WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiến nghị của LS Trần Vũ Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                              Hà Nội, ngày 17/6/2013

 

KIẾN NGHỊ CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

VỀ TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ

 

Kính gửi:          - Bộ trưởng Bộ Công an                           

                          – Các cơ quan chức năng

Đồng kính gửi: Các cơ quan báo chí truyền thông

 Theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ và của chính ông Cù Huy Hà Vũ, tôi -  luật sư Trần Vũ Hải nhận trợ giúp pháp lý cho gia đình ông bà Hà, Vũ.

Ảnh VTV1

Ảnh VTV1

Cá nhân tôi đã tham gia bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử ông Cù Huy Hà Vũ vào năm 2011. Sau khi bà Dương Hà thông báo cho biết ông Vũ tiếp tục yêu cầu tôi làm luật sư cho ông trong việc khiếu nại bản án phúc thẩm đối với ông theo thủ tục Giám đốc thẩm, ngày 14/6/2013, tôi và bà Nguyễn Thị Dương Hà đã trực tiếp đến Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (TC8) yêu cầu TC8 tạo điều kiện cho tôi gặp ông Cù Huy Hà Vũ tại Trại giam số 5 – Bộ Công an để gặp và làm việc theo quy định của Luật thi hành án Hình sự (có đơn đính kèm- TL1).  Đáng tiếc TC 8 đã không cấp giấy để tôi được gặp ông Cù Huy Hà Vũ, thực hiện nghĩa vụ của luật sư theo quy định của pháp luật mà không nêu bất cứ lý do nào.

Theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Dương Hà, tôi đã nghiên cứu về những việc liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ trong thời gian gần đây, kể cả các thông tin đã được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt về việc tuyệt thực  của ông Cù Huy Hà Vũ. Sau khi nghiên cứu những thông tin và tài liệu liên quan, tôi xin trình bày và có kiến nghị như sau:

1. Tại sao ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực?

a. Ông Cù Huy Hà Vũ có đơn tố cáo ngày 11/11/2012 đối với cán bộ trại giam Lê Văn Chiến gửi tới giám thị trại giam số 5 Lường Văn Tuyến . Theo ông Vũ, ông Lê Văn Chiến có hành vi gây hại đến tính mạng của ông.

b. Ông Cù Huy Hà Vũ căn cứ vào các điều từ 165 đến 169 Luật Thi hành án Hình sự để thực hiện quyền tố cáo và yêu cầu giải quyết Đơn tố cáo.

c. khoản 2 điều 168 Luật Thi hành án hình sự, thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày.

d. Giám thị Trại giam số 5 đã không giải quyết Đơn tố cáo này trong thời gian hạn định nêu trên.

e. Ngày 12/5/2013, ông Vũ đã cảnh báo cho giám thị Lường Văn Tuyến, nếu Giám thị Trại giam số 5  không giải quyết Đơn tố cáo của ông, ông sẽ tiến hành tuyệt thực trong vòng 2 tuần nữa.

f. Ngày 27/5/2013, ông Vũ vẫn không nhận được văn bản giải quyết Đơn tố cáo của ông, do đó ông Vũ bắt đầu tuyệt thực theo nhưe.  cảnh báo trước đó. Cùng ngày, bà Dương Hà sau khi nhận được thông tin từ ông Vũ đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về việc Giám thị Trại giam số 05 không giải quyết Đơn tố cáo và một số yêu cầu chính đáng của gia đình ông Vũ (Có đơn đính kèm – TL 2), cảnh báo ông Vũ sẽ tuyệt thực từ ngày 27/5/2013.

g. Ngày 05/6/2013 ông Vũ đã xác nhận với bà Dương Hà, ông đã tuyệt thực từ ngày 27/5/2013. Ngoài đơn tố cáo nêu trên, ông Vũ yêu cầu cơ quan chức năng phải cung cấp cho ông 10 tài liệu mà Tòa án các cấp cho rằng là bằng chứng ông Vũ phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, giải quyết cho vợ ông gặp ông theo chế độ 24 giờ.

h. Ngày 15/6/2013, ông Vũ xác nhận với bà Dương Hà sẽ chỉ chấm dứt tuyệt thực sau khi Giám thị Trại giam giải quyết theo đúng nội dung Đơn tố cáo của ông và chỉ khi ông báo cho bà Dương Hà việc chấm dứt tuyệt thực đó.

2. Ông Vũ có tuyệt thực không?

Nhiều cơ quan thông tin đại chúng cho rằng tin ông Vũ tuyệt thực là bịa đặt. Họ dẫn lời một số quan chức Trại giam rằng ông Vũ tuy từ chối suất ăn của Trại giam nhưng đã sử dụng đồ ăn do gia đình cung cấp. Họ đưa ra một số hình ảnh chứng minh ông Vũ khỏe mạnh hơn người thường, đồ ăn do gia đình cung cấp rất dồi dào. Sự thật là:

a. Chính ông Cù Huy Hà Vũ xác nhận với bà Dương Hà là ông đã tuyệt thực.

b. Bà Dương Hà xác nhận, ông Vũ đã từ chối ăn đồ của gia đình khi bà yêu cầu.

c. Ông Phó Giám thị Trại giam Lê Duy Sáu xác nhận ông Vũ đã từ chối suất ăn của Trại giam.

d. Phạm nhân Nguyễn Đình Dặm cùng phòng với ông Vũ xác nhận từ ngày 27/5/2013, ông Dặm dọn cơm ăn một mình (trước đây ăn chung với ông Vũ). Không có xác nhận nào của ông Dặm rằng ông Vũ đã ăn đồ của gia đình.

e. Hình ảnh về đồ ăn gia đình của ông Vũ (đăng trên báo Tuổi trẻ online ngày 16/6/2013) cho thấy những đồ ăn, sữa vẫn được giữ nguyên bao bì, hộp, có nghĩa chưa được sử dụng.

Như vậy, việc ông Vũ đang tuyệt thực là thông tin có thật và cho đến nay không có bằng chứng xác thực nào phủ nhận việc này. Chúng tôi lưu ý rằng đã có cuộc tuyệt thực 31 ngày của phạm nhân tại Việt Nam. Theo những nghiên cứu khoa học, con người có thể chịu đựng từ 4 tuần đến 10 tuần nhịn ăn, nếu được uống nước, phụ thuộc vào ý chí và tinh thần của người nhịn ăn (tuyệt thực). Nếu ông Vũ sau 3 tuần tuyệt thực vẫn còn sức khỏe, minh mẫn chính là nhờ ý chí và tinh thần của ông Vũ.

3. Kiến nghị của Luật sư Trần Vũ Hải:

a.      Việc Giám thị Trại giam số 5 – Bộ Công an chậm giải quyết Đơn tố cáo của ông Vũ là vi phạm quy định về thời hạn giải quyết đơn tố cáo theo Luật Thi hành án hình sự. Đây là nguyên nhân chính buộc ông Vũ phải tuyệt thực để phản đối việc vi phạm này. Do đó chúng tôi đề nghị Bộ Công an xem xét  vấn đề này và xử lý người vi phạm.

b.  Đề nghị cơ quan chức năng chấp nhận yêu cầu của ông Vũ được cung cấp (có thể do cơ quan chức năng hoặc qua luật sư của ông Vũ) bản sao 10 tài liệu được coi là bằng chứng chống lại ông Vũ trong các phiên xét xử để ông Vũ nghiên cứu và có cơ sở hoàn thiện Đơn khiếu nại bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm.

c.      Đối với việc thăm chồng theo chế độ 24 giờ của bà vợ ông Vũ, đề nghị cơ quan chức năng chấp nhận. Chúng tôi lưu ý rằng theo Điều 46 khoản 1 Luật Thi hành án hình sự và Thông tư 46/2011/TT-BCA của Bộ Công an, ông Vũ được quyền gặp vợ theo chế độ 24 giờ nếu ông chấp hành nội quy của Trại giam. Điều này có nghĩa Trại giam chỉ có quyền từ chối yêu cầu của ông Vũ nếu chứng minh được ông Vũ không chấp hành nội quy của Trại giam. Để chứng minh ông Vũ không chấp hành nội quy của Trại giam, phải có Biên bản xác định ông Vũ đã vi phạm nội quy. Công văn ngày 20/02/2013 của Trại giam số 5 (TL3) đã không nêu bằng chứng về việc ông vi phạm, mà cho rằng do ông không nhận tội nên được coi là cải tạo kém. Đây là quan điểm chưa đúng pháp luật của Trại giam số 5, vì việc nhận tội hay không nhận tội và việc vi phạm hay không vi phạm nội quy Trại giam là hai việc độc lập, khác nhau. Luật Thi hành án hình sự và Thông tư 46/2011/TT-BCA nêu trên không coi việc không nhận tội là việc không chấp hành nội quy Trại giam, là cơ sở để phạm nhân không được hưởng chế độ 24 giờ. Công dân Cù Huy Hà Vũ và công dân Nguyễn Thị

d. Dương Hà có quyền mưu cầu hạnh phúc, cho dù công dân Cù Huy Hà Vũ đang phải thi hành án tù. Quyền này được ghi nhận và đảm bảo trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia. Lẽ ra giám thị Trại giam phải hiểu rõ vấn đề nhạy cảm đó, cần đối xử có tình người đối với người tù và người thân của họ, không nên để họ quá bức xúc.
Đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng khi thông tin về ông Cù Huy Hà Vũ cần thông tin đa chiều, khách quan, nếu cần thiết cần hỏi trực tiếp chính ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà để xác định sự thật. Nếu chưa xác định sự thật, không nên vội vã quy chụp.

e. Điều quan trọng nhất đối với gia đình ông Vũ và chúng tôi là ông Vũ cần chấm dứt tuyệt thực vì sức khỏe và tính mạng của ông. Chúng tôi kiến nghị Bộ Công an và Trại giam số 5 cần khẩn trương có văn bản giải quyết để trả lời đầy đủ, chính xác những nội dung trong các đơn tố cáo và yêu cầu của ông. Chúng tôi sẵn sàng thuyết phục ông chấm dứt việc tuyệt thực. Vì sự nhân đạo, vì quyền sống của một công dân, chúng tôi tin rằng Bộ Công an sẽ chỉ đạo để sớm có phương thức giải quyết thích hợp, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với gia đình bà Nguyễn Thị Dương Hà và những rắc rối khác.

Trân trọng.

(Đã ký)

11 Phản hồi cho “Kiến nghị của LS Trần Vũ Hải”

 1. vk mỹ says:

  Rât đơn giản, xin hỏi một người nhịn ăn 20 ngày thì có thể đi đứng ăn nói được như thế không? Nếu không ăn chỉ 1 tuần thôi là mằm bẹp một chõ rồi, đâu có khuỳnh khoàng như thế?

  Cái dáng điệu đi đứng, nói năng của ông Vũ đó phải chăng Hà Nội họ dùng sảo thuật tin học? Hà Nội họ không ngây thơ thế đâu vì bất kỳ lúc nào ông Đại sứ Mỹ ở HN cũng có thể yêu cầu đến tận nơi đề kiểm tra. Nếu các vị không tin thì lúc này cần đến cổng Nhà Trắng để gây sức ép với chính phủ Mỹ lên tiêng có biện pháp thẩm tra chứ! Việc này có khi là hơi quá sức đối với mấy ổng CCCĐ, phải không?

  • Trần Tưởng says:

   Vui nhỉ , vừa đóng phim , vừa đạo diễn , vừa cò mồi, vừa bình loạn . Cái trò này chỉ có nhà
   nước Vixi là giỏi nhất

   Trong mấy cái màn này , tội cho mấy anh dư luận viên , chỉ được thủ mấy vai hề . Một thứ
   hề không đầu óc , không chọc cười nổi thiên hạ, chỉ đưa mặt mốc cho thiên hạ phỉ nhổ

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   @ Vk mỹ, vk ta , vk tong hop

   KHÔNG CẦN HỎI LUNG TUNG VỚ VẪN, TỰ XÁCH GÓI TỚI THĂM NUÔI a VŨ THÌ BIẾT !

  • hồlytinh says:

   Có cách chửa bệnh ,kết hợp với tôn giáo ,nhịn ăn một tuân hay vài tuần . Có thể nhịn ăn sộng cả tháng trong hâm mỏ khi hầm sập (nguồn tin là sâp hầm than ,hơn 20 ngày sau cứu đươc một người còn sống). Tuyệt thực mà như sư cộng tríquang,ở trong nhà thương B/s Tài được “lệnh” sân sóc ,thuốc bổ sâm nhung ,nươc trái cây ép,sừa mật ,nước suối vichy thì co thể cã 3 tháng 10 ngày…và nếu vnch không thỏa hiệp thí có thể
   tuyệt thưc phá kỹ lục của các fakia của anh Bảy chà.
   75 TC có cung cấp cho vc loại bánh in đâc biệt ân một cai banh in (như bánh in vn)đó có thể nhịn cả ngày..Cho nên anh cù vũ,vơi thân hình to lơn như Tây,
   nhịn ân (diet) cũng tốt. Nó lơi cho sưc khỏe.lơi cho chính trị (tranh đâu dân chủ tự do không tàu cộng),gây tiếng vang trên thế giới và cho anh có credit tâp họp dân chúng vn theo anh lật đổ chế độ csvn…
   Và lúc đó viêtkộng (vk) Mỹ hêt gáy…
   Không cần thách đố,vì Mỹ đã biết (VOA,RFA biest và loan tin cho cả thế giơi). vnch không tạo áp lực cho Mỹ mà Mỹ,nước dân chủ tự do nhất thế giới,có lẻ biêt làm gì.
   vk thăm hay thấy cù vũ chưa ? Chớ cân cứ vào mấy tò báo cs,đài thcs nổi tiêng trên khâp thé giới vì láo “thiên địa”,Láo đến “thầy chạy”
   Thật hết thuốc chữa
   (hlt)

 2. BSN says:

  Việc ông Vũ tuyệt thực hay “ăn vụng” liên quan gì đến ông LS Hải, đại diện pháp lí của CHHV?
  Sao ông Hải cứ ra sức bảo vệ việc CVHV tuyệt thực là có, mục đích gì đây ?
  Vợ thì o ép ổng ăn, LS nói ổng nhịn thật. Ông Hải phải mừng khi thân chủ mình khoẻ mạnh mới phải.
  Ông Vũ nhịn ăn không vi phạm pháp luật VN. Vậy ông Hải chỉ nên quan tâm và thúc giục trại giam giữ sức khoẻ cho ông Vũ, đấy mới gọi là bảo thân chủ.
  Trả lời thế này, có khác gì ủng hộ thân chủ nhịn ăn, bộ ông định hại chết thân chủ mình à ?
  Ông Hải nghi cái ông đi lạch bạch là Cát ca đơ chăng?

  • Trần Tưởng says:

   Đúng là lý luận kiểu “mọi rợ” của mấy tay Vixi không óc

   a/ “Việc ông Vũ tuyệt thực hay “ăn vụng” liên quan gì đến ông LS Hải”. Tui cũng xài kiểu “lí nuận”Vixi nầy để hỏi BSN : Việc ông Vũ tuyệt thực hay “ăn vụng” liên quan gì đến ông BSN ,liên quan gì đến cái “nhà nước XHCN Vixi” ,mà các ông lại chõ các cái mõm trường kỳ không
   đánh răng của các ông vào ???

   b/”Ông Vũ nhịn ăn không vi phạm pháp luật VN.” Đúng vậy, Ô.Vũ không vi phạm luật pháp.
   Câu hỏi đặt ra cho BSN là : Tại sao ô. Vũ vẫn còn ngổi tù ? , Có phải Vixi các anh xài luật
   rừng ???

   Lý luận với khỉ rừng , thú thật với anh có đuôi BSN , tôi phải nói rằng “chán bỏ mẹ”.

   • DâM TiêN says:

    Thôi anh du kích Củ chi ! Chưa biết sao…

    Người hùng thời thế sắp

    giật sập tượng Lê nin tại Giãng Võ rồi..

    Ở đó mà cãi cố ! Bấn cố nông ba đời !

    ( Sư phụ DâM TiêN)

 3. quandannambo says:

  ông
  luật sư
  trần vủ hải
  *
  hảy
  bảo anh vủ béo
  trả nhà lại cho người ta
  *
  ngôi nhà
  của
  cù vủ hiện nay
  *
  chính là ngôi nhà

  cù huy cận
  đả
  cướp đoạt của người dân
  *
  cận và vủ béo
  không hề
  bỏ ra một đồng bạc nào để mua nhà
  *
  luật sư trần vủ hải
  sao lại
  đi bênh vực kẻ cướp nhà
  *
  thật đáng hổ thẹn *

 4. Người Buôn Mộng says:

  Đây là 1 thí dụ về thể chế quái đản ở VN: Tù nhân CHHV là 1 luật sư hành nghề tài giỏi, và yêu nước; Luật sư biện hộ Trần Vũ Hải biện bạch rất chuyên nghiệp, cả 2 phải đương đầu với hệ thống tòa án & nhà tù chẳng theo luật lệ nào.

  Rõ ràng chỉ khi “CSVN chết đi!” (như sinh viên Phường Uyên viết bằng máu của mình) dân Việt mới có thể có được 1 cuộc sống xứng đáng hơn.

  • Cù Nhầy says:

   Hế hê, “Người buôn TRỌNG,” thứ Cs nào phải chết đi, ru mà ?

   Phe Cấp tiến Miền Nam đại diện là Ba Dũng,

   hay

   Phe Bảo thủ miền Bắc, đại diện là Trọng Lú,
   có con vật tế thần là Cú Vú ?

   có Cờ Vàng… hòa giải là ông Tuệ ông Công,

  • Diệt Cộng Phỉ says:

   Lật sư tài rỏi ?

   Mới tập tễnh vào nghề, chưa ra đâu, đã vội vàng vô Saigon tìm bồ bịch,
   nửa đêm vô khách sạn, còn đang trùng trục, bị bắt không bỏ bóp là may…

   Lật sư là người mập ú như con heo quay… ố là là, con vật hám danh
   tế thần cho phe Trọng Lú…

   Rồi chuyện vãn của Cú Ú cũng qua đi, vô tích sự, ủ ê bẽ bàng…

Phản hồi