.

Quyền tự do báo chí được coi như đệ tứ quyền. Tất cả hệ thống công quyền luôn luôn đối lập và bổ túc để giữ cho 1 xã hội thực sự dân quyền ổn định và tiến bộ. Tại Hoa kỳ chủ tịch các đảng chính trị thường là các vai trò mờ nhạt, không phải là chức vụ có quyền lực thực sự trong guồng máy cai trị.

Nhưng tại các quốc gia cộng sản độc tài và độc đảng, đảng trưởng là người nắm giữ quyền lực. Sách vở của cộng sản gọi chức vụ đảng trưởng là tổng bí thư. Từ Âu sang Á, các nhà độc tài cộng sản trong vai trò tổng bí thư như Stalin và Mao trạch Đông cai trị đất nước hoàn toàn điên cuồng, vô nguyên tắc, giết cả triệu người mà đến khi chết đi vẫn còn để lại ảnh hưởng và sự khiếp sợ của quần chúng.

Chế độ cộng sản Việt Nam ngày nay cũng không phải là ngoại lệ dù thực sự nội dung chỉ còn lại đơn thuần là vỏ bọc. Để có thể tìm hiểu khái quát về tổ chức đảng và nhà nước Việt Nam , xin ghi lại các nhân vật đã giữ chức vụ tổng bí thư đảng công sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay.

Những tổng bí thư 80 năm qua.

1/ Trịnh Đình Cửu: theo sử đảng, ngày 3 tháng 2 năm 1930 chấp hành lâm thời đảng cộng sản Việt Nam thành lập. Đảng viên Trịnh đình Cửu được chỉ định phối hợp. Ông này tại chức 266 ngày.

2/ Trần Phú: nhận chức vụ chính thức tổng bí thư ban chấp hành trung ương hội nghị lần thứ 1. Tại chức được 314 ngày. Danh hiệu là đảng Đông dương từ 27 tháng 10 – 1930 đến 6 tháng 9 – 1931.

3/ Giai đoạn từ 1931 đến 1934 không có tài liệu.

4/ Lê hồng Phong: Hội nghị đảng tại hải ngoại đề cử Lê hồng Phong làm bí thư ban chỉ huy từ 21 tháng 6 – 1934 đến 31 tháng 3 – 1935 thời gian 288 ngày. Tiếp theo Lê hồng Phong được cử làm tổng bí thư từ 31 tháng 3 – 1934 đến 26 /7 /1936. Thời gian 1 năm 117 ngày.

5/ Hà Huy Tập: tổng bí thư từ 26 tháng 7 – 1936 đến 30 tháng 3 -1938 1 năm 247 ngày.

6/ Nguyễn Văn Cừ: tổng bí thư từ 30 tháng 3 – 1938 đến 9-11- 1940, 2 năm 224 ngày

7/ Trường Chinh ( Đặng xuân khu): năm 1940 là năm thứ hai của thế chiến có nhiều biến chuyển. Trường Chinh được đề cử quyền tổng bí thư, sau đó trở thành chính thức từ 9 tháng 11 – 1940 cho đến năm 1951. Tuy nhiên suốt thời gian này quyền hành từ tổ chức đảng cho đến chính quyền đều trong tay Hồ chí Minh. Đây là giai đoạn Việt Minh cướp chính quyền sau đệ nhị thế chiến 1945 và lãnh đạo công cuộc chống Pháp từ 1946. Tuy nhiên trên danh nghĩa, Trường Chinh cũng là tổng bí thư trên 10 năm.

8/ Hồ chí Minh:

Đảng cộng sản Đông dương, vì nhu cầu chính trị, đổi tên là đảng Lao đông Việt Nam. Hồ chí Minh làm chủ tịch ban chấp hành trong cộng đảng Lao động.

Từ 19 tháng 2 – 1951 đến 2 tháng 9 – 1969 thời gian là 18 năm 195 ngày. Chức vụ này được hiểu là tổng bí thư.

9/ Lê Duẩn : Đảng lao động họp đại hội và Lê Duẩn chính thức nhận chức vụ bí thư thứ nhất tứ 10 tháng 9 – 1960 đến 10 tháng 7 – 1986. Thời gian 25 năm 303 ngày. Trong thời gian tại chức năm 1976 tên đảng trở lại là đảng cộng sản Việt Nam và chức vụ được gọi là tổng bí thư.

10/ Trường Chinh: tạm thời trở lại chức vụ tổng bí thư tứ 14 tháng 7 – 1986 đến 18 tháng 12 – 1986 thời gian 186 ngày

11/ Nguyễn văn Linh : 4 năm 192 ngày từ 18 /2 /1986 đến 28 /6 /1991

12/ Đỗ Mười : 6 năm 181 ngày từ 28 /6 /1991 đến 26 /12 /1997

13/ Lê khả Phiêu : 3 năm 116 ngày từ 26 /12 /1997 đến 22 /4 /2001

14/ Nông đức Mạnh : 9 năm 273 ngày từ 22 /4 /2001 đến 19 /1 /2011

15/ Nguyễn phú Trọng: 6 năm . . . từ 19 /1 /2011 đến . . . . . .

4 Phản hồi cho “Tổng bí thư cuối cùng”

 1. HN says:

  T/G nói
  Hồ chí Minh:
  Đảng cộng sản Đông dương, vì nhu cầu chính trị, đổi tên là đảng Lao đông Việt Nam. Hồ chí Minh làm chủ tịch ban chấp hành trong cộng đảng Lao động.
  Từ 19 tháng 2 – 1951 đến 2 tháng 9 – 1969 thời gian là 18 năm 195 ngày. Chức vụ này được hiểu là tổng bí thư.”
  (thôi trích)
  Không đúng, Hồ chí Minh là Chủ tịch đảng (kiêm chủ tịch nhà nước) từ 1951-1969, Tổng bí thư là Trường Chinh từ 1951-1957, sau đó từ chức vì vụ Cải cách ruộng đất, Lê Duẩn được HCM điều từ trong nam ra Bắc làm quyền Tổng bí thư từ 1957-1960, năm 1960 Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất
  Trong giai đoạn kháng chiến Trường Chinh được coi là nhân vật số 2 của chế độ , Báo Cứu quốc đăng bài giới thiệu đánh giá: Hồ chủ tịch là linh hồn của cách mạng thì ông Trường Chinh là bàn tay điều khiển chỉ huy.
  Từ 1960 trở đi HCM không còn giữ quyền hành , Lê Duẩn là nhiều quyền lực nhất

 2. Giềng mẻ và chân giò says:

  Gửi bác Ngàn khơi,
  cái đảng cộng sản cầm quyền hiện nay ở VN là một cái đảng cộng sản “giả cầy”, không phải là cái đảng đi theo chủ nghĩa Mác nữa đâu. Tất cả từ ủy viên bộ chính trị cho đến các đảng viên quèn đều biêt điều đó, nhưng họ vẫn cố nấu món giả cầy cho dân chúng ăn để họ nắm quyền lực và làm giầu, để các nhóm lợi ích và gia đình được ăn món thật cầy. Hàng giả trước sau gì thì cũng bị lộ tẩy, rồi sẽ đến lúc dân chúng bắt họ phải bỏ cái món giả cầy ấy đi và nấu món thật cầy cho họ ăn. Nhưng cái đảng giả cầy ấy không thể nấu được, trừ khi nó tự tan rã do mâu thuẫn nội bộ.
  Họ hiểu biết cả đấy, nhưng họ đang cố tình tự lùa dối mình để lừa dối cả dân tộc.
  Món thật cầy mà tôi nói ở đây không phải là cái chủ nghĩa cộng sản chính hiệu đâu , mà là chủ nghĩa tư bản ở một đất nước dân chủ thực sự.

 3. viet buon says:

  Tôi không nghĩ ông Trọng là TBT cuối cùng. Mới vừa thắng cử Trọng & Quang đã cho chúng ta thấy ngay:
  - Một sự thỏa thuận giữa Đảng và ông Dũng để cho ông này ra đi êm thắm, cho nên ông Dũng không có gì sợ sệt cả, bình thản như không có việc gì đã xãy ra.
  - Chỉ chết là bọn đàm em của ông Dũng thôi. Không rút lui kịp thời là bị bủa vây ngay. Hiện tượng bắt những tên giám đốc, cựu giám đốc ngân hàng v.v… là đủ chứng minh cuộc thanh trừng đã bắt đầu.
  - ĐCSV đưa ra những luật “bắt người đi bộ trái phép”, t”rưng dụng tài sản của dân” … những luật lệ này chẳng qua là để tăng cường sự chống biểu tình mà thôi. ĐCSVN vẫn sợ mất Đảng trong tương lai. Thực chất phái sau những luật nầy là chống dân làm loạn.

 4. BIỂN NGÀN says:

  ĐIỀU KHÁCH QUAN VÀ ĐIỀU CHỦ QUAN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

  Khách quan có nghĩa là chân lý đúng, nó không phụ thuộc vào ước muốn hay nhận thức chủ quan của con người. Chân lý hay sự thật khách quan như vậy bao giờ cũng đúng, cho dù nó bị lấp liếm, xuyên tạc hay chống phá vào những thời nào đó.

  Trái lại ý muốn chủ quan, tham vọng chủ quan, nhận thức chủ quan của một số người nào đó thì vẫn luôn là điều chủ quan của họ, cho dù nó được bảo vệ bằng mọi cách, tin chắc bằng mọi cách, theo đuổi bằng mọi cách, bất chấp mọi sự kiện khách quan khác nhau trong lịch sử. Bởi người ta không thể làm xóa mất đi hay che giấu đi mọi cái gì đúng thật bằng mọi cách, cũng không thể làm cho mọi cái gì sai trái hay không đúng thật trở nên đúng thật bằng mọi cách. Chính thời gian phát triển của lịch sử khách quan và thời gian phát triển của nhận thức chung trong lịch sử loài người vẫn luôn luôn chứng miinh hay làm sáng tỏ về mọi cái đó.

  Học thuyết Mác thực chất là một nội dung không đúng về nhiều mặt. Mặt nhận thức triết học về vũ trụ luận và về lịch sử xã hội, mặt nhận thức về kinh tế học và chính trị học nói chung. Phần lớn đây chỉ là một học thuyết ngụy luận, phi thực tế, phi thực chất mà không phải là học thuyết đúng đắn khách quan hay khoa học mọi mặt như nhiều người lầm tưởng.

  Các đảng cộng sản Mác xít ngay từ đầu đến cuối đều dựa trên chân lý học thuyết Mác mà họ tin tưởng. Nhưng họ không bao giờ đặt ngược vấn đề liệu nó có phải là chân lý khách quan thật sự, một ý nghĩa khoa học đúng đắn thật sự hay không. Bởi vì thật ra mà nói, mọi người lãnh đạo các đảng cộng sản mác xít khắp nơi trên thế giới từ trước đến sau đều chỉ là những con người thực tiển, không bao giờ có đủ năng lực lý luận hay hiểu biết khoa học liên quan hoặc cũng không có thời gian để làm điều này. Họ chỉ thuần túy dựa trên niềm tin do ai đó truyền lại, và điều oái oăm quái dị là họ lại muốn bắt mọi người khác hay toàn xã hội phải tin theo họ. Đó là lý do tại sao bạo lực và nghệ thuật tuyên truyền là cái hay được sử dụng tới nhất trong toàn bộ xã hội cộng sản mác xít.

  Bé cái lầm trong chính bản thân học thuyết Mác cũng như nơi mọi người đi theo học thuyết Mác từ trước đến sau đều chỉ là như thế.

  NGÀN KHƠI
  (01/02/16)

Phản hồi