1 Phản hồi cho “Ngư phủ Việt Nam trúng mánh mùa cá lưỡi bò”

  1. dân đen says:

    lưỡi bò trúng mánh xác tàu, xác người và tiền phạt !
    Thế mới đau. Chỉ có cắt lưỡi nó là dân tộc hết nạn.

Phản hồi