WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tuyên bố của Họp Mặt Dân Chủ 2013

Về việc đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sửa đổi Hiến Pháp

IMG_4146Họp Mặt Dân Chủ  (HMDC), ra đời từ năm 2002, tập họp những người hoạt động cho nền dân chủ pháp trị tại Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, mỗi năm tổ chức Tĩnh Hội để gặp nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm hoạt động, và hỗ trợ nhau trong cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam. Đàn Chim Việt vừa nhận được Tuyên bố của Họp Mặt Dân Chủ 2013 vớ những quan điểm trước việc đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sửa đổi Hiến Pháp 2012 như sau:

Về chế độ độc tài đảng trị hiện nay

1. Cuộc thảo luận chính trị rộng rãi trong xã hội trong thời gian vừa qua đã thể hiện rõ ràng ý nguyện của nhân dân Việt Nam, đó là chế độ chính trị hiện nay ở trong nước phải được thay thế bằng một chế độ dân chủ pháp trị

2.  Chế độ chính trị mới này phải do toàn dân chọn lựa và quyết định, thông qua các thủ tục dân chủ chân chính. Mọi ý đồ nhằm duy trì chế độ độc tài đảng trị và ngăn chặn nhân dân thực hiện ý nguyện chính đáng của mình, đều đi ngược lại xu thế của lịch sủ dân tộc và thời đại, tất nhiên không thể chấp nhận được.

Về chế độ dân chủ pháp trị 

1. Tôn trọng nhân phẩm là giá trị tuyệt đối và nền tảng của chế độ dân chủ pháp trị. Tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền và bảo đảm các quyền tự do căn bản cho người dân – đặc biệt, những quyền tự do có quan điểm, quyền tự do có tôn giáo, quyền chống tra tấn và quyền được xét xử công bằng – là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các cơ quan công quyền.

2. Hiến pháp phải bảo đảm triệt tiêu mọi mầm mống của chế độ độc tài và ngăn giữ không cho chế độ độc tài được phục hồi.

3. Chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân. Các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải phân lập và đặt dưới quyền quyết định và giám sát tối hậu của toàn dân.

4. Các cơ quan công quyền và thủ tục hành chánh được thiết lập để phục vụ nhân dân, do đó cần ngăn chặn không để bị biến chất thành một guồng máy cai trị thư lại và tham nhũng.

5. Nền pháp trị phải được toàn xã hội, người dân cũng như  chính quyền, triệt để tôn trọng. Không ai được đứng ngoài và đứng trên Hiến pháp và luật pháp.

6. Nhà nước phải bảo đảm phúc lợi xã hội một cách công bằng cho toàn dân, không phân biệt đối xử.

7. Luật pháp và chính quyền phải bảo đảm cho xã hội dân sự được hoạt động tự do.

8. Hiến pháp phải bảo đảm quyền tư hữu và tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

9. Một Tòa Án Hiến Pháp phải được thành lập để bảo đảm tính hợp hiến của luật pháp và giải quyết mọi tranh tụng liên quan đến việc áp dụng Hiến pháp.

Đề nghị:

HMDC đánh giá cao cuộc vận động dân chủ hóa tại Việt Nam và mọi sáng kiến dân chủ nhằm đột phá tình trạng độc tài và trì trệ hiện nay ở trong nước. Để góp phần vào cuộc vận động chính trị rộng lớn này, Họp Mặt Dân Chủ:

 1. Kêu gọi các thành phần dân chủ trong nước tích cực giải thích cho nhân dân thấy bản chất của ý đồ sửa đổi Hiến pháp hiện nay của nhà cầm quyền cộng sản là tìm cách kéo dài chế độ độc tài đảng trị;
 2. Ủng hộ các sáng kiến mang tính đột phá nhằm thực hiện các quyền tự do căn bản của người dân, nhất là quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận đã được bảo đảm bởi luật quốc tế nhân quyền;
 3. Chúng tôi cho rằng yểm trợ một tiếng nói và lực lượng dân chủ đối lập công khai với đảng CS ở trong nước là điều tuyệt đối cần thiết để ngăn chặn mọi ý đồ kéo dài chế độ độc tài đảng trị;
 4. Chúng tôi sẽ tích cực vận động quốc tế và cộng đồng hải ngoại hỗ trợ để tiếng nói và lực lượng đối lập này sớm xuất hiện tại Việt Nam.

Tuyên bố được Họp Mặt Dân Chủ ký tại Hòa Lan, ngày 10 tháng 6 năm 2013.

 

 

22 Phản hồi cho “Tuyên bố của Họp Mặt Dân Chủ 2013”

 1. quehuong says:

  Nhìn tuổi các cụ, biết các cụ chỉ sống trong … quá khứ! chắc chưa ai về quê hương nhỉ?

 2. Nguoi Nha Que says:

  Nhìn các bác trong hình mà thảm, giống “Gặp mặt tổ hưu trí” khu phố quá, nhìn mặt bắt hình dong vậy, “dự” là không có ai dưới 50, U60 trở lên, thảm, đấu trí với Cộng sản, đấu lực với Cộng sản, thôi hòa hợp, hòa giải đi các Cụ ơi.

  • Lang Vu says:

   @Nguoi Nha Que: tôi nghe đồng chí thương hại người ta mà cũng thấy thuơng hại cho đồng chí! Họ là những người tranh đấu cho chính nghĩa. Đã là chính nghĩa thì bất luận là họ già hay trẻ và sống ở thời đại nào thì cuối cùng cũng sẽ thắng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

  • Lâm Vũ says:

   Đúng đấy ạ, các cụ trên hình là thành phần “cốt cán”, tuổi chừng trên 50 đến gần 90! Hai cụ gìa nhất, U90, là cụ Bùi Tín và cụ Trần Thanh Hiệp (đứng giữa, sau). Cả hai cụ đã nhập cuộc từ 1945, đến nay đã xấp xỉ 70 năm không ngừng nghỉ. Ai cũng biết cho đến 1990, hai cụ thuộc hai chiến tuyến khác nhau nhưng từ dạo đó đã trở thành cặp “song kiếm giang hồ” (Muốn biết các cụ có chuẩn bị về vườn chưa thì vào Internet tìm ra ngay, không thiếu các video clips các cụ nói chuyệ. Nghe rồi so với chính mình thì biết ai thực sự già hơn ai)!

   Tôi cũng nghe một người bạn có tham dự kể lại là năm nay có khá nhiều người trẻ, 20-40, và có cả khách nước ngoài đến tham dự thảo luận. Họ không có mặt trên hình.

   • Lại Mạnh Cường says:

    Chưa bố nào là U90 cả !
    Theo tôi ông Bùi Tìn gần 90 tuổi thôi.
    Check trong wikipedia thấy sinh năm 1927 !

    Ông Trần Thanh Hiệp tuổi sấp sỉ như ông BT thôi.
    Lúc di cư vào Nam 1954, TTH còn là sinh viên năm thứ nhất hay năm thứ hai đại học, tức tuổi cỡ trên dưới 20 thôi.
    Ông còn là đàn em xa của các ông Vũ quốc Thông, Vũ quốc Thúc, Vũ văn Mẫu ở trường Luật SG.

    Wikipedia cho biết ông Thúc sinh năm 1920. Cỡ tuổi với bố tôi thôi.
    Vũ Văn Mẫu sinh năm 1914; còn Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911.

   • Lâm Vũ says:

    Theo tôi biết, hai cụ BT và TTH bằng tuổi nhau, “mới” 86-87 (U90 = Under 90?). Thời CM Mùa thu, 1945, cả hai cụ mới đậu tú tài. Cụ BT vào quân đội (Vệ Quốc Đoàn) còn cụ TTH là sinh viên trường Luật Hà Nội, đồng thời tham gia đảng phái cách mạng QG… Năm di cư 54, cụ Hiệp đã 28, “già” thứ nhì trong nhóm ST, hình như chỉ kém tuổi cụ Nguyễn Sĩ Tế, nhưng đúng là kém tuổi các cụ GS trường Luật đó.

    Thân

   • Lại Mạnh Cường says:

    hahhhahahaa
    Cũng có thể bác có lý (lẽ riêng)

    * U10 = 01 – 09;
    * U20 = 10 – 19 …

    Thực ra hai ông ấy trên dưới 90 không thành vấn đề, bằng sự họ còn sáng suốt, còn hăng hái, còn đi xa được, còn nuôi dưỡng mãi ngọn lửa hoạt động tích cực chẳng khác chi hồi tuổi thanh xuân ..
    Thiệt là hiếm có và thiệt là qúi hoá hết sức :-) !

    Bội phục thiệt là bội phục. Ngày xưa mình khoái đọc bài bình luận của cụ Hiệp.
    Chúc cuối tuần vui vẻ. Sao không thấy nhập cuộc vụ CHHV cho vui cả làng nhỉ ?

 3. vietha says:

  Tú từ VN says:
  19/06/2013 at 01:10
  Nhờ có Vũ Duy Giang nên trong nước mới biêt ở Mỹ có đến 4 chính phủ VNCH? Chắc là thế giới tự do nó vậy.? 4 chính phủ thì chỉ giỏi đánh chửi nhau chứ đâu có thì giờ mà chông CS?

  Nghe nói không chỉ có 4 chính phủ VNCH mà còn có niều đảng phái , nhiều tổ chức có những tên rất kêu nhưng không thấy họ chống CS đâu mà suôt ngày họ chỉ chửi bới lẫn nhau là chính mà thôi./.

 4. nvtncs says:

  Lại Mạnh Cường viết:
  “Tôi phận hèn, đức mỏng, trí thưa, lực kém !”
  Đồng ý 100% với LMC về nhận xét này của LMC.
  Vậy thì nói ít chứ. “Trí càng thưa” càng nên nói ít.

 5. Vũ duy Giang says:

  “Biết rồi,tuyên bố mãi,khổ lắm!”,mà vẫn tiếp tục”Họp mặt ru dân ngủ”bằng để nghị,thì lại thua VC ru dân bằng lễ hội,ru tuổi già và tuổi trẻ thi hoa hậu,và COCC làm tư bản đỏ.

  Ngoài ra còn thua cả”kháng chiến phở bò”liên miên tung đòn”tuyệt thực”(nhưng thực tuyệt Vịt Tiềm!),sau khi tung mạng lưới rủ”tuổi trẻ lên dường”,trước khi hẹn thưởng laptop cho”Tuổi trẻ yêu nước”,vì thất bại khi”Tập hợp thanh niên cờ…gì?!”.Ngay hình chụp chính phủ VNCH thứ 5(có 4 ở Mỹ rồi!) cũng thua “Chánh”phủ VN Tự do…lưu vong” của chú Chánh!!

  • Củ Lẫn says:

   Túm lại làm gì cũng vô ích vì không hay sao bằng VC mần! Tức là nên về nhà chùm chăn thì tốt hơn, phải thế không VDG?

   • Vũ duy Giang says:

    Không phải vì thời xưa ở VN thường chỉ chích loại”Trí thức chùm chăn”,mà các ông bà thành viên”Tĩnh Hội”(=một loại”hội kín”,nên Lão Ngoan Đồng ở Hà Lan, mà không được mời tham dự!) không phải là trí thức,vì không chùm chăn! Nhưng lại có ông”dấu mặt”,(đứng hàng 2,cạnh ông LS.Trần thanh Hiệp đứng giữa,và bên phải có ông Bùi Tín đứng ngay dưới bản đồ VN),nhưng tóc trắng,thì nhận ra là ông Nguyễn ngọc Bích,chủ tịch của chính phủ VNCH thứ 4 ở Mỹ.Vậy chỉ thiếu mặt 3 ông chủ tịch của 3 chính phủ VNCH/Mỹ khác!

    Muốn hơn VC,thì đừng bắt chước(như kháng chiến phở bò!) những gì VC làm, mà phải làm những gì khiến VC phải bắt chước,và cần nhất là đừng vội”túm”
    đầu người khác để chụp mũ cối!!

   • Tú từ VN says:

    Nhờ có Vũ Duy Giang nên trong nước mới biêt ở Mỹ có đến 4 chính phủ VNCH? Chắc là thế giới tự do nó vậy.? 4 chính phủ thì chỉ giỏi đánh chửi nhau chứ đâu có thì giờ mà chông CS?

   • Lão Ngoan Đồng says:

    Ông Vũ đừng nói thế oan cho thiên hạ !
    Tôi phận hèn, đức mỏng, trí thưa, lực kém !
    Chả có tiền mà tham dự họp hằng năm khắp thế giới như họ !
    Dành dụm chút nào là gửi cho kẻ khốn cùng hơn mình trong nước !
    Họ thương tình mời, thú thực mình cũng chả dám “đũa mộc chòi mâm son” !
    Toàn là chuyên gia chính trị, kinh tế, xã hội, chuyên gia họp quốc tế kô ông ạ !

    Đúng là làm được kí rì vẫn còn đỡ hơn là .. hổng làm (như CL nghĩ) !
    Tuy nhiên về già tôi ngẫm lại thấy rõ rằng, coi dzậy hổng phải dzậy !
    Cần sự hiệu quả (effectivity), hơn là vung tay quá trán, khi mình còn yếu kém.
    Hàng niên cứ ù ơ ru ngủ mãi, kiểu ông Kẻng Thông Luận, khiến “dị ứng” luôn !

  • Lý Chính Luận says:

   @Vũ duy Giang: Đúng là “đâm bị thóc, thọc bị gạo”! Ai họp hành dân chủ hoặc gì đó thí có mắc mớ gì mình mà đi chửi bới xỏ xiên người ta dữ dzậy cà?

   Dzũ dzô dziên! Ông là ai?

   • Vũ duy Giang says:

    @Lý chính Luận: Nếu ông Lý bất luận muốn”bịt miệng”(như VC bịt miệng LM.Lý!)người khác trên diễn đàn ĐCV,thì phải xin ĐCV bãi bỏ mục”Phản hồi”,hoặc cụ Lý đình dù chỉ muốn vỗ tay xin đồng ý(để xin chỗ?!)như các đại biểu QH/VC,hay khen các”hoa khôi”bài viết,để xin nhận họ làm”xíu muội”,thì đừng vội”chụp mũ”những ai “biết suy,biết viết”,dù cụ Lý có là thành viên các”hội kín” như Tĩnh Hội,mà mang Cù hà huy Vũ ra làm”Dzũ dzô dziên”?!

    “Biết thì thưa,thì viết.Không biết thì dựa cột mà nghe”,đừng có không biết”nghĩ sao, mà cố viết dzậy”!

   • Lý Chính Luận says:

    @Vũ duy Giang: Gớm! ông nói thì người ta cũng có quyền nói! Ông là cái thá gì mà tự cho mình là đúng, muốn nói gì thì nói, ai nói lại thì “hù” không cho phản hồi? Ông bảo hoàng hơn vua, VC hơn cả VC, hay ho gì mà lên lớp với người khác?

   • Vũ duy Giang says:

    @LCL:”"Đâm bị thóc,chọc bị gạo…mắc mớ gì mình,mà đi chửi bới(?!)xỏ xiên người ta(?!)dzữ vậy,cà(!)?”. Ai”tự cho mình(!)là đúng?Ai”hù”ai?!

    “Sự thật,mất lòng”,nhưng hãy phản hồi”sự thật”bằng sự thật,nghĩa là”nói có sách, mách có chứng”,và đừng lạc đề!Nếu không có,thì”dựa cột mà nghe,mà học”,chớ không ai”cấm nói”,dù nói láo,và bằng văn chương”bình dân(nói sao, viết dzậy!)như;mắc mớ,cà,ông là cái thá gì(văn hóa rằn ri!),bảo hoàng hơn vua(?!),VC hơn cả VC(tiếp thị”mũ cối!), hay ho(?!) gì,mà”lên lớp”(văn hóa tiểu học!)với người khác,v..v.”

 6. Théc méc says:

  Thầy LMC nơi nao nhẩy?
  Cho biết thêm chi tiết “Tuyên bố của Họp Mặt Dân Chủ 2013″ ?
  Hòa Lan ơi, Hà Lan hỡi??

  • Lão Ngoan Đồng says:

   Tớ không đủ ‘tư thế”
   để được mời tham dự

   ‘HỌP MẶT RU DÂN NGỦ”
   (cụm từ của Vũ Duy Giang)

   huhuhuhihihihihihehehehhehehe :-) !

   Lão Ngoan Đồng
   Tổ sư Y Trị :-) !

   • Théc Méc says:

    Tui liếc qua các tài tử bốn phương về Hòa Lan “họp mặt dân chủ” thì tui thấy “bạn đời” của ông LMC cũng bộn!

    Có T Anh là phải có H Liêm, nhẩy?

    M Cường, H Viện, D Giang…là những hội viên của “Hội brown bags” do Minh Khôi sáng lập (?). hahahhaaaaaa:)

   • Lão Ngoan Đồng says:

    Tớ mắt già, íu thấy ai là bạn mình cả
    Toàn là những ông tai to bà mặt lớn hihihiii

    Poly théc méc không biết thì cần hỏi để có giải đáp
    Ai lại hành xử kiểu “không vú” như Hà Trâu, là vỡ nợ đó nhe !

Leave a Reply to Nguoi Nha Que