WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các Mác và nền Báo chí XHCN

Mác được coi là sư tổ của phong trào xhcn tiến lên cncs ở nhiều nước hiện nay, kể cả cái Nhà nước Xô viết và một số nước xhcn Đông Âu nay đã sụp đổ. Tuy nhiên triết lý về báo chí của ông có thể coi là hoàn toàn xa lạ ở những nước này, trong đó có Việt Nam. Không chỉ là xa lạ mà có thể nói, bất kỳ ai đem tư tưởng tiến bộ về báo chí của Mác cố tìm cách thực hiện đều bị coi là tiêu cực, là phản động, là không đúng đường lối chính thống của Đảng, của Nhà nước.

Karl Marx. Ảnh www.whatiseconomics.org

Karl Marx. Ảnh www.whatiseconomics.org

Điều rất thú vị, là những trang viết đầu tay, mở đầu cho những tư duy về học thuyết của Mác lại là vấn đề Tự Do Báo chí. Trên tờ Nhật báo Tỉnh Ranh ( Reinische Zeitung), Mác đã có bài báo dài  nhan đề : Những cuộc tranh luận về báo chí ,và một loạt bài bàn về tự do báo chí rất sắc sảo.(Có thể xem những bài này trong Mác Ăng ghen Toàn tập,TI.1995)

Thứ nhất Mác đề cao Tự Do báo chí.Trong khi đó nền báo chí XHCN lại là nền báo chí độc nguyên. Không phải độc nguyên văn hóa hay tư tưởng mác xít. Bởi nếu là văn hóa hay tư tưởng thì sẽ là của rất nhiều người, nhiều nhóm, nhiều trường phái của cái văn hóa hay hệ tư tưởng ấy. Ở đây nó chỉ là độc nguyên của một nhóm nhỏ cầm quyền, tự cho mình là chủ của tư tưởng!

Mác nói :”Báo chí nói chung là thực hiện Tự do của con người. Do đó ở đâu có báo chí, ở đó có tự do báo chí.”(sđd tr 84)

Mác có một định nghĩa về báo chí tự do rất sắc sảo, cũng có thể coi đó như lý tưởng, như sứ mệnh của báo chí nói chung. :”Báo chí tự do-đó là con mắt sáng suốtcủa tinh thần  nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân đối với bản thân mình, là những dây liên hệ biết nói gắn liền các cá nhân với nhà nước và với toàn thế giới; nó là hiện thân của nền văn hóa đang biến cuộc đấu tranh vật chất thành cuộc đấu tranh tinh thần và lý tưởng hóa hình thức vật chất thô bạo của cuộc đáu tranh đó.Báo chí tự do, đó là sự sám hối công khai của nhân dân trước bản thân mình, mà lời thú nhận thật tâm như mọi người đều biết thì có khả năng cứu rỗi. Báo chí tự do, đó là tấm gương tinh thần, trong đó nhân dân nhìn thấy bản thân mình, còn sự tự nhận thức là điều kiện đầu tiên của sự sáng suốt. Báo chí tự do ,-đó là tinh thần cuả quốc gia, mà mọi túp lều tranh đều có thể có được với những chi phí thấp hơn là phương tiện thắp sáng. Báo chí tự do là toàn diện, nơi nào cũng có mặt, cái gì cũng biết. Báo chí tự do là cái thế giới ý tưởng không ngừng trào ra từ thực tế hiện thực và lại chảy trở về hiện thực như một dòng thác đầy sinh khí dưới hình thức của cái tinh thần ngày càng dồi dào…”(Sđd tr 100).

Mác nói về bản chất của báo chí tự do rất hay,”đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức của tự do.”(Sđdtr89).Có bốn điều: dũng cảm, lý tính, đạo đức và tự do, đó mới là bản chất của báo chí tự do!

Trong đoạn văn trên, Mác khẳng định mấy điều(a), báo chí tự do  chủ yếu là của nhân dân, ta có thể hiểu rộng là của xã hội dân sự, đễ sám hối, đễ tự nhận thức. (b)BCTD, là tinh thần của quốc gia, không phải là tinh thần của phe nhóm. Dù là do ai chủ trương thì BCTD phải hướng đến hiệu quả đó. (c)BCTD là toàn diện, toàn năng đầy sinh khí. Những vấn đề ấy xa lạ biết bao nhiêu so với hiện thực méo mó, phiến diện mà nền báo chí XHCN đã thể hiện. Nền báo chí này trong hiện thực chỉ đề cao tính đảng,gạt bỏ tính nhân dân, coi thường tính phổ biến,toàn diện,ở khắp nơi nó luôn giăng ra những rào cản,áp đặt những lề đường, luôn tìm cách áp đặt vào mắt nhà báo cái ốp che mắt ngựa, để cho họ chỉ nhìn thấy cái “định hướng” của người cầm quyền.

2.Mác nói về phong cách báo chí với những lời nồng nhiệt, trữ tình. “Báo chí quan hệ với điều kiện sinh sống của nhân dân với tư cách là lý tính, nhưng cũng không kém phần tình cảm. Vì vậy, báo chí không chỉ nói bằng tiếng nói lý tính của sự phê phán đang nhìn những mối quan hệ hiện tồn từ đỉnh cao của mình, mà còn nói bằng tiếng nói đầy nhiệt tình của bản thân cuộc sống. Báo chí tự do đem tình trạng (bần cùng) của nhân dân dưới hình thái trực tiếp của nó, không bị khúc xạ qua bất kỳ giới quan liêu nào cả, tới ngưỡng cửa của nhà vua, đưa nó tới trước quyền lực của nhà nước…Báo chí chẳng qua chỉ là và phải là “biểu hiện” vang dội của những tư tưởng và tình cảm hằng ngày của nhân dân đang suy nghĩ thật sự theo cách của nhân dân-biểu hiện thật ra đôi khi nồng nhiệt, phóng đại và sai lầm.” (Sđd tr 237) Mác nói thêm : “Trong hy vọng và lo lắng, có điều gì nghe được ở cuộc sống, báo chí sẽ lớn tiếng loan tin cho mọi người đều biết, báo chí tuyên bố sự phán xét của mình đối với những tin tức đó một cách gay gắt hăng say,phiến diện như những tình cảm,tư tưởng bị xúc động thầm bảo nó vào lúc đó.”

Rõ ràng báo chí XHCN đã đánh mất rất nhiều tính trong sáng, hồn nhiên vô tư của cái nhiệt tình đầy lý tính và tình cảm nhân văn, đời thường,đầy tình người. Vì nó không còn là của Dân, của xã hội,nó luôn bị “khúc xạ” bởi giới quan liêu.Ở một chỗ khác Mác còn nói rõ là bỡi giới cầm quyền chỉ muốn nghe tiếng nói của chính mình.

3.Mác có nói đên luật báo chí. Trước khi nói về luật báo chí , Mác đề cập đến một triết lý về luật pháp nói chung,(mà nó cũng vô cùng xa lạ vói tư duy luật pháp XHCN trong hiện thực). Ông nói :”Luật pháp là những tiêu chuẩn khẳng định rõ ràng, phổ biến,trong đó tự do có một sự tồn tại vô ngã,có tính chất lý luận, không phụ thuộc vào sự tùy tiện của cá nhân riêng lẻ. Bộ luật là kinh thánh của tự do, của nhân dân.” Từ quan niệm ấy, Mác đi đến khẳng định “Luật báo chí là luật thật sự,bởi vì nó biểu hiện sự tồn tại khẳng định của tự do. Nó coi tự do là tình trạng bình thường của báo chí,coi báo chí là tồn tại của tự do;vì thế luật này chỉ xung đột với những tội lỗi của báo chí với tư cách là một ngoại lệ đang chống lại tiêu chuẩn của chính mình.”(Sđd tr 91). Có thể nhận xét rằng luật báo chí của VN không chứa đựng nỗi triết lý báo chí của Các Mác!

4.Trong quan niệm luật báo chí, Mác có đề cập đến kiểm duyệt và luật kiểm duyệt.Ông quyết liệt lên án báo chí kiểm duyệt. Ông phân loại khái quát báo chí, chỉ bằng hai loại: báo chí tự do và báo chí kiểm duyệt. Các sự phân loại khác như ta vẫn thường thấy như báo Đảng,báo Đoàn thể, báo Chính quyền,báo nghành,báo trung ương, báo địa phương v.v…chỉ là phân chia theo giống. Tất tật những giống báo ấy hoặc thuộc loại này hoặc loại kia. Theo Mác trên đời chỉ có hai loại báo mà thôi. Hoặc tự do hoặc kiểm duyệt.

Ông kết luận, mà cũng là kết án,”Tính cách của báo chí bị kiểm duyệt-đó là sự quái dị không có tính cách của sự thiếu tự do, đó là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa.”(Sđd Tr 89)

Ông nói,” Kiểm duyệt chân chính,bắt rễ từ chính bản chất của tự do báo chí, là sự phê bình. Phê bình là một sự xét xử mà tự do báo chí sản snh ra từ bản thân mình. Kiểm duyệt là sự phê bình với tư cách là độc quyền của chính phủ.”(sđd tr91)

Liên quan đến phê bình, ông nhận xét sắc sảo mà cũng rất  mạnh mẽ, “...khi sự phê bình không đứng trên các đảng phái, mà bản thân trở thành đảng phái,khi sự phê bình tác động không phải bằng lưỡi dao sắc bén của lý tính, mà bằng cái kéo cùn của sự tùy tiện, khi sự phê bình chỉ muốn lên tiếng phê bình,mà không muốn chịu sự phê bình, khi sự phê bình phủ nhận bản thân  bằng sự thực hiện của chính mình, cuối cùng khi sự phê bình không có tính chất phê bình đến mức coi một cách sai lầm cá nhân riêng lẻ là hiện thân của trí tuệ phổ biến, coi mệnh lệnh của sức mạnh là mệnh lệnh của lý tính,coi những vết mực là những vết trên mặt trời, coi những nét gạch xóa của người kiểm duyệt là những cấu tạo toán học,coi việc dùng sức mạnh thô bạo là luận cứ mạnh mẽ,-khi đó, lẽ nào sự phê bình lại không mất tính chất hợp lý của mình?” (Sđd tr 91)

Mác cho rằng “ luật kiểm duyệt không phải là luật,mà là biện pháp cảnh sát và thậm chí còn là biện pháp cảnh sát tồi, bởi vì nó không đạt được điều nó muốn,và nó không muốn điều nó đạt được” (Sđd tr 98)

Ông nói tiếp. “Ở nước có chế độ kiểm duyệt bất cứ tập sách nào bị cấm, tức là không qua kiểm duyệt mà xuất bản là một sự biến. Sách ấy được coi là tử vì đạo, mà sự tử vì đạo thì không thể không có vầng hào quang và những tín đồ…Mọi điều bí mật đều có sức hấp dẫn. Chỗ nào dư luận xã hội là một sự bí mật đối với bản thân nó, thì mỗi tác phẩm trên báo chí vi phạm về mặt hình thức những giới hạn bí ẩn đều sẽ có sức lôi cuốn trước dư luận xã hội ấy. Chế độ kiểm duyệt làm cho mỗi tác phẩm bị cấm dù hay hoặc dở đều trở thành không bình thường, còn tự do báo chí thì tước mất của tác phẩm cái vẽ oai nghiêm, bề ngoài đó.” (sđd tr 98)

Ông chỉ ra hậu quả tai hại của kiểm duyệt,”Chính phủ chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình,duy trì sự lừa dối và cũng đòi nhân dân phải ủng hộ sự lừa dối đó. Còn nhân dân hoặc sẽ rơi vào tình trạng mê tín chính trị,hoặc hoàn toàn quay lưng lại với cuộc sống quốc gia,biến thành đám người chỉ sống với cuộc đời riêng tư…Chế độ kiểm duyệt bóp chết tinh thần của quốc gia như thế đó.”(sđd tr105

Mác chỉ ra những điều, nghịch lý thay lại là hiện thực của nền báo chí XHCN.Nhiều sự thực đã chứng minh  nhận xét của Mác là đúng. “Quan chức kiểm duyệt không chỉ trừng phạt những hành vi phạm tội,bản thân ông ta còn bịa ra những hành vi phạm tội đó…Chính vì vậy mà công việc kiểm duyệt được giao không phải cho tòa án, mà là cho cơ quan cảnh sát”. Ở các nước XHCN còn được giao cho quan chức tuyên huấn, cho cả những cán bộ chính trị không có kiến thức gì về lĩnh vực này.(Sđd tr102). Ông còn nói “Chế độ kiểm duyệt lên án ý kiến của tôi không phải là ý kiến của quan chức kiểm duyệt,mà là của cấp trên ông ta .” (sđd tr102)

  5.Trong nền báo chí XHCN còn một vấn đề khác cũng rất quan trọng, đó là mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và báo chí. Tư tưởng sau đây của Mác cũng rất xa lạ và trái khoáy với hiện thực. Mác quả quyết “ Trong lĩnh vực báo chí, những người cai trị và những người bị cai trị có khả năng như nhau đễ phê bình những nguyên tắc và yêu cầu của nhau, nhưng không phải trong khuôn khổ những quan hệ lệ thuộc, mà trên cơ sở ngang quyền với nhau, với tư cách là những công dân của nhà nước-không phải với tư cách là những cá nhân riêng lẻ,  mà với tư cách là những sức mạnh của trí tuệ, với tư cách là những người thể hiện những quan điểm hợp lý.” ( Lời bào chữa của phóng viên ở Mô den-sđd tr290) Nền báo chí XHCN từ lúc nào đã nhiểm thói xấu (mà Lênin gọi là mùi xú uế của thây ma chế độ cũ) luôn coi báo chí và những người làm báo như thần dân, như phó thường dân, sẵn sàng hoạnh họe, sãn sàng bắt bớ…Tại sao không tiếp nhận được tư duy tiến bộ của Mác đễ xây dựng một quan hệ thật văn hóa,thật tiến bộ, thật nhân văn giữa báo chí và giới cầm quyền?

Năm vấn đề rất lớn mà Mác gợi ý cho nền báo chí Việt Nam, nó dường như kết luận quả quyết rằng  nền báo chí XHCN hiện thực đang rất phi mác. Chả nhẽ người Nam bộ sau 75, lại thông tuệ, nhạy bén dường vậy khi phán một câu như thánh phán “nói zậy mà không phải zậy”. Hay là Vũ Trọng Phụng có lý khi nhận xét rằng: “Thật thế, tôi tin rằng Đại Cồ Việt ta là cái đất cằn cỗi, những lý thuyết và tư tưởng ở đâu đâu, tốt đẹp thế nào mặc lòng, cũng cứ đến đây là thối nát. Tôi  không tin dân An nam ta lại có nỗi một điều tín ngưỡng nào, một quan niệm chắc chắn gì…” (dẫn theo Hoàng Ngọc Hiến trong Luận bàn về Minh triết.NXB Tri Thức 2011.)

Báo chí là một lĩnh vực hoạt động tinh thần, mà Mác nói là con mắt, là tấm gương soi là tinh thần v.v…của nhân dân.Làm cho nó xứng đáng là công cụ văn hóa của Đất nước hôm nay là chuyện lớn.Tôi gởi gắm tâm tình này tới các nhà báo và nhà cầm quyền nhân ngày Báo chí “cách mạng” VN với niềm hy vọng chúng ta phải làm cho báo chí VN, theo Mác là  loại báo chí TỰ DO,để cho điều mà chúng ta tuyên bố rằng chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam, không trở thành “ nói một đằng, làm một nẻo.”

Nền báo chí Việt Nam, trong sứ mệnh và sử mệnh cao quý của mình, để xứng đáng với Nhân dân, với Đất Nước trong thế kỷ 21 này, xin hãy thức tỉnh.

Theo Quê Choa

9 Phản hồi cho “Các Mác và nền Báo chí XHCN”

 1. Ho Nguyen says:

  Trong kiến thức nhỏ nhoi của tôi . Tôi chỉ lập lại những gì tôi còn nhớ những gì tôi còn nhớ về Học giả Hồ Hữu Tường. Trước năm 1966 tôi rất gần gủi với ông gần như thuộc nằm lòng tất cả những bài Ông viết trên tuần báo Hòa Đồng. Một tuần báo mà một mình Ông viết từ đầu cho tới cuối, thỉng thoảng cũng có Nguyễn Ngu Ý, Đông Hồ, Phạm Long Điền, Nguyển Lương Hưng ( là Người Cao Đài đứng tên xin phép tờ Hòa Đồng). Về chủ nghĩa cộng sản tôi nhớ Ông Tường có nói như thế nầy: kể từ khi Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản công bố thì 50 năm sau 1917 cách mạng Nga mới thành công. Cộng sản đầu tiên lấy giai cấp công nhân làm nòng cốt cho Cách mạng nhưng qua tới Nga vì giai cấp công nhân quá yếu nên chủ trương liên minh công nông đó là chủ thuyết Mác-lê. Qua tới Tàu thì công nhân còn tệ nửa nên chủ trương “lấy nông thôn bao vây thành thị” đó là Chủ thuyết của Mao Trạch Đông. CS Việt Nam rập khuông CS Tàu. Ông Tường trước đây theo CS đệ tứ là một lảnh tụ cùng với thời Tạ Thu Thâu và Phan văn Hùm. Tôi không biết đệ tứ khác với đệ tam CS như thế nào tôi có hỏi ông dượng chồng của dì tôi thì biết đệ tứ muốn trở lại giai cấp công nhân lảnh đạo cách mạng không liên minh công nông nửa. Ông Tường từ bỏ CS từ năm 1939. Ông có viết một câu mà tôi còn nhớ “ Muốn biết cái gì thì hãy nhập vào nó. Khi đã biết nó rồi thì từ đó mà ra” ( ra vì biết nó dở không thích hợp). Ông nói trước năm 1975 rằng CS là một lực lượng lổi thời mà cái gì đã lổi thời rồi thì thời gian sẽ là đồng minh của chúng ta sẽ tiêu diệt CS giống một chiếc xe cổ được trưng bày trong viện bảo tàng xem chơi. Bạn có đồng ý với Ông Hồ Hữu Tường Không? Dù hôm nay là ngày 20 tháng 6 kỷ niệm 33 năm ngày ông mất khi CS nhốt Ông thấy bịnh quá nặng cho về đến nhà thì mất ngay trước nhà ở đường Trần Quang Khải. Bài viết để nhớ Ông Hồ Hữu Tường.

  • ĐẠI NGÀN says:

   VÀO VÀ KHÔNG VÀO

   Có vào mới thấy, quả khôn
   Không vào vẫn biết, lại còn khôn hơn
   Hỏi ai có rõ nguồn cơn
   Đó là lý thuyết, thực hành phân đôi
   Chỉ nghiên cứu, cũng biết rồi
   Còn như không biết, mới hầu đi theo
   Đi theo cũng vạn lý do
   Nhưng mà điều chính, không ngoài ngây thơ
   Hoặc không ngây, cũng vật vờ
   Không thì cố đấm, đặng mình ăn xôi
   Ăn xôi, xôi cũng hỏng rồi
   Như gà mắc tóc, có ngồi mà than
   Việc đời quả thật đa đoan
   Người đời quả thật bộn bàng nhiêu khê
   Thôi thì đâu khác chuyện cười
   Cũng là chuyện khóc của người thế gian
   Chẳng qua hệt chuyện Trạng Quỳnh
   Có vào mới biết, sự tình là đây
   Lạ Trần Đức Thảo thông minh
   Hồ Hữu Tường đó còn tinh sự đời
   Một anh nghiên cứu tuyệt vời
   Một anh dấn bước, hỡi ơi buồn cười
   Cuối cùng, ngô chẳng ra ngô
   Khoai đâu chẳng thấy, chỉ hoài tâm can
   Phải chăng lịch sử vô vàn
   Giỡn người như kiểu thế gian vẫn thường !

   NON NGÀN
   (21/6/13)

 2. Người ngoài Đảng says:

  Quan niệm về tự do báo chí là quan niệm của một “Mác thời trẻ”, nghĩa là lúc ông chưa trở thành người cộng sản. Những năm ông viết cho tờ Reinische Zeitung (1842-1843), ông chỉ mới 24-25 tuổi, còn chịu nhiều ảnh hưởng của phái Hê-ghen trẻ. Lòng thù ghét chế đô quân chủ Phổ đã khiến Mác chống đối quyết liệt chế độ kiểm duyệt.
  Nhưng không thể coi quan niệm về tự do báo chí đó là nền tảng của tư tưởng chính trị của Mác. Vì từ năm 1848 (30 tuổi), cùng với Ăng-ghen viết Tuyên ngôn của ĐCS, Mác đã thật sự trở thành người cộng sản. Quan niệm cộng sản của ông về tự do chính trị có thể tóm tắt như sau:
  - Tự do tư sản là giả dối, là hư ảo, vì một khi còn bất bình đẳng kinh tế thì không thể có tự do;
  - Tất cả các xã hội tư sản đều không có tự do, tự do chỉ có trong xã hội cộng sản (khi tất cả các quan hệ sản xuất đều là của công);
  - Vì vậy, để có tự do tuyệt đối, trước hết phải đánh đổ giai cấp tư sản,thiết lập Nhà nước chuyên chính vô sản. Nhà nước chuyên chính vô sản sẽ gom hết tư liệu sản xuất vào tay mình, xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ bất công. Khi nào xã hội cộng sản hình thành, lúc đó sẽ có tự do tuyệt đối, sẽ không có chế độ kiểm duyệt.
  Lê-nin đã làm đúng với những gì Mác dạy bảo. Chỗ tế nhị chính là: trong giai đoạn quá độ (nghĩa là khi vẫn còn Nhà nước chuyên chính vô sản), thì chế độ kiểm duyệt có tồn tại hay không? Những người cộng sản Nga sau khi đã lật đổ chế độ Sa hoàng và cả chế độ dân chủ vừa mới thành lập (mà họ gọi là chế độ dân chủ tư sản), đã nhận thức được một sự thật: Nhà nước không thể nhanh chóng tự tiêu vong như Mác tiên đoán. Vì lẽ đó, họ tìm cách bảo vệ chế độ chính trị mới do họ dựng nên. Và trong khi chờ đợi một xã hội cộng sản, tạm thời phải thi hành chế độ kiểm duyệt để bảo vệ chính quyền cách mạng.
  Tóm lại, chính ảo tưởng của Mác về việc Nhà nước sẽ tự tiêu vong, về việc thiết lập chuyên chính vô sản đã dẫn đường cho Lê-nin xây dựng nên một chế độ độc tài toàn trị. Vì vậy nếu dựa trên tư tưởng của Mác để xây dựng “một quan hệ thật văn hóa, thật tiến bộ, thật nhân văn giữa báo chí và giới cầm quyền” như tác giả mong ước, thì điều đó hoàn toàn là ảo tưởng.
  Trong thực tế, tự do báo chí chỉ có thể hình thành trong một Nhà nước dân chủ đa đảng. Chính cuộc đấu tranh giữa các đảng phái chính trị mới tạo điều kiện cho tự do báo chí. Và hơn thế nữa, chỉ trong một xã hội tôn trọng chế độ tư hữu, nhà văn và nhà báo mới có thể tự do viết theo ý mình. Chẳng phải Noam Chomsky – nhà tư tưởng chửi bới chính phủ Mỹ thuộc loại thượng thừa, từ xưa đến nay vẫn sống ở Hoa Kỳ hay sao? Mà có lẽ những người sử dụng ‘tự do báo chí” có tầm cỡ như Chomsky cũng chỉ có thể sống ở Hoa Kỳ mà thôi.

  • NON NGÀN says:

   CHÂN NAM
   ĐÁ CHÂN XIÊU

   Mác chủ trương tự do
   Lại đề cao chuyên chính
   Chân nam đá chân xiêu
   Thật giống anh say rượu !

   Mác cầu tìm hạnh phúc
   Lại vô sản hàng đầu
   Người không có tài sản
   Hỏi tự chủ vào đâu !

   Mác đề cao tiến bộ
   Nhưng giai cấp đấu tranh
   Xã hội chỉ giành giật
   Lấy đâu mà thanh bình !

   Chân nam đá chân xiêu
   Thơ ngây là thế ấy
   Hỏi là tỉnh hay say
   Lấy đâu để tin cậy !

   NGÀN KHƠI
   (21/6/13)

 3. noileo says:

  Khi chưa đuọc cầm quyền, mấy người cộng sản nói về “dân chủ” & “tự do”…, rất hay. Nhưng khi cộng sản cầm quyền thì khác !

  Mác đã có bao giờ đuọc cầm quyền chưa? và trong khi cầm quyền, Mác có thực hiện đúng những gì Mác nói về báo chí tự do không?

  Nếu Mác đã từng cầm quyền, và trong khi cầm quyền, Mác thực thi đúng những gì Mác nói về tự do báo chí, thì những gì Mác nói mới là đúng, mới là “Mác nói”.

  Sở dĩ có mấy câu hỏi trên, vì chợt nhớ, trong đảng cộng sản Việt nam Dân chủ Cộng hòa bắc kỳ có một nhân vật đuọc quý các nhà trí thức cộng sản Việt nam Dân chủ Cộng hòa chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian xưng tụng là cha già, không ngừng điên cuồng nhắc nhở & trích dẫn những “lời dạy” thế này về “dân chủ”, thế kia về “tự do”, về “yêu nước” v…v… của nhân vật ấy.

  Nhưng, nhân vật ấy, khi cầm quyền, cụ Hồ chí Minh đã chửi bố những gì cụ Hồ chí Minh nói.

  Cụ Hồ chí Minh khi cầm quyền đã chỉ là một tên bịp, nói một đằng làm một nẻo…

  Khi chưa đuọc cầm quyền, mấy người cộng sản VNDCCH bắc kỳ nói về “yêu nước” & nói về “tổ quốc”, nói về “dân chủ” & “tự do”…, rất hay

  Nhưng khi cầm quyền, cụ Việt cộng Hồ chí Minh là một tên phản quốc, chuyên nghề rước voi dày mả tổ, rước Tàu vào Việt nam, cắt đất VN dâng cho tàu cộng, cắt biển & đảo VN dâng cho Trung quốc

  Ngược lại với những lời lẽ về “tự do dân chủ”, khi cầm quyền, cụ Việt cộng Hồ chí Minh là một tên độc tài khát máu, khủng bố giết hàng trăm ngàn người dân miền bắc, bỏ đói trí thức, cầm tù nhà văn,

  Ngược lại những lời nói “yêu nhân dân”, khi cầm quyền, cụ Việt cộng Hồ chí Minh xử dụng xương máu hàng triệu người bắc làm công cụ chiến tranh chống Mỹ cưú nước tàu, bành trướng chủ thuyét Mác lê tội ác lên toàn VN, thảm sát hàng triệu người dân miền nam

 4. THƯỢNG NGÀN says:

  ĐIỀU NGHỊCH LÝ
  TRONG CHỦ THUYẾT MÁC

  Mác chủ trương nhân văn
  Mác hô hào giải phóng
  Mác khuyến khích tự do
  Mác đề cao dân chủ !

  Nhưng cuối cùng kết lại
  Chuyên chính Mác đưa ra
  Nhằm thần thánh vô sản
  Để tư bản tiêu ma !

  Mác cho mình khoa học
  Nhưng nghịch lý ngời ngời
  Người ngu nhất cũng thấy
  Thật quả chuyện trời ơi !

  Mác sao tự vả miệng
  Để chống lại chính mình
  Thành ra cả học thuyết
  Trở thành nói huyên thuyên !

  Do hai điều mâu thuẫn
  Tuyệt đối trái ngược nhau
  Lại bỏ vào chung giỏ
  Chỉ có khiến điên đầu !

  Thành những kẻ ngây thơ
  Mới tin vào thuyết Mác
  Bởi vì được đàng này
  Lại thành mất đàng khác !

  Riêng những ai thông minh
  Mới thấy chỗ phi lý
  Là Mác quên con người
  Quên bản năng cố hữu !

  Con người không thần thánh
  Sao xem như thiên thần
  Để hô hào chuyên chính
  Biến xã hội chết trân !

  Nên mọi điều tích cực
  Mà Mác đã đưa ra
  Đã trở thành tiêu cực
  Khác gì chuyện tà ma !

  Nên những anh nào ngu
  Hay những tay khuynh tả
  Mới thơ ngây, mê muội
  Còn thảy đều xót xa !

  Mác nghĩ tới thiên đường
  Khi làm ăn tập thể
  Không còn có chính quyền
  Không còn có tiền tệ !

  Nhưng chính quyền không có
  Hỏi luật pháp lấy đâu
  Mác bảo xóa luật pháp
  Bởi giải phóng làm đầu !

  Thật là vô chính phủ
  Thật là nói bông lông
  Quên con người thú tính
  Mà nghĩ là thiên thần !

  Mác cho rằng tinh thần
  Chỉ thượng tầng kiến trúc
  Còn toàn bộ văn hóa
  Chỉ xây trên vật chất !

  Ôi thông minh tuyệt trần
  Đúng đỉnh cao trí tuệ
  Không nghĩ thuần vật chất
  Mà “biện chứng” là sao !

  Toàn là phi lô-gích
  Chỉ con nít mới tin
  Vật chất tự “biện chứng”
  Quả ăn nói hồ đồ !

  Mác chủ trương vô sản
  Xã hội không dùng tiền
  Kinh tế chỉ phân phối
  Thật hết sức gàn điên !

  Quả là phỉnh lũ trẻ
  Theo tau ăn cứt gà
  Xã hội mà kiểu ấy
  Lấy gì sản xuất ra !

  Xã hội không trí tuệ
  Chỉ ý chí hàng đầu
  Quay lưng với khoa học
  Lấy gì mà tiến mau !

  Đúng là điều mê tín
  Lấy giai cấp làm đầu
  Luôn cho rằng vô sản
  Mới chính là đầu tàu !

  Nên ý nghĩa dân chủ
  Là không loại một ai
  Mác muốn diệt “tư bản”
  Vậy hỏi đúng hay sai !

  Tư bản nhiều đầu óc
  Nhiều phương thức kinh doanh
  Nhiều công cụ sản xuất
  Tại sao không tốt lành !

  Nhiều nếp cũng một xôi
  Cũng trong nồi xã hội
  Mác lại cho “bóc lột”
  Khiến xã hội thành rối !

  Nào “thặng dư giá trị”
  Quả lẩn thẩn hoang đường
  Biết gì trong một hũ
  Tương nào vẫn chẳng tương !

  Nói chung thuyết của Mác
  Phỉnh được mấy anh khờ
  Vụng múa chê đất lệch
  Xã hội thành bá vơ !

  Bởi nếu có nhân văn
  Bởi nếu có kỹ thuật
  Và pháp luật rõ ràng
  Lẽ gì không hiệu quả !

  Chủ trương xóa luật pháp
  Cho luật pháp tay sai
  Của giai cấp thống trị
  Quả ngu một không hai !

  Toàn quy vào giai cấp
  Thì còn đâu con người
  Bởi người luôn gấu óc
  Xã hội thua đười ươi !

  Vì xã hội văn minh
  Cùng nhìn về một hướng
  Cùng hỗ trợ lẫn nhau
  Khiến mọi người phát triển !

  Giống như hai con sóc
  Không trồng chung quả sồi
  Cốt giành nhau ăn mất
  Lấy đâu ra cây sồi !

  Nên đấu tranh giai cấp
  Chỉ nhìn ngược lại nhau
  Nhằm giành nhau quyền lợi
  Dễ mà phát triển sao !

  Đó chẳng qua tại Mác
  Tin nhảm vào Hegel
  Tin nhảm luật “biện chứng”
  Cho là điều thần tiên !

  Cho nên từ duy tâm
  “Biện chứng” thành duy vật
  Quả là điều nghịch lý
  Quả cái khờ của Mác !

  Lại chủ trương chuyên chính
  Xã hội thành đàn bầy
  Thật đúng là tội lỗi
  Điều này quả không sai !

  Đâu còn gì độc lập
  Đâu còn gì tự do
  Đâu còn gì hạnh phúc
  Như Mác đã hô hào !

  Nên thật chỉ biết một
  Mà không biết đến mười
  Bảo đỉnh cao trí tuệ
  Đều những anh nịnh thôi !

  ĐẠI NGÀN
  (19/6/13)

  • TRĂNG NGÀN says:

   ĐÍNH CHÍNH
   Xin đọc “Bởi người luôn gấu ó”; không phải gấu óc. Gõ lộn. Cám ơn.
   Non Ngàn.

 5. Lê Nin Mũi Lõ đít đỏ says:

  Kinh tế XHCN thời bao cấp đã gây trì trệ và phạm nhiều sai lầm lớn trước khi có có sự mở cửa của kinh tế thị trường. Tương tự nền chính trị XHCN độc đảng cũng đang gây nhiều trì trệ và sai lầm đang cần một sự cởi mở từ hệ thống chính trị.

  • NGÀN SAO says:

   TIN DẠI

   Anh Mác thật trẻ con
   Cớ sao chỉ tin dại
   Tin con người thiên thần
   Khi chỉ đầy thú tính

   Cũng bởi vì tin dại
   Nên nghĩ thuyết vu vơ
   Thiên đường đâu không thấy
   Chỉ làm đời dại khờ

   Thiên thần thì không ăn
   Thú tính thì không nhịn
   Điều rõ như ban ngày
   Cớ chi lại không biết

   Chẳng qua kém thông minh
   Hay chẳng qua mù quáng
   Biết một không biết mười
   Như kiểu gà láng quáng

   Bây giờ thì rõ rồi
   Đã non hai thế kỷ
   Kể từ ngày chào đời
   Mác thành như con chí !

   GIÓ NGÀN
   (21/6/13)

Phản hồi